Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

saccharomycosis nedir?

saccharomycosis : n. 1. Saccharomyces ihtiva eden nodüllerle müterafık cilt hastalığı; 2. Mayalardan mütevellik hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chollateral : n. Arterlerin yandalları.


colpocystosyrinx : n. Mesane ile vagina arasında oluşan patolojik geçit, vezikovaginal fistül.


cysterethism : n. Sık idrar etme hissi ile belirgin mesanede aşırı duyarlık hali.


dresser : n. Cerrah yardımcısı.


encephalomeningocele : n. Beyin ve meninsklerin kafatasından dışarı çıkması, beyin fıtığı.


fasciola : n. Şerit.


formation : n. Oluşum, teşekkül, formatio.


gastrosplenic : a. Mide ve dalağa ait.


subfrontal : a. Alın lobu veya kıvrımı altında bulunan.


hemophilia : n. Pıhtılaşma yeteneğinin yokluğu, yalnız erkeklerde görülen kanama istidadı, hemoflii.


icteritious : a. Deri ve mukozaları sarımsı renk gösteren, sarılığa benzeyen.


inflame : v. İltihap meydana getirmek, iltihaplandırmak.


lipocardiac : a. Kalbin yağ dejenerasyonuna ait.


myxedematous : n. Miksödeme ait, miksödemli.


oligomenorrhea : n. Menstruasyonun gayet seyrek olması.


olivary : a. Zeytin şeklinde, zeytinsi, olivaya ait, olivarius.


ophthalmodynia : n. Göz ağrısı (romatizması), oftalmodini, oftalmalji.


pedophobia : n. Çocukladan korkma, çocuklara karşı ürküntü besleme.


pericardiac : a. 1. Perikart ile ilgili; 2. Kalb çevresinde, kalbi çevreleyen.


phospholine iodide : n. Antikolinesteraz ilaç.