Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

saccharorhea nedir?

saccharorhea : n

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystolutein : n. biochem. Yumurtalık kistlerinden çıkarılan sarı pigment.


dermatatrophia : n. Deri atrofisi. dermatit.


focus : n. 1. Odak, mihrak, foküs: Işınların bir mercekten geçtikten sonra toplandıkları nokta; 2. Bir hastalık proçesinde mikropların kümelendiği yerler.


gastromycosis : n. Midede mantar hastalığı, mide mukozasında yerleşen mantarların meydana getirdiği hastalık.


glicogenosis : n. Gierke hastalığı, glikojenoz.


hermaphrodism, hermaphroditism : n. Hem erkek hem de dişi organalra sahip olma, hem erkek hem dişilik (15-20 milyon insanda bir görülür), Hermafrodizm, hünsalık, erselik.


hemuresis : n. İdrarın kanlı gelişi.


maieusiomania : n. Doğumu takiben çılgınlık hali, doğum sonu psikoz.


mastoscirrhus : n. Meme bezinin sertleşmesi.


meiosis : n. Nekahat (iyileşme) devresi, hastalığın şifa bulduğu devre.


mesocolon : n. Kolon mezosu.


mutagenicity : a. Genlerle ilgili mutasyonlar meydana getirme veya kromozomlarla ilgili sapmalar hasıl etme özelliğine sahip olan.


myoplasm : n. Kas hücresinin bağ dokusundan ibaret sarkoplazması içinde dağılı kasılabilme niteliği taşıyan fibrillerden oluşan kısmı, miyoplazma.


neurospasm : n. Bir kasın sinirsel spazmı.


nympha : n. (pl. nymphae). Vulvadaki küçük dudaklar, labia minora.


perichondrium : n. Kıkırdak zarfı, perikondr.


pia mater : n. Beyin ve omuriliği saran üç zardan en içteki, ince vasküler yapı gösterenzar.


plexal : a. 1. Pleksus'la ilgili; 2. Pleksus gösteren, pleksus'la belirgin.


pneumopleuritis : n. Akciğer plevra iltihabı.


radiation : n. Işık saçma, ışınım, radyasyon, radiatio.