Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

saccharine nedir?

saccharine : a.1. Şekerle ilgili; 2. Şeker niteliğine sahip, tatlı şekerli; 3. Şeker tadı veren madde, tatlı madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canicola eever : n. Fare, köpke, domuz, tilki, tarla faresi gibi hayvanların insanlara bulaştırdığı ve Leptospira conicola'nın etken olduğu bir enfeksiyon (leptospirosis).


bradypnea : n. Solunumun normalden az sayıda oluşu.


bronchoscope : n. Bronşların içini muayeneye mahsus alet, bronkoskop.


busulphan : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


causalgia : n. fazla ızdırap veren nörolojik bir ağrı çeşidi.


colloid : a. Jelatin gibi, jelatinsi, koloid.


definitive : a. Tam olgun, gelişmiş.


eclampsia : n. Gebelerde plasentadan gelen zehirlerle meydana gelen ve bilincin kaybolduğu hastalık, havale hastalığı. eklamzi


phthisiology : n. Verem hastalıkları bilgisi, ftizyoloji.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


histidinemia : n. Kanda aşırı miktarda histidin bulunuşu.


hydrophobic : a. 1. Sudan korkan; 2. Kuduz.


manual : a. Ellere ait.


neurobiology : n. Sinir sistemi biyolojisi.


nosopoietic : a. Hastalandıran, hasta eden, hastalığa sebep olan.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.


orthostatic : a. Dik durmaya ait veya dik durmadan ileri gelen.


otocranial : a. Otocranium'a ait.


pleomorphism : n. 1. Bir maddenin çeşitli şekillerde billurlaşma göstermesi hali; 2. Aynı türe mensup canlının birkaç değişik şekil göstermesi hali.


posseting : n. Çocuklarda, az miktarda pıhtılaşmış sütün kusarak çıkarılması.