Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

saccharometabolism nedir?

saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystitome : n. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


disulphide : n. biochem. Disülfür, bir element ile iki atom kükürtten bileşik bir madde.


episiostenosis : n. Vulvanın daralması, episyostenoz.


erythroclasis : n. Eritrositlerin parçalanması.


esogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, ezogastrit.


facial : a. Yüze ait, facialis.


filter : n. Işık, su ve diğer sıvıları süzmeğe yarayan alet, süzgeç, filtre.


galactischia : n. Memelerden süt gelişinin durması, süt salgılanmasının kesilmesi.


gingivostomatitis : n. Dişeti ve ağız mukozasının iltihabı.


glycolysis : n. Glikozun vücuttaki glikolitik fermentlerle parçalanması.


phrenosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


phylogenetic : a. Tür'ün evrimi ile ilgili, filogenez'le ilgili.


impure : a. Kirli, pis.


isograft : n. Alıcı ile aynı genetik yapıya sahip kimseden alınan gref (Tek yumurta ikizinden alınan gref gibi).


lichen : n. 1. Liken: Bir cins deri hastalığı grubu; 2. Bazı cins alg ve mantarların bir arada yaptıkları kitle.


megal : pref. See: mega.


melanonychia : n. Siyah tırnaklılık, tırnağın siyah olması hali.


ophthalmoscopy : n. Göz muayenesi, oftalmoskopi, retinoskopi.


paraesthesia : n. Herhangi bir duyusal anomali.


phakoma : n. Merceksi itle veya tümör.