Bugün : 25 Mayıs 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

saccharometabolism nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitewing : n. Diş filmi almak için ağıza yerleştirilen küçük film.


christmas disease : n. Haemophilia, IX NO'lu pıhtılaşma faktörünün noksanlığına bağl kalıtsal bir durum.


compressor : n. 1. Baskı yapıcı, sıkıştırıcı; 2. kan kaybını önlemek için damar üzerine baskı yapıcı alet.


digastric : a. İki karınlı (göbekli).


elasticity : n. Elastikiyet, esneklik,


ependymocyte : n. Ependim hücresi, ependimosit.


flask : n. Şişe, balon.


genicular : a. Dize ait, jeniküler.


giganto : pref. İri, kocaman anlamına önek.


sublingual : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


vaccinal : a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.


hyperalkalinity : n. Alkalin fazlalığı.


hyperbulia : n. Aşırı isteklilik.


hysterospasm : n. Rahim (uterus) spazmı, histerospazm.


intern(al) : a. İç, içyan, internus.


laminitis : n. Lamina iltihabı.


lymphangiophlebitis : a. Lenf damarlarının ve venlerin iltihabı.


microcyst : n. Çok küçük kist, mikrosist.


monotonous : a. 1. Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton; 2. Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında).


orthobiosis : n. Temiz ve sıhhi hayat, ortobiyoz.