Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

saccharometabolism nedir?

saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachybasia : n. Ayağı sürüyerek adım atma, felçlilerde görülen ayağı sürüyerek yürüme hali.


carbohemia : n. Kanda normal seviyenin üzerinde karbon dioksit bulunuşu, karbon dioksit'in atılamaması sonucu kanda birikim göstermesi.


cinefluorography : n. Floroskop ekranı üzerine akseden görüntülerin, sinema şeridi gibi seri halinde fotoğraflarının alınması.


covering : a. Kaplama, örtme.


detergent : a.&n. Temizleyici (madde); deterjan.


ethnologist : n. Etnoloji uzmanı, etnolog.


gitalin : n. biochem. Bir digitalis glikozidi.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


ionometer : n. Röntgen ışınlarının yoğunluğunu ölçme aleti, iyonometre.


lymphocyst : n. See:Lymphocele.


mesomorphy : n. Mezoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla çoğunluğu oluşturduğu vücut yapısı.


myringomycosis : n. Timpan zarının mantar hastalığı, miringomikoz.


oothecalgia : n. See: Ovarialgia.


pediculophobia : n. Bitlerden korkma, aşırı bit korkusu, pedikülofobi.


paraphemia : n. Konuşma bozukluğu, parafemi.


photokinetic : a. Işığa karşı hareket ederek cevaplayan.


pneumonectasia : n. See: Pulmonary emphysema.


potion : n. İlaç tertibi, bir defadan verilen sıvı ilaç, posyon.


scytoblastema : n. İlkel deri.


semiotic : a. 1. Hastalık belritileri ile ilgili; 2. Teşhise götürücü esas belirti veya belirtiler.