Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccharin nedir?

saccharin : n. biochem. Taşkömürü katranından çıkarılan ve şekeden çok daha tatlı bir madde, sakarin (C7H5O3NO5).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


cumulative : a. Birikerek meydana gelmiş, toplanmış.


diascope : n. Deri üzerindeki lezyonların muayenesinde kullanılan düz camdan araç. (Deriye bastırılarak kullanılır).


fulmination : n.Aniden şiddetle oluşma, birden alevlenme (hastalık hakkında), patlama, açılma (ülser hakkında).


physique : n. Bünye, vücut, beden, beden oluşumu.


homeotranplantation : n. Aynı türden bir şahıstan diğerine yapılan doku nakli.


irrigation : n. Yıkama, özel olarak barsak veya vaginanın yıkanması, irigasyon.


kinemia : n. Kalbin atım hacmi, kinemi.


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


lymphoblastosis : n. Kanda lenfoblastların fazlalığı, lenfoblastoz.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


myosinuria : n. İdrarda miyozin bulunuşu, miyozinüri.


neuromyopathy : n. Sinir ve kas arasındaik ilişkili çalışmanın bozulması ile belirgin herhangi bir hastalık, nöromiyopati.


noctiphobia : n. Marazi gece (Karanlık) korkusu, noktifobi.


opisthotonos : n. Vücudun gerici kaslarının kasılması sonucu gövdenin yay biçimini alarak yere baş ve topuklarla dayanması.


pharyngoscopy : n. Yutak muayenesi, farengoskopi.


presacral : a. Sakrum öünde olan.


pulmonoperitoneal : a. Akciğer ve peritona ait.


repletion : n. Dolgunluk, vücutta kan hacmının artışı.


rostral : a. 1. Gagası, gagabiçim, gaga şeklinde. Rostrum'a ait (embriyonda ön kısma doğru olan; 2. beyinde burna yakın olan).