Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

saccharorhea nedir?

saccharorhea : n

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crypt. : n. 1. Kese şeklinde küçük kör boşluk, küçük kör kese, kript (ağzı dışarıya açılır), 2. Bez'de salgı yapan hücrelerin çevrelediği küçük boşluklardan her biri, bez boşluğu.


endotoxin : n. biochem. Hücreiçi toksini.


euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.


evaporation : n. Tebahhur, buharlaşma, evaporasyon.


hepatotomy : n. Karaciğere kesit yapma, kesit yaparak karaciğeri açma, Repatotomi.


gynecic : a. Kadınlara ait. nisai.


hepar : n. Karaciğer.


hysterocele : n. Rahim düşüklüğü, uterus düşmesi, histerosel.


interosculate : v. Aynı özellikleri olmak.


lipoxidemia : n. Kanda yağ asidi bulunması, lipoksideim.


mastication : n. Çiğneme.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


osteonosus : n. Kemik hasatlığı.


packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.


pedialgia : n. Ayakta hissedilen ağrı, ayak ağrısı.


paraovarian : a. See: Parovarian.


protoleukocyte : n. Kırmızı kemik iliği ve dalakta görülen lenf hücreciği.


pulverization : n. 1. Toz haline getirme, sert bir cismi ezerek toz haline getirme; 2. Toz haline gelme.


sphenocephalus : n. Kama şeklinde başı olan bir ucube (embriyonda).


sternutation : n. Aksırma, aksırık, sternutatio.