Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccharine nedir?

saccharine : a.1. Şekerle ilgili; 2. Şeker niteliğine sahip, tatlı şekerli; 3. Şeker tadı veren madde, tatlı madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrumoris : n. Zayıf çocuklarda görülen gangrentabiatındaki stomatit.


blastomycosis : n. Blastomyces'ler tarafından meydana getirilen granulomatöz oluşumlar.


chemically : adv. biochem. Kimyaca,


cirrhotic : a. 1.Siroza ait; 2. Sirozlu.


corrosion : n. Aşınma, kemirilme, tahrip edici etken sebebiyle organ veya doku yapısında zamanla meydana gelen bozulma.


edulcoration : n. Tatlılaştırıcı


emmission : n. Dışarı verme, çıkarma, ihraç inzal: Özellikle uykuda semen (belsuyu)'in akması, emisyon.


ependymitis : n. Ependim iltihabı, ependimit.


femoral : a. Uyluğa ait, femoralis.


flush : a. Yüz ve boynun kızarması.


insulitis : n. Pankreas'ta Langerhans adacıklarının iltihabı.


lacrimal : a. gözyaşına ait, lacrimalis.


hexamine : n. Toksisitesi düşük bir idrar yolu antiseptiği.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


homeopathic : a. Homeopati ile ilgili.


hydrarthrosis : n. Eklem boşluğuna su dolması, hidrartroz.


iridal : a. İrise ait.


monarthritis : n. Tek eklem iltihabı, monartrit.


myelogram : n. Omurilik kanalının röntgen filmi.


olfactometry : n. Koklama duyusu bilgisi.