Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccharocoria nedir?

saccharocoria : n. Şekerden veya şekerli maddelerden iğrenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


diuresis : n. İdrar ifrazının çoğalması.


egotist : n. Kendini beğenen kimse, aşırı övünen kişi.


gleet : n. Cerahatli hafif akıntı (belsoğukluğu v.s.).


herbalist : n. 1. Hastalıkların tedavisinde bir kısım bitkilrei hünerle kullanan kimse; 2. Şifalı otları toplayan ve satan kimse; 3. Nebatat alimi, botanist.


hemocytoblast : n. Henüz olgunlaşmamış eritrosit, genç eritrosit.


hepatocirrhosis : n. Karaciğer ve kalın barasğa ait.


hymen : n. Kızlık zarı, himen.


hyoglossus : n. Dilaltı, hiyoglas.


isotherapy : n. See: isopathy.


labiomycosis : n. Mantarların dudakta sebep olduğu hastalık, dudakta görülen mantar hastalığı.


leptospira : n. Bir bakteri türü.


macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.


ophthalmodynia : n. Göz ağrısı (romatizması), oftalmodini, oftalmalji.


organo- : pref. Organla ilgili.


osteanabrosis : n. Kemik atrofisi.


oxypathia : n. 1. Oksipati: Duygu keskinliği, duyarlığın artması. 2. Asit zehirlenmesi.


phenobarbitone : n. Uzun etkili ve antikonvülsan etkisi olan bir barbiturat.


retromastoid : a. Mastoid çıkıntısı ardı.


sialoangiitis : n. Salya kanalı iltihabı.