Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccharometabolic nedir?

saccharometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioquin : n. See: Quinidine.


chyluria : n. İdrarda kilus bulunması hali, kilüri.


conglutination : n. Birleşme, kaynaşma, yapışma, iki şeyin kaynaşır şekilde birbirine yapışması; 2. Eritrositlerin veya bakterilerin kümeleşmesi.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


desmitis : n. Bağ (ligaman) iltihabı.


drunkenness : n. Aşırı miktarda alkol alımının sebep olduğu psişik durum, alkol sarhoşluğu.


ductulus : n. (pl. ductuli). See: ductule.


geniculum : n. (pl. geniculi). Diz, dizcik


hypotelorism : n. İki organ arasındaki normal aralığın daralması, aradaki mesafenin ileri derecede azalması.


isoserotherapy : n. Aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum ile hastalığn tedavisi, izoserum'la tedavi.


monoxide : n. biochem. Monoksit, bir atom oksijeni havi bir oksit.


myeloradiculopathy : n. Omurilik ve belkemiği sinir kökü hastalığı.


overproduction : n. Normal miktarın üstünde oluşma (Normalin üstünde salgı meydana gelişi gibi).


palingraphia : n. Yazıda kelime veya harflerin birçok defa tekrarı, palingrafi.


pathetic : a. Duygulanıran, duygusal, içe işleyici


pathologic : a. 1. Hastalığa ait; 2. Hastalıktan doğan.


pelopathy : n. See: pelotherapy


pogonion : n. Çenenin ön-orta noktası.


polynuclear : a. 1. Çok nüveli, birden fazla çekirdeği olan; 2. See: Polymorphonuclear.


postepileptic : a. Sar'a nöbeti (krizi)ni müteakip.