Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

saccharometabolic nedir?

saccharometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blemish : n. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren sınırlı bölge, estetiği bozan bu cins herhangi bir kusur veya anomali.


cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.


carotin : n. biochem. See: Carotene.


demineralization : n. Aşırı derecede mineral kaybı, özellikle kemikten mineral (kalsiyum ve kalsiyum tuzları) kaybı.


dermatorrhea : n. 1. Deri yağ bezlerinden aşırı salgı çıkışı; 2. Deri ter tezlerinden aşırı salgı çıkışı.


dyspancreatism : n. Panknreas çalışmasında bozukluk veya yetersizlik.


extremity : n. Kol-bacak, extremitotis.


glandula : n. (pl. glandula).


hydriatric : a. Su tedavisiyle ilgili.


myonecrosis : n. kas dokusunun hayatiyetini kaybetmesi, kas nekrozu, miyonekroz.


myxedema : n. Tiroid bezi salgısındaki yetersizliğe abğlı olarak gelişen metabolizma hızında düşüş, kuruluk gösteren deri altında yaygın ödemler, saçlarda dökülme, zihni işlevler ve konuşmada ağırlaşma ile belirgin hastalık, miksödem.


neurotension : n. See: Neuectasia.


oothectomy : n. See: oophorectomy.


ovariotherapy : n. See: Ovotherapy.


pancreat(o)- : pref. Pankreas.


paronychia : n. Dolama, panaris, paronikya.n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


paramitome : n. See: Hyaloplasm.


practitioner : n. Kendi mesleğinde çalışan hekim, pratisyen doktor.


pronucleus : n. Yeni döllenmiş yumurtada erkek ve dişi nüvelerden her biri.


pseudohernia : n. Yalancı fıtık.