Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccharometer nedir?

saccharometer : n. Bir eriyikte şeker miktarını ölçmeye yarayan alet, sakarometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chalk : n. & 1. biochem. Tebeşir, kalsiyum, karbonatın billüri olmayan şekli; 2. Eklemlerde meydanag elen madeni birikme.


claudication : n. Topalık, topallama.


colostrum : n. Doğumdan sonra, bazan memelerden ilk gelen az kazein ve çok albüminli süt, kolostrom.


diaphragmatitis : nö Diyafram iltihabı, diyafragmatit.


emunctory : n. a. 1. vücudun ifrazatını dışarıya çıkaran organ; 2. Vücudun fazlalıklarını (gereksiz maddeleri) defeden.


erethism : n. 1. Bir organın vakitsiz tekamülü; 2. Aşırı sinirlilik.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


hyperlipemia : n. Kanda fazla miktarda kan bulunması.


inhibitor : n. Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen.


isotopes : n. p. Aynı elementin kimyasal özellikleri aynı olan, ancak fiziksel özellikleri değişeniki veya daha çok şekli.


lapactic : a. & n. See: Purgative.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


mteromalacoma : n. Uterusun marazi yumuşaklığı, rahim yumuşaması.


metroptosis : n. Rahim düşmesi, uterusun sarkması, metroptoz.


mononeuritis : n. Tek sinir iltihabı, mononevrit.


odontodynia : n. See: Odontalgia.


odontoparallaxis : n. Diş intizamsızlığı.


periorbita : n. (pl. Periorbitae). Periorbit(a), Çöz çukuru, kemik zarı.


postocular : a. Göz arkası, göz arkasında.


provocative : a. Kamçılayan, bir belirtiyi, refleksi, reaksiyonu veya tedavi tesirini ortaya çıkaran.