Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

saccharometer nedir?

saccharometer : n. Bir eriyikte şeker miktarını ölçmeye yarayan alet, sakarometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


decase : n. Ölüm, vefat.


dermalaxia : n. Derinin, sarkma gösterecek şekilde gevşek oluşu.


escharotic : n. Kabuklanmaya sebep olan herhangi bir madde.


lactacidemia : n. Kanda laktik asit bulunması, laktasideim.


hydrochloceystis : n. Safra kesesinin sulu bir sıvı ile şişmesi.


mammilliform : a. Meme başı şeklinde, meme başına benzeyen.


moon : n. 1. Ay; 2. Mehtap.


nervule : n. 1. İnce damar; 2. İnce sinir.


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


ovariogenic : a. Yumurtalıktan kaynaklanan, yumurtalıkta meydana gelen, ovaryojen.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


periophthalmic : a. Göz çevresined, gözü çevreleyen.


pharyngology : n. Yutakbilim, farengoloji.


prechordal : a. Notokordun önünde bulunan, notokordönü.


pulmometry : n. Akciğer büyüklüğünü ölçme.


pyoperitonitis : n. Peritonun cerahatli iltihabı piyoperitonit.


rectoperineal : a. Rektum ve perine ile ilgili.


risus : n. Gülme, gülümseme, sırıtma.


saponin : n. biochem. Saponin, suda çalkalandığında köpüren bitkilerde bulunan bir glikozid.