Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

saccharometabolic nedir?

saccharometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoprophylaxis : n. Hastalıkların veya nükslerinin kimyasal maddeler kullanılarak önlenmesi.


chinchona : n. Kinin elde edilen bir bitki kabuğu.


contact : n. Bir hasta ile temas halinde olduğundan başkalarına hastalık nakledebilen kimse, portör.


endocrinopath : n. İç salgı bezi veya bezlerine bağlı hastalık gösteren kişi.


episcleritis : n. Skleranın dış tabakalarının iltihabı, episklerit.


esthetic(al) : a. Bedii, estetik.


glycosamine : n. biochem. Kitin'in ayrışmasından açığa çıkan bazik madde, (C6H13NO5).


lacrimation : n. Gözyaşı dökme, ağlama, gözyaşı salgısı.


gustometer : n. Tat duyumunun keskinlik derecesini taiyn eden alet.


incised : a. Kesilmiş, kesik.


inelasitc : a. Elastikiyetsiz, esnek olmayan.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


ischioneuralgia : n. Siyatik, siyatalji.


jequiritin : n. biochem. Abrus precatorius tohumlarında bulunan hemolitik bir toksalbümin:


macrobiosis : n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.


myology : n. Kasbilim, miyoloji, myologia.


myringotome : n. Kulak zarı üzerinde insizyon yapmak için kullanılan bir aygıt.


nonconductor : n. Isı veya elektrik veya sesi iyi nakletmeyen madde, iletken olmayan.


postconcussional syndrome : n. Kafa travmalarından sonra uzun süre var olabilen başağrısı, sersemlik ve bayılma duygusu gibi durumlar.


reticulitis : n. Retikül iltihabı (geviş getiren hayvanlarda).