Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccharin nedir?

saccharin : n. biochem. Taşkömürü katranından çıkarılan ve şekeden çok daha tatlı bir madde, sakarin (C7H5O3NO5).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butane : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


cauliflower growth : Karnabahar tarzı büyüme.


charcoal : n. biochem. Odun kömürü, organik kömür.


cytoclastic : a. Hücreleri yokeden.


encephalomyelitis : n. Beyin ve omuriliğin iltihabı, ensefalomiyelit.


epi : pref. üstünde, üzerinde.


exercise : n. 1. Vücut kaslarını kuvvetlendirmek amacıyla ,germe ve gevşetme şeklind yapılan sistemik hareketler, vücut hareketleri, idman, jimnastik; 2. Hareket yeteneği azalan veya kaybolan bir organ (kol, bacak, el vs)'a eski hareketini kazandırmak amacıyla yaptırılan belirli hareketler, alıştırma, egzersiz.


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


hypoperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin ileri derecede azalması, mide ve barsak hareetlerinin anormal şekilde yavaşlaması.


inflation : n. Hava, gaz veya sıvı ile şişme, şişkinlik, enflasyon.


lethane : n. İnsektisid özellikleri olan thiocyanate türevlerinden meydana getirilen bir karışım.


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


microabscess : n. Çok küçük apse, mikroskopik apse.


myelination : n. Sinir lifi çevresinde miyelin kılıfının oluşması, miyelinleşme.


odontoscope : n. Dişleri muayeneye yarayan ayna, diş aynası, odontoskop.


oxycephalia, oxycephaly : n. Başın yüksekliği veya büyüklüğü, sivri kafalılık, oksisefali, akrosefali.


pernicious : a. Tehlikeli, öldürücü, pernisyöz.


polyphobia : n. Birçok şeylere karşı duyulan anormal korku, polifobi.


provocative : a. Kamçılayan, bir belirtiyi, refleksi, reaksiyonu veya tedavi tesirini ortaya çıkaran.


rhinolith : n. Buruntaşı, rinolit (bundan dolayı burun tıkanabilir).