Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

saccharolytic nedir?

saccharolytic : a. Şekeri parçalayabilen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitellum : n. Humerus'un alt dış ucunda yer alan düz, yuvarlak hatlı ve küçük bir çıkıntı, Radius başı ile birleşerek eklem yapar.


carditis : n. Yürek iltihabı, kardit.


causalgia : n. fazla ızdırap veren nörolojik bir ağrı çeşidi.


clip : n. Ameliyat esnasında kanı durdurmaya yarayan alet, pens.


cytotoxin : n. biochem. Hücreler üzerinde özel tahribedici etkisi olan bir toksin.


endoenzyme : n. biochem. Hücre içi enzimi.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


globus : n. (pl. globi). See: globe.


hyperchlorhydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit fazlalığı.


iontophoresis : n. 1. İyonların tedavi maksadiyle vücuda sokulması, deri veya mukoza yolu ile ve elektrik cereyanı kullanarak ilaçların vücuda sokulması, iyontoforez; 2. Ültraviyole ışınları ile etadvi, ültraviyole tedavisi.


lividity : n. 1. Ölümden sonra kan toplanmasından dolayı vücudun bazı yerlerinin mor renk alması, lividite (abız organlarda ad fizyolojik olarak bu renk görülür); 2. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildin morarması.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


macrocranium :


mesoblast : n. See: mesoderm.


myo-edema : n. Kas ödemi.


ovigenetic, ovigenic, ovigenous : a. 1. See: oviferous; 2. Oojeneze ait.


oxybromide : n. biochem. Oksijen ve brom ihtiva eden bir radikal, oksibromür.


paronychia : n. Dolama, panaris, paronikya.n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


paroxysmal : a. Ani ve geçici krizler halinde gelen.


parakeratosis : n. Derinin kornea tabakasının anormal durum alamsı, parakeratoz.