Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

saccharine nedir?

saccharine : a.1. Şekerle ilgili; 2. Şeker niteliğine sahip, tatlı şekerli; 3. Şeker tadı veren madde, tatlı madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernous : n. İçi boş aralıkları olan, boşluklu, kavernöz, cavernosus.


cuneate : a. kaması, kamamsı, cuneatus.


deplete : v. Kan almak suretiyle beden dolgunluğunu izale etmek, boşaltmak.


dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


equivalent : a. Eşit, müsavi.


fibropurulent : a. Bağ dokusu lifleri ve cerahat ihtiva eden.


fundiform : a. Sapanbiçim, fundiformis.


hemacytozoon : n. Kanda bulunan hücresel mikroparazitler, hemasitozoid.


lipogenous : a. 1. Yağ oluşmasıyla ilgili; 2. Yağ oluşmasına sebep olan, yağ yapan; 3. Yağ toplanmasına bağlı, yağlanmanın sebep olduğu.


malpresentation : n. Doğumda fetusun yanlış durumda olması.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


mycotoxin : n. Mantar tarafından salgılanan toksik madde, mikotoksin.


nervous : a. 1. Sinirli, asabi; 2. Sinire ait, nervosus.


oscheo- : pref. See: osche-.


para-oespohageal : a. Yemek borusunun yanında yer alan.


polyodontia : n. Diş adedinin normalden fazla olması, çok dişlilik, poliyodonsi.


polyphagia : n. Pisboğazlık, oburluk. polifaji.


protobiology : n. Ultravirüsler ve bakteriofajlar gibi bakterilerden de daha küçük canlıları inceleyen bilim dalı, protrobiyoloji.


pyopoiesis : n. Cerahat oluşması, cerahatlanma.


scleriasis : n. Dokuların katılaşması.