Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

saccharocoria nedir?

saccharocoria : n. Şekerden veya şekerli maddelerden iğrenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophoric : a. 1. Pigment ihtiva eden hücreyle ilgili, renk verici maddeye ait; 2. Renk gösteren, renk veren, renk taşıyan.


column : n. Kolon, direk, columna.


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


dermatosclerosis : n. Sklerodermi.


Fehlin's Solution : n. Bir ortamda şeker mevcudiyetini saptamak ve mevcut şekerin miktarını belirlemek için kullanılan bir bakır sülfat çözeltisi.


globus : n. (pl. globi). See: globe.


interfibrillary : a. Fibrillerarası.


hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.


ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.


loa : n. Bir çeşit kılcal parazit.


lysol : n. Mikropları öldürücü özelliği sebebiyle dezenfektan olarak kullanılan cresol ve diğer bazı maddeler karışımndan ibaret eriyik.


monarticular : a. Tek ekleme ait.


morphinism : n. Morfin iptilası, morfinomani.


nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.


oophoropexy : n. Yumurtalığın yerine tesbiti.


ophthalmiatrics : n. Göz hastalıkları tedavisi.


peristaphyline : a. Küçük dilin çevresinde bulunan, peristafilin.


reciprosal : a. İki taraflı, karşılıklı.


rhinostenosis : n. Burun yollarının daralması, burun tıkanıklığı, rinostenoz.


scleroderma : n. Yaşlılarda derinin katılaşması, sklerodermi.