Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccharometer nedir?

saccharometer : n. Bir eriyikte şeker miktarını ölçmeye yarayan alet, sakarometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromomycosis : n. See: Chromoblastomycosis.


deamidase : n. Amide'leri parçalayıcı enzim.


deferential : a. Sperma kanalına ait, deferentialis.


embolization : n. Kapanması gereken herhangi bir damar veya damarları tıkama amacıyla dolaşıma bu işi gerçekleşitrecek etkili maded enjekte etme, embolizasyon.


hemodilution : n. Kanda, eritrositlere oranla plazma hacmının artması, kanın sulanması, hemodilüzyon.


hymenitis : n. Himen iltihabı, himenit.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


macroprosopus : n. İri yüze sahip kişi, iri yüzlü kimse.


myodynamics : n. Kasların büzülmesinden bahseden bilim.


odontolith : n. Diş taşı.


painter's colic : n. Kurşun zehirlenmesine bağlı kolik şeklinde ağrılar.


pediculophobia : n. Bitlerden korkma, aşırı bit korkusu, pedikülofobi.


periodic : a. 1. Belirli aralıklarla meydana gelen; 2. Tekrar vukubulan, periodik.


pervigilium : n. Anormal uykusuzluk.


photonosus : n. Aşırı güneş ışığından meydana gelen hastalık.


predation : n. Birbirine karşı zararlı tesirelri olan fakat aynı zamanda birbirine muhtaç olan iki canlı türü arasındaki ilgi.


profundus : a. derin.


ramify : v. Dallanmak, kollara ayrılmak, dal budak sarmak.


salvatella : n. Salvatel, (küçük parmak sırtından başlayan toplardamar), vena salvatella.


scybalum : n. (pl. scybala). Sertleşmiş dışkı.