Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

saccharometabolism nedir?

saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celosomus : n. Bir kısım göğüs veya karın organların fıtık şeklinde dışarı çıktığı hilkat garibesi.


episternum : n. Sternum'un üçgen şeklindeki üst parçası, manubrium sterni.


fetishism : n. Karşı cinse ait bir eşyaya karşı gösterilen cinsel istek.


fibrinuria : n. İdrarda fibrin çıkması,fibrinüri.


halazone : n. biochem. İçme suyunda dezenfektan olarak kullanılan beyaz billüri toz.


hebephrenia : n. Demans prekozun pübertede rastlanan şekli, ebefreni.


hydramnios : n. Amniyon suyunun anormal çoğalışı, hidramniyon.


hydrogen : n. biochem. H sembolü ile bilinen, atom no: 1. ve atom ağırlığı: 1.0080 olan kimyasal element, hidrojen.


hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.


hypomastia : n. Memelerin anormal küçüklüğü, küçük memelilik, hipomasti.


intratumour : a. Tümörüniçnide.


leukanemia : n. Tehlikeli kansızlık ve lenfatik lösemi ile belirli hastalık hali.


linguiform : a. Dil şeklinde, dil biçiminde.


lumisterol : n. biochem. Ergosterolün bir izomeri.


lymphogenesis : n. Lenf'in oluşması.


mortician : a. Cenazeyi gömülmek üzere hazırlayan kişi, ölü kaldırıcı.


neuroglyopaenia : n. Sinir hücrelerindeki glikoz miktarının azalması.


occupational therapy : n. Ruhsal ve fiziksel hastalıklarda, hastanın özellikle el işleriyle uğraşmasını sağlayarak uygulanan tedavi yöntemi, meşguliyetle tedavi.


pleurodynia : n. 1. Plevra üzerinde hissedilen ağrı, plevra kaynaklı göğüs ağrısı, plörodini; 2. Romatizmanın sebep olduğu kaburgalar arası kasları tutan şiddetil ağrı (Genellikle tek taraflı olup zaman zaman nöbetler halinde gelişir).


pneodynamics : n. Solunum dinamiği.