Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccharometabolism nedir?

saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calor : n. Isı, irtihalen önde geln yerel belirtilerinden birisi.


breathing : n. Teneffüs, solunum, respirasyon.


diaphragm(a) : n. Diyafram(a), göğüsle karın boşluğunu birbirinden ayıran kas bölme, diaphragma.


divisible : a. Bölünebilir, parçalara ayrılabilir.


emptysis : n. Akciğer kanaması.


hepatolenticular : a. Hem karaciğer hem lentiküler çekirdek (nucleus lentiformis)'le ilgili.


hemoposia : n. Kan içme.


hyperglycemia : n. Kandaki şeker miktarının artması, hiperglisemi


microlithiasis : n. Çok küçük taş oluşumu, mikrolityaz.


micrology : n. 1. Mikroplar bilgisi, mikropbilim, mikroloji; 2. Mikroskopi bilimi.


morphinomaniac : n. Morfin tiryakisi, morfine müptela, morfinman.


motor : a. Muharrik, oynatıcı, hareket ettiren, hareki, kasları harekete getirici, motor.


myotrophy : n. Kas beslenmesi, miyotrofi.


oligonatality : n. Doğum oranının seyrek olması, az doğum.


omphalo- : pref. Göbekle ilgili.


omphalopagus : n. Göbek bölgelerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


ophthalmoxsis : n. Konjunktiva üzerindeki lezyonu kazıyarak ortadan kaldırma.


osmometer : n. 1. Osmometre: Koklama duyusunu muayeneye yarayan cihaz; 2. Ozmos kuvvetini ölçen alet.


pancreatolithectomy : n. Pankreas taşının ameliyatla çıkarılması.


primigravida : n. İlk defa olarak gebe kalan kadın.