Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

saccharomycosis nedir?

saccharomycosis : n. 1. Saccharomyces ihtiva eden nodüllerle müterafık cilt hastalığı; 2. Mayalardan mütevellik hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronic(al) : a. Müzmin, kronik.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


desiccate : v. Kurutmak.


eosinophilic : a. Eozin'le kolayca boyanan, eozin'i kolayca alan.


herniology : n. Fıtıkbilim, fıtık bilgisi, herniyoolj.


subgrondation : n. Bir kemik parçasının diğerinin altında ezilmesi.


hematoma : n. Damarlardan çıkan kanın yaralanmamış deri altında toplanması, hematom.


hysteroid : a. Histeriye benzer.


karyoclasis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması.


massage : n. Tedavi maksadı ile yapılan sürtme, vurma, oğuşturma gibi hareketler, masaj.


mildew : n. Bitki yüzeyi üzerinde mantarların gelişmesi sonucu oluşan, pasa benzer tabaka.


mucocutaneous : a. Mukoza ve deriye ait.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


postganglionic : a. Bir grup sinir hücresinden (ganglion) sonra gelen.


radiokymogram : n. Bir vücut bölgesine ait olan siluete ait olan hareketlerin, grafik olarak kaydedilmesi.


rehalation : n. Yeniden teneffüs etme.


sarcous : a. 1.Etli doku ile ilgili, kas dokusuyla ilgili; 2. Kas dokusundanzengin, etli.


sigmoidosigmoidostomy : n. Sigmoidin iki kısmının ağızlaştırılması.


sociology : n. İçtimaiyat ilmi, toplumbilim, sosyoloji.


steatopygous : a. Kalçalarında aşırı yağlanma gösteren, iri kalçalı.