Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccharolytic nedir?

saccharolytic : a. Şekeri parçalayabilen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.


carious : a. Kemikleri veya dişleri çürümü.


chromatometer : n. 1. Kişide renkleri algılama yeteneğini ölçmede kullanılan, üzerinde çeşitli renkler bulunan cetvelden ibaret araç; 2. Bir sıvının gösterdiği renk koyuluğunun derecesini tesbitte kullanılan, üzerinde çeşitli renk tonları bulunan araç.


dentistry : n. Dişçilik, diş tabipliği.


diaphyiss : n. Kemik (gövdesi), diyafiz.


diphenoxalate : n. Akut ve kronik diyarelerle, gastrointestinal bozukluklarda kullanılan bir madde.


ecstasy : n. kendinden geçme, ekstaz.


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


exfetation : n. Dış gebelik.


farinaceous : a. 1. Unlu; 2. Nişastalı.


ginglymus : n. Dirsek gibi tek eksenli mafsal, reze eklem (kapı rezesi şeklinde birbirinin içine girmiş oynak).


hepatolithiasis : n. Karaciğerde veya safra kesesinde taş oluşumu, heaptolityaz.


inclusion : n. Dahil etme veya olma, ithal içine alma veya girme, enklüzyon.


Koplik's Spots : n. Kızamığın, ilk birkaç gün içerisinde görülen belirtisi.


lymphotomy : n. Lenf yollarının diseksiyonu, lenfotomi.


nyxis : n. 1. Delme; 2. Ponksiyon yapma.


osteoarthropathy : n. Eklem ve kemik hastalığı.


output : n. Vücuddan çıkarılan madde.


pathognomonic : a. Bir hastalığın özel belritisi.


pectineal : a. 1. Tarak şeklinde, taraklı; 2. Tarak şekli gösteren oluşumla ilgili.