Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

saccharolytic nedir?

saccharolytic : a. Şekeri parçalayabilen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


collagenosis : n. Yer yer fibrinoid nekroz bölgeleri ile belirgin bağ dokusu hastalığı, kollajen hastalığı.


colpocytology : n. Vagina epitel tabakasından döüklen hücrelerin sayı ve nitelik bakımından mikroskop altında incelenmesi, kolpositoloji.


coretomy : n. İris'e kesit yapma


eclecticism : n. Hastalıkları özel ilaçlarla, özellikle bitkisel kaynaklı ilaçlarla tedavi eden tıp ekolu, eklektisizm.


endogenous : a. İç sebeplerden doğan, andojen.


episiostenosis : n. Vulvanın daralması, episyostenoz.


estimation : n. Ölçme, tain etmek, hesaplamak,


fusiform : a. İğbiçim, iğsi, fusiformis.


phylogenesis : n. Türlerin zamanın seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir canlı grubu (hayvan veya bitki)'nun ilk şeklinden bugünkü şekline kadarg eçirdiği tarihsel aşama, tür'ün evrimi, filogenez.


hemiprostatectomy : n. Prostatın yarısının ameliyatla çıkarılması.


jar : n. Kuru otları muhafazaya mahsus eczacı kavanozu.


kallak : n.Eskimolarda sık rastlanan püstüllü (sivilceli) dermatit.


mentagra : n. see: Sycosis.


natron : n. biochem. Tabii sodyum karbonat, soda veya sodyum hidroksid.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


pericellular : a. Hücre veya hücreler çevresinde, hücre veya hücreleri saran.


pharmacist : n. Eczacı.


reconstitution : n. Yeniden oluşma, özellikle kuru halde muhafaza edilen bir maddenin su ile karıştırılarak tekrar eski (normal) haline getirilmesi (Süt tozunun su ile süt haline getirilişi veya kurutulmuş plazmanın sulandırılarak kan plazması halini alışı gibi).


rim : n. 1. Karın iç zarı; 2. Kenar.