Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccharogalactorrhea nedir?

saccharogalactorrhea : n. Süt salgısında aşırı miktarda şeker bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


condylectomy : n. Kondilin ameliyatla çıkarılması, kondilektomi.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


eminence : n. Çıkıntı, tümsek, eminentia: Büyük toparlak çıkıntı.


endotoxoid : n. biochem. Endotoksinden hazırlanan bir toksoid.


equinocavus : n. Ayakta hem "talipes equinus" hem "talipes cavus" özellikleri gösteren şekil bozuklğu.


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


fragment : n. Kırılmış parça, fragman.


glycosides : n. pl. Doğal olarak bulunan ve şekerin bir baka madde ile birleşmesinden meydana gelen maddeler.


granulocyte : n. Nötrofil, bazofil ve eozinofil gibi özel granülleri ihtiva eden kan hücresi, granülosit.


tenontology : n. Kirişbilim, tendon bilgisi.


heteropyknosis : n. Kromozomların veya aynı kromozomda değişik bölgelerin, yoğunluk bakımından farklı boyanması hali, heteropiknoz.


kopf-tetanus : n. Ba yaralanmasını takiben gelişen ağır tetanos, baş tetanosu.


meconium : n. Yenidoğanın kalınbarsağı içindeki dışkı, ilk kaka, mekonyum.


miasmal, miasmatic : a. Mikroplu.


ochronosis : n. Vücutta çeşitli doku ve organların kahverengimsi sarı renk alışı ile belirgin alkaptonüri'li hastalarda gelişen patolojik durum, okronozis.


odontopathy : n. Diş hastalığı, odontopati.


osmics : n. 1. Kokubilim; 2. Koklama duyusu ilmi.


palatomaxillary : a. Damak ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili.


perichord : n. Embriyo'da omur taslaklarını oluşturacak hücrelerin oluşturduğu kordon (notochord)'u zar şeklinde saran tabaka, notochord kılıfı.