Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccharometabolic nedir?

saccharometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerolysin : n. biochem. Balmumunu ayrıştaran bir lizin. sefolizin.


embryogeny : n. Embriyon gelişimi, embriyolojeni.


galactoschesia : n. süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


glycoptyalism : n. Salyada şeker miktarı.


hypnic : a. 1. Uyku ile ilgili; 2. Uyku getiren, uyutucu.


incidental(al) : a. Arızi.


inframaxillary : a. Çenealtı.


itch : n. 1. Kaşıntılı bir deri hastalığı; 2. See: Scabies.


kinesthesia : n. Kas faaliyetinden gelen his, kinestezi.


lymphoblastosis : n. Kanda lenfoblastların fazlalığı, lenfoblastoz.


mesonephric : a. Mezonefrona ait.


mycetismus : n. Mantarla zehirlenme.


mycomypringitis : n. Kulak zarının mantarlı iltihabı.


neoplasm : n. 1. Yeni tümör; 2. Yeni oluşan doku kitlesi, neoplazma.


obturation : n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma.


oculonasal : a. Göz ve buruna ait.


perimetrium : n. Perimetr (iyum).


pharmacophobia : n. Marazi ilaç korkusu.


phlebothrombosis : n. Ven içinde trombos (pıftı tıkacı) meydanag elmesi.


postencephalitic : a. Encephalitis lethargica'yı takiben meydana gelen.