Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

saccharomycosis nedir?

saccharomycosis : n. 1. Saccharomyces ihtiva eden nodüllerle müterafık cilt hastalığı; 2. Mayalardan mütevellik hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpalgia : n. Vagina'da hissedilen ağrı, vagina ağrısı.


constitution : n. 1. Vücut yapısı, bünye, bir organizmanın dış görünüşü, çalışması, uyarılara davranışı, direnci bv. özelliklerin oluşturduğu bütün; 2. Herhangi bir maddeyi oluşturan unsurların tümü, maddenin yapısı; 3. Moleküldeki atom dizisi, moleküldeki atomların gösterdiği diziliş şekli.


cystocele : n. Mesane fıtığı.


defervescence : n. Serinleme, harareti azalma.


elaboratory : n. Tenessül edecek hale koyan organ.


frontal : a. Alına ait, frontalis.


glossoplegia : n. See: glossolysis.


hernioid : a. Fıtıksı, fıtığa benzer.


uteromania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, aşırı derecede şehevi hisler, uteromani, nemfomani.


inoculum : n. Aşılamada kullanılan malzeme.


instrumental : a. 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.


nystagmiform : a. Nistagmusa benzer, nistagmus gibi.


ophthalmoxerosis : n. See: Xerophthalmia.


ppalpebritis : n. Göz kapağı iltihabı, palpebrit.


paraumbilical : a. Göbek yakınında, göbeğe komşu, göbeğe bitişik.


parenchymal : a. 1. Parenşima ile ilgili; 2. Parenşima niteliğinde.


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.


psalis : n. See: Fornix


pyridoxine : n. biochem. B6 vitamini.


rauwolfia : n. Bir hint bitkisinin kökü.