Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

saccharomyces nedir?

saccharomyces : n. Bir çeşit maya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharosynechia : n. Alt ve üst göz kapaklarının birbirine yapışması.


choleric : a. Safralı.


coprecipitin : n. biochem. İki veya daha fazla canlılar üzerine tesir yapan presipitin.


encephalometer : n. Kafatasını ölçme aleti, ensafalometre.


epinephrinemia : n. Kanda epinefrin bulunması, epinefrinemi.


fractional : a. biochem. Cüzi, kesri,


golden eye ointment : n. Sarı civa oksit merhemi.


gonecysititis : n. Seminal vezikül iltihabı, gonesistit.


goundou : n. Burnun osteoplastik periyostiti, gundu.


intemperance : n. 1. Kişinin kendini kontrol edememesi hali, nefsine hakim olamama hali, itidalsizlik; 2. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük hali.


tephromalacia : n. Beyin ve omurilikte boz cevherin anormal şekilde yumuşama göstermesi, tefromalasi.


gynecopathy : n. Kadın hastalığı.


ichthyismus : n. Balık zehirlenmesi.


intrarectal : a. Rektum içi, rektum içinde.


iodochlorhydroxyquin : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılanl kahverengi bir toz (C9H5CIINO).


loculate : a. Yapısında lokül'ler gösteren, loküllere ayrılmış.


mandibular : a. Altçeneye ait.


margo : n. (pl. margines). See: margin.


olig(o)- : pref. 1. Az; 2. Geri; 3. Küçük.


onychograph : n. Parmak uçlarındaki kan basıncını kaydeden alet, onikograf.