Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

saccharomyces nedir?

saccharomyces : n. Bir çeşit maya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorioretinitis : n. Choroid ve retina tabakalarının birlikte iltihabı.


colectomy : n. Kolonun ameliyatla çıkarılması.


corectoipa : n. Pupillanın yer değiştirmesi.


diaphanoscope : n. Kapalı vücut boşluğunu arkadan verilen ışıkla yadınlatıp görülebilir hale getirmede kullanılan alet, diyafanoskop.


electro-oculogram : n. Orbita yakınında cilt üzerine yerleştirilen elektrodlar aracılığı ile, göz kürenin ön veya arka kısımları arasındaki potansiyel farkının, ayrıca gözün pozisyon ve hareketlerinin yazılı olarak kaydedilmesi.


foreskin : n. Sünnet derisi, gulfe.


friability : n. Kolayca parçalanabilme veya ezilebilme niteliği, gevreklik.


hamartophobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma, günah korkusu.


hemophiliac : n.&a. 1. Hemofilili; 2. Hemofiliye ait.


ingravescent : a. Şiddeti yavaş yavaş artan, ağırlaşan (hastalık).


insect : n. Böcek, haşere.


jaundice : n. Sarılık, ikter.


jaw : n. Çene.


mentism : n. Zihinde, istemdışı davranışlı olarak hayaler oluşması hali.


molilalia : n. Herhagni bir çeşit konuşma bozukluğu.


narcosis : n. Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin ekseriya solunum sistemi yolu ile eter, kloroform v.s. verilerek uyuşturulması, narkoz.


nephropathy : n. Böbrek hastalığı, nefropati.


pericementoclasia : n. Periodontitis simplex.


pertussal : a. Boğmacalı.


pharingolaryngectomy : n. Farinks ve larinksin cerrahi olarak çıkarılması.