Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccharin nedir?

saccharin : n. biochem. Taşkömürü katranından çıkarılan ve şekeden çok daha tatlı bir madde, sakarin (C7H5O3NO5).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biped : a. 1. İki yaağı bulunan, iki ayaklı; 2. İki ayaklı herhangi bir hayvan.


bronchiolectasis : n. Bronşiyollerin genişlemesi.


bronchoblennorrhea : n. Cerahatli balgam çıkışı ile belirgin bronşit.


chemosynthesis : n. Canlı'da kimyasal etki ile oluşan sentez, canlı organizmasıda kimyasal reaksiyon sonucu belli bir maddenin oluşması.


contamination : n. Yabancı madde etkisi ile kirlenme veya saflığını kaybetme, enfekte olma, bulaşma.


curd : n. Kesilmiş sütün, peynirimsi kıvamda koyu kısmı, süt pıhtısı.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


hemoglobinemia : n. Kan plazmasında anormal hemoglobin bulunması.


ichthophagy : n. Devamlı balık yeme, balık etiyle beslenme alışkanlığı.


intermeningeal : a. Meninkslerarası.


lump : n. 1. Yumru, topak, şiş; 2. Hareketleri ağır ve kaba kimse hantal adam.


medicosocial : a. Hem tıbba, hem de sosyolojiye ait olan, her iki bilim dalını da ilgilendiren.


melitemia : n. Kanda şeker fazlalığı.


methaemoglobinaemia : n. kanda methemoglobin bulunması.


mutism : n. 1. Konuşma yeteneğinin olmayışı, dilsizlik; 2. Bazıakıl hastalıklarında görülen hastanın konuşmamakta direnme göstermesi hali.


nephrorrhagia : n. böbrek kanaması, nefroraji.


neurergic : a. Sinir faaliyetine ait.


panarteritis : n.Bütün arterlerin iltihabı, panarterit, polyarteritis nodosa.


rachicele : n. Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.


radioresistant : a. Radyoaktif ışınlara karşı dirençli, ışın tedavisine karşı duyarlı olmayan (Tümörün niteliği hakkında).