Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

saccharomycosis nedir?

saccharomycosis : n. 1. Saccharomyces ihtiva eden nodüllerle müterafık cilt hastalığı; 2. Mayalardan mütevellik hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculus : n. Kanalcık, kanalikül.


blender : n. Karıştırıcı (alet veya kimse).


bronchomycosis, : n. Bronş veya bronşiyolleri tutan mantar enfeksiyonu.


dehydrase : n. biochem. Kimyasal bileşiklerden su çıkaran enzim, dehidraz.


dermatoconiasis : n. Herhangi bir madde tozu ile devamlıtemas sonucu meydana gelen deri tahrişi veya iltihabı.


encephalatrophy : n. Beyin atrofisi


endobronchitis : n. Bronşları örten zarın iltihabı.


excentric : a. Merkez dışı, merkezden uzak, eksantrik.


galeophobia : n. Kedilere karşı duyulan marazi korku.


gibbous : a. Kambur


hydrostatic : a. & n. biohem. 1. sükünette bulunan sıvılların basınç ve muvazenesine ait, hidrostatik; 2. pl. makina ilminin sıvılar denkleminden ve sıvıların kaplar üzerine basıncından bahseden bilim dalı.


kink : n. 1. kanal veya kordon şeklindeki organın herhangi bir yerinde meydana gelen anormal bükülme, kıvrılma veya dirseklenme; 2. Genellikle boyun veya sırt kaslarında görülen ağrılı kasılma hali, tutulma.


laparotomaphilia : n. Aşırı ameliyat arzusu, kişinin ameliyatı düşündürecek bazı akut belirtileri yalandan göstermesiyle beraber seyreden aşırı ameliyat eğilimi.


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


pachydermatous : a. Kalın derili.


para-urethral : a. Uretra yakınında yer alan.


pennate : a. 1. Tüye benzer, tüy şeklinde; 2. Tüylerle örtülü, tüylü.


peptonoid : n. Pepton'a benzeyen madde.


pesticide : n. Zararlı böcekleri öldürücü kimyasal madde (ilaç).