Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

saccharomycosis nedir?

saccharomycosis : n. 1. Saccharomyces ihtiva eden nodüllerle müterafık cilt hastalığı; 2. Mayalardan mütevellik hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecal : a. Çekuma ait, çekal, caecalis.


cardiology : n. Kalb ve kalb fonksiyonları ile uğraşan bilim dalı, kardiyoloji.


dynamometer : n. 1. Kas gücünü ölçen alet; 2. Merceğin büyütme gücünü ölçen alet.


ergometry : n. Adaleler tarafından yapılan işin ölçülmesi.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


heterosexuality : n. Karşı cinsten birine karşı duyulan cinsel aruz.


hydradenitis : n. Ter bezlerinin iltihabı.


hypoglycogenolysis : n. Glikojen'in yetersiz şekilde glükoz'a yıkılması.


laparectomy : n. Karından ameliyatla bir şey çıkarma.


menorrhalgia : n. Menstruasyon sırasında duyulan sancı, aybaşı ağrısı, menoralji.


methoxamine : n. Kan basıncının yükseltilmesinde kullanılan pressör bir ilaç.


micrometer : n. En küçük ölçüde mesafeleri ölçmek için mikroskopla kullanılan alet, mikrometre.


migrate : v. Bir yerden diğer yere gitmek, bir yerden diğer yere geçmek, yer değiştirmek.


odontorrhagia : n. Diş çıkarıldıktan (çekildikten) sonra kanama yapması, odontoraji.


papillectomy : n. Papillanın ameliyatla çıkarılması, papilektomi.


pinkness : n. Pembelik.


psilosis : n. Psiloz, 1. Saçları döken bir deri hastalığı; 2. Bütün hazım cihazlarında yaralar meydana gelen ve sıcak ülkelere mahsus bir hastalık.


psychognosis : n. 1. Ruh tetki ve muayene, psikognoz; 2. Akıl faaliyeti bilgisi.


pustuliform : a. Püstül şeklinde, püstüle benzeyen.


sauriosis : n. Keratitis follicularis.