Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccharometabolism nedir?

saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botfly : n. Larvaları insan ve bazı memeli hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan atsineği v.b. türlere ait herhangi bir sinek.


cephalocele : n. Beyin herni'si, beynin kafatasından dışarı çıkması.


dissolve : v. 1. Eritmek, halletmek; 2. Erimek, hallolmak.


encystment : n. Bir oluşum etrafının kapsülle çevrilmiş bulunması hali.


glucosin : n. biochem. Glükozdan amonyak tesiriyle meydana gelen bazik madde.


helminthoid : a. Solucan gibi ,barsak solucanına benzeyen.


hydropneumopericardium : n. Perikardda sıvı veg az toplanması.


keratopakhia : n. Hyper metropia'nın cerrahi tedavisi.


maidenhood : n. Bakirelik, kızlık.


microprosopia : n. Yüzün normale oranla çok küçük oluşu, yüz küçüklüğü, mikroprosopi.


myiasis : n. Sinek larvalarının sebep olduğu hastalıklar.


neuro : pref. Sinirlere ait, nevro (nöro).


neurothlipsis : n. Sinir üzerine yapılan taziyk.


omphalos : n. Göbek.


orbicular : a. Dairesel, dairevi, orbicularis.


paravaginal : a. Vagina yakınında yer alan.


periodicity : n. Belirli aralıklarla aynı olayın yeniden oluşması, belli aralarla tekrarlama.


progranulocyte : n. Beyaz seri hücresi olup miyeloblastla parçalı nüveli lökosit arasındaki bütün hücrelere verilen ad.


putamen : n. Putamen (Nucleus lentiformis'in bir parçası).


rotular : a. Patellaya ait.