Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccharometabolism nedir?

saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capacity : n. 1. Güç, yetenek, kapasite, herhangi bir şeyi yapabilme yeteneği; 2. Herhangi bir cismin işgal ettiği yer, hacım; 3. Zihnin anlama ve kavrama yeteneği, zihin kapasitesi; 4. Elektrik akımına maruz kalan cismin elektrik yükünü alma veya tutma özelliği.


emmetrope : n. Gözü normal gören kimse, emetrop.


engastrius : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün karnı içinde bulunmasıyla belirgin ikiz hilkat garibesi.


epiploitis : n. Eiplon iltihabı, epiploit.


heteroplastic : a. 1. Heteroplazi ile ilgili; 2. Heteroplazi gösteren.


indomethicin : n. İltihab giderici özellikleri olan ağrı kesici bir ilaç.


infiltrate : v. 1. İçeri geçmek, bir bölge içine sızmak; 2. Geçme veya sızma sonucu dokuda toplanan, katı veya sıvı haldeki madde.


lardacein : n. biochem. Amiloid dejenerasyonuda bulunan bir protein.


lissencephaly : n. See lissencephalia.


lithokonion : n. Mesane taşlarını ezip toz haline getirmede kullanılan alet.


macrobrachia : n. Kolların aşırı uzun ve iri oluşu.


malonylurea : n. Barbitürik asit. See: Barbituric acid.


metagaster : n. Embriyonun temeli barsak kanalı, metagastr.


odontectomy : n. Diş çekilmesi, odontektomi.


palate : n. Damak, palatum.


parophthalmia : n. Göz çevresindeki bağ dokusunun iltihabı.


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


prepotency : n. Özgürlüğüne kendi özelliğini geçirme yeteneği.


ptysis : n. Tükürme.


reagent : n. Başka bir maddeyi meydana çıkarmak veya teftiş etmek için kullanılan ecza, miyar, ayıraç.