Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

saccharometabolic nedir?

saccharometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

detorsion : n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğriliğin normal hale getirilmesi.


endocardial : a. Endokarda veya kalbin iç kısmına ait.


eosinophil : n. a) Eosine karşı eğilimi olan, eosinle boyanma eğilimi gösteren hücreler. b) Bir çeşit akyuvar.


fibrogen : See: Fibrinogen.


galvanofaradization : n. Tedavi amacıyla galvanik ve faradik akımların bir arada uygulanması.


gelatininiferous : a. Jelatin meydana getiren.


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


hyperpancreatism : n. Pankreasın aşırı faaliyeti.


inborn : a. Doğuştan, doğmadan evvel kazanılmış, konjenital.


inocystoma : n. Kistik dejenerasyonlu bağ dokusu tümörü.


iodinophil : a. 1. İyot boyası ile kolayca boyanan; 2. İyot boyası ile kolayca boyanan herhangi bir oluşum (hücre, doku v.s.).


irradiate : v. Işınla tedavi etmek.


lanugo : n. 1. tüy (ayva tüyü); 2. Küçük kıl, ince kıl.


laxation : n. 1. Barsak muhteviyatını boşaltma; 2. Gevşeme, gevşeklik.


lepromatous leprosy : Deri üzerinde basilden zengin, sınırları belirsiz çok sayıda yumuşak nodüllerle belirgin kolaylıkla bulaşabilen lepra şekli;


maculation : n. 1. Deri veya herhangi bir oluşum üzerinde küçük leke veya benekler oluşması; 2. Üzerinde küçük leke veya benekler gösterme hali, benekli olma durumu.


maturation : n. 1. Cerahat toplama veya toplatma; 2. Olgunlaşma, tekamül etme, matürasyon.


microphthalmos : n. Gözlerin narmalden küçük olması, küçük gözlülük.


morcellation : n. İri bir tümör ve oluşumun parçalara ayrılarak çıkarılması.


otocephaly : n. Fetüs başında alt çenenin gelişmemesi, kulakların aşağıda birbiriyle birleşmesi ile belirgin anomali, otosefali.