Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

saccharometer nedir?

saccharometer : n. Bir eriyikte şeker miktarını ölçmeye yarayan alet, sakarometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botany : n. Bitkileri konu alan bilim dalı, bitkiler bilgisi, botanik.


collateral : a. Yanda bulunan, yan, Collateralis.


correctant : a. See: Corrective.


diphenoxalate : n. Akut ve kronik diyarelerle, gastrointestinal bozukluklarda kullanılan bir madde.


glucase : n. biochem. Bitkilerden çıkarılan ve nişastayı dekstroglükoza çeviren enzim, glükaz.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


helcoid : a. Yara gibi.


hydrotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği nemli ortamda yönelme veya nemli ortamdan uzaklaşma eğilimi, hidrotropizm.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


hyperpotasemia : n. Kan potasyum seviyesinin yükselmesi


macerate : v. Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak.


multi- : pref. Çok, mülti.


mycodermatitis : n. Mukoza iltihabı, mikodermatit


necrotomy : n. 1. nekrotom; Kemiğin ameliyatla çıkarılması; 2. Ölü (ceset)'nün disseksiyonu.


omotocia : n. Erken doğum, vakitsiz doğum, omotopsi.


ontogenetic : a. Ontogneez'le ilgili.


phlebectasis : n. See: Phlebectasia.


pyocelia : n. Periton boşluğunda cerahat toplanması.


quadruplet : n. Dördüz.


semicomatose : n. Yarı koma durumu, bilincin kaybolmak üzere olduğu durum.