Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

saccharogalactorrhea nedir?

saccharogalactorrhea : n. Süt salgısında aşırı miktarda şeker bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

birth : n. 1. Doğum; 2. Doğuş; 3. Yeni doğan çocuk; 4. Nesil, soy; 5. Mahsul.


climacterium : n. Adetten kesilme, kadınların jenital hayatlarının söndüğü dönem (Belirtileri: Adetin kesilmesi, jenital organlarda gerileme, yağlanma ve geçici sıcaklık duygusu, kalb çarpıntısı, uykusuzluk, yarım baş ağrısı, asabiyet).


column : n. Kolon, direk, columna.


corticobulbar : a. Beyin korteksi ve medulla oblongata ile ilgili.


deamidation : n. Bileşikten, kimyasal reaksiyonla amied grubunun çıkarılması bileşiğin, yapısındaki amide gruplarını kaybetmesi.


demonomania : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler)'in kendisini etkilediğine inanış ile belirgin psikoz hali.


erythrocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, hemoliz.


gangliocyte : n. Gangliyon hücresi, gangliyosit.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


hepaticojejunostomy : n. Ductus hepaticus ile proksimal bir jejunum ansı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


hydrosalpinx : n. Salpenkste seröz sıvının toplanması.


hydrutic : a. 1. Hidrüri ile ilgili, 2. Hidrüri gösteren, hidrüri ile belirgin.


hypnotherapy : n. Hipnotizma ile yapılan tedavi, uyutarak tedavi etme.


latency : n. Gizlilik, saklılık.


lax : n. Gergin olmayan, gevşek, sarkık.


lymphorrea : n. Kesilmiş veya yırtılmış lenf damarlardan lenfanın akması, lenforaji.


macrocyte : n. Çok büyük alyuvar.


mastadenoma : n. Meme bezinden gelişen iyi huylu tümör, meme adenomu.


nephropyosis : n. Böbreğin cerahatlanması, nefropiyoz.


orchilytic : a. Testis dokularını yok eden.