Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

saccharometabolism nedir?

saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buggery : n. Anüs yoluyla yapılan cinsel birleşim, sodomi.


choline : n. biochem. Vücut beslenmesinde gerekli olan renksiz bazik madde, kolin (C5H15O2N).


chylous : a. 1. Kilüs'le ilgili; 2. Kilüs ihtiva eden, kilüs'le karışık; 3. Kilüs tabiatında, kilüs yapısında.


coloptosis : n. Kolonun sarkması (düşmesi).


ectasia, ectasis, ectasy : n. Ektazi, genişleme (mesela bronşektazi).


end (o) : pref. içinde içine.


inomyxoma : n. See:Fibromyxoma.


inquest : n. Ani veya beklenmedik ölüm vakalarının, bu işle görevli resmi bir kişi tarafından tahkik edilmesi, soruşturulamsı.


inspersion : n. Toz veya sıvı serpme, üzerine toz veya sıvı püskürtme.


isotropic : a. 1. Her t arafı aynı özellikleri gösteren; 2. Her yerinde ışığı eşit olarak kıran veya gçiren.


laparorrhaphy : Karın duvarının dikilmesi.


mastopexy : n. Sarkık göğsün cerrahi tesbiti.


megalogastria : n. Mide büyümesi (genişlemesi) megalogastri.


monobasic : a. Her molekülünde yer değiştirebilen bir hidrojen atomuna sahip.


neurosome : n. Sinir hücresi cismi, nevroso.


papulosis : n. See: Papulation.


rachidian : a. Omurgaya (belkemiğe)'ya ait.


raffinase : n. biochem. Rafinozu parçalayan bir enzim, rafinaz.


recline : v. Boylu boyunca uzanmak, yatar durum almak.


rheometry : n. 1. Elektrik akımının şiddetini ölçme; 2. Kan akımının hızını ölçme.