Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

saccharometer nedir?

saccharometer : n. Bir eriyikte şeker miktarını ölçmeye yarayan alet, sakarometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpal : a. Elbileğine ait, carpicus.


diaphoretic : a.&n. Terletici (ilaç).


full term : n. Olgunlaşmış,g ebelikte 40 haftayı doldurmuş.


granulopenia : n. kanda granülosit sayısınn azalması, granülopeni.


intermammary : a. Memeler arasında.


hazardous : a. Tehlikeli zararlı.


histic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokuya benzer, doku niteliğinde.


inclusion : n. Dahil etme veya olma, ithal içine alma veya girme, enklüzyon.


infranuclear : a. Nüvealtı.


intrathecal : a. Beyin zarlarının içinde.


lethidrone : n. Nalorphine'in müstahzar adı.


meningitis : n. Meninkslerin (beyin zarları) iltihabı, menenjit.


myofibrositis : n. Kas lifi kılıfının iltihabı, miyofibrozit.


myometer : n. Kas büzülmesini ölçme cihazı, miyometre.


nodding : n. Başın aniden, istemdışı öne doğru eğilme hareketi (oturur vaziyette uykuya dalarken görüldüğü gibi).


normo- : pref. Tabii, normal anlamına önek.


ophthalmometry : n. Gözün kırılma derecesinin tesbiti, oftalmometri.


pepsinogenous : a. Pepsiniferous.


primary : n. 1.İlk, birinci, birincil, ilkel, primarius; 2.Asıl, ana, başlıca.


productive : a. Ürün veren, verimli, doğurgan.