Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

saccharin nedir?

saccharin : n. biochem. Taşkömürü katranından çıkarılan ve şekeden çok daha tatlı bir madde, sakarin (C7H5O3NO5).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbuncular : a. Şirpençe türünden, iltihaplanmış, şişmiş.


cholecystokinin : n. Safra kesesinin kasılmasına sebep olan bir hormon.


cochlear : a. Kokleaya ait, cochlearis.


cumulus : n. kabartı gösteren hücre kümesi, hücre yığını.


dol : n. Ağrı birimi, ağrının şiddetini belirtmede kullanılan ünite.


fecund : a. Çok çocuk doğurru, velüt müsmir, mahsuldar, verimli, bereketli.


hypaxial : a. Vücut ekseninin önünde, omurgadan geçen dikey eksenin önünde bulunan veya önünde uzanan.


intersystole : n. Kalb kulakçığı sistolu ile karıncık sistol'ü arasında geçen kısa zaman aralığı.


linguogingival : a. Dil ve dişetleri ile ilgili.


lumbricus : n. 1. "Annelida" sınıfının toprak solucanlarını kapsayan cinsi, toprak solucanları grubu.


mesonephric : a. Mezonefrona ait.


myelapoplexy : n. Omurilik kanaması.


osteo- : pref. Kemikle ilgili.


palatograph : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, palatograf.


paradentitis : n. Dişi sarandokunun iltihabı.


patellofemoral : a. Patella ve femura ait.


scutiform : a. Kalkan şeklinde, kalkansı.


supra-acromial : a. Akromyon üstüned bulunan.


trachelismus : n. Boyun kaslarının spazmı.


tubotosion : n. Fallop tüpüün uzun ekseni etrafında burulma göstermesi.