Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

saccharomycosis nedir?

saccharomycosis : n. 1. Saccharomyces ihtiva eden nodüllerle müterafık cilt hastalığı; 2. Mayalardan mütevellik hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncholith, : n. Bronş veya bronşiyollerde oluşan taş, bronş taşı.


carpectomy : a. El bileğini oluşturan kemiklerden biri veya birkaçının ameliyatla çıkarılması.


chlorpromazine : n. Sedatif, antiemetik, antspasmodik ve hipotansif etkisi olan fevkalade farmakolojik tesirlere haiz bir ilaç.


diaclast : n. Fetüs'ün kafa kemiklerini kırmağa mahsus özel alet.


elastometry : n. Elastikiyeti ölçme.


enterodynia : n. Barsak ağrısı, enterodini.


fragilocytosis : n. Kanda frajilositlerin bulunması, frajilositoz.


lactalbumin : n. Süt albümini.


heterosexuality : n. Karşı cinsten birine karşı duyulan cinsel aruz.


hobby : n. Kişinin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı herhangi bir şey, zevki için yapılan uğraşı. hobi.


karyokinesis : n. Hücre çekirdeğinin kromozom sayısı azalmaksızın ikiye bölünmesi,bir hücrenin türe has kromozom sayısına sahip iki yeni hücre meydana getirmek üzere bölünmesi, karyokinez, mitoz.


myoneurosis : n. Kas nevrozu.


nephrotoxin : n. biochem. Böbrek dokusunun parçalanmasından doğan zehirli madde, böbrek dokusunu yok eden toksin, nefrotoksin.


paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.


percussion : n. Vücude parmaklarla özel bir şekilde vurarak alınan sese göre oradaki organ ve boşlukların durumunu muayene usülü, perküsyon.


perone : n. Kamış kemik, perone, fibula.


polariscope : n. Maddelerin özellklerini polarılmış ışıkta incelemeğe mahsus alet, poliriskop.


polypiform : a. Polip'e benzer, polip şeklinde.


pseudomyxoma : n. içinde mukustan oluşan koyu kıvamda yapışkan madde ihtiva eden tümör, psödomiksom.


retinene : n. Işık tesiriyle rodopsin şeklini alan bir pigment.