Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

saccharometabolism nedir?

saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrovascular : n. Beyin kan damarlarına ait olan, beyin kan damarları ile ilgili.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


electrotonus : n. Elektrik akımı etkisiyle uyarılan kas veya sinirde meydana gelen değişiklik, özellikle elektrik akımı ile kasın kasılma haline geçişi.


encephalometer : n. Kafatasını ölçme aleti, ensafalometre.


episcleral : n. 1. Episklera ile ilgili, 2. Sklera üzerinde (bulunan veya yerleşmiş).


flocculoreaction : n. Flokülasyon'la sonuçlanan serum reaksiyonu.


submuscular : a. Yarı kaslı.


incoherent : a. Tutarsız, birbiriyle ilişkisiz, saçma.


interorbital : a.Orbitalararası.


intrastromal : a. Stroma içi, organın stroması içinde.


kakosmia : n. Pis okku.


tuberculoid leprosy : Deri üzerinde basilden fakir, tüberküloz lezyonlarına benzer kenarları sınırlı nodüllerle belirgin sinir sisteminde harabiyete uzanan lepra şekli.


lipodieresis : n. Yağın erimesi veya yok olması.


micromelia : n. El veya ayakların normalden daha kısa (küçük) olması, mikromali.


neuropathology : n. Sinir (sistemi) hastalıkları patolojisi, nevropatoloji.


nicotined : a. Nikotinli.


opsonometry : n. Herhangi bir enfeksiyöz hastalıkta kişi kanındaki opsonik etki derecesinin, dolayısıyla opsonik indeks'in ölçülmesi, opsonometri.


perceptivity : n. 1. Algılama yeteneği, algı gücü; 2. Anlayış gücü, idrak yeteneği.


pharyngoscleroma : n. Yutak skleromu.


postnatal : a. Doğumdan sonra meydana gelen (daha çok doğan üzerinde meyadnag elen) olaylar için kullanılır; postnatal.