Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccharin nedir?

saccharin : n. biochem. Taşkömürü katranından çıkarılan ve şekeden çok daha tatlı bir madde, sakarin (C7H5O3NO5).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

encephalomyelitis : n. Beyin ve omuriliğin iltihabı, ensefalomiyelit.


epididymal : a. Epididime ait.


ergotamine : n. Migren tedavisinde kullanılan bir ergot alkaloidi.


flutter : n. Titreşim şeklinde devamlı hareket, birbirini izleyen sürekli atım,titreşim, çarpıntı.


galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.


hematinemia : n. kanda hematin bulunması.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


homocladic : a. Aynı arter dalları arasında anastomoz gösteren.


host : n. 1. Diğer bir organizmayı içinde veya üzerinde, parazit olarak barındıran canlı, hastalık etkenini besleyen hayvan veya insan, konakçı; 2. Doku naklinde kendisine gref uygulanan kişi.


hydrencephalocele : n. Bir kısım beyin dokusunun kafatasındaki yarık aracılığıyla, üzerini menenjlerin örttüğü bol serebrosinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidrensefalosel.


hygrometry : n. Havanın rutubet derecesini ölçme bilimi.


hypamnios : n. See: Hypamnion.


ichtyol : n. biochem. İçinde balık fosilleri bulunan ziftli kayalardan çıkarılıp muhtelif cilt hasatlıklarının tedavisinde kullanılan bir yağ.


inflame : v. İltihap meydana getirmek, iltihaplandırmak.


lemography : n. Veba veya diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan eser, lemografi.


lobulated : a. Loplu, loplardan müteşekkil.


meliodosis : n. Pseudomonas pseudomallei'nin sebep olduğu ruam7a benzer belirtilerle seyreden enfeksiyöz hastalık (Kemirici hayvanlardan insana geçer).


odontonosolgy : n. Diş hastalıklarından bahseden tıp dalı, odontonozoloji.


opiomaniac : n. Afyonkeş.


osteo-epiphysis : n. Kemiksi epifiz.