Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

saccharogalactorrhea nedir?

saccharogalactorrhea : n. Süt salgısında aşırı miktarda şeker bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calory : n. biochem. 1. 1 gr. suyu bir derece ısımak için kullanılan ısı; 2. Yandığı zaman 1 gr. protein 4,1 şeker 41,1-1 gr. yağ 9,3 K verir, kalori.


capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


cardiotron : n. Mürekkepli kalemle direkt yazan elektrokardiyograf.


diagnose : v. Hastalıı teşhis etmek.


electroshock : n. Beyine uygulanan elektrik akımı ile yapılan şok, elektroşok.


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


gastroparalysis : n. Mide felci.


phycochrome : n. Deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi, fikokrom.


hepatization : n. Dokuların karaciğeri andıracak şekilde sertleşmes.i


hydrorachitis : n. Subaraknoid aralıkta seröz eksüda birikimi ile belirgin omurilik zarlarının iltihabı.


linitis : n. Mide hücrei dokunun iltihabı, linit.


megal : pref. See: mega.


mellite : n. Balla hazırlanan ilaç.


meningism : n. Menenjit belirtileri veren, fakat ekseriya meninkslerde iltihap bulunmayan hastalık hali, menenjizm.


nymphotomy : n. Klitorisin veya küçük dudakların ameliyatla çıkarılması, nemfotomi.


ophthalmatrophia : n. Göz atrofisi.


oxygen : n. biochem. Oksijen, O sembolü ile bilinen, atom no: 8 ve atom ağırlığı: 16 olan kimyasal element, oxygenium.


parasexuality : n. Cinsel sapıklık.


phosphatase : n. biochem. Fosforik asit esterlerini hidrolize eden bir enzim, fosfataz.