Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

saccharin nedir?

saccharin : n. biochem. Taşkömürü katranından çıkarılan ve şekeden çok daha tatlı bir madde, sakarin (C7H5O3NO5).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphrenia : n. Zeka geriliği gösteren bir çeşit bunama hali, katafreni. (Tedavi ile düzelme şansı vardır).


dresser : n. Cerrah yardımcısı.


fragilocytosis : n. Kanda frajilositlerin bulunması, frajilositoz.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


hydroscope : n. Suyu keşfetmek için kullanılan alet, su keşif aleti, hidroskop.


hypnolepsy : n. Anormal uykusuzluk.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


intimal : a. İntima ile ilgili.


iodophil : n. See: iodinophil.


mesenteriorrhaphy : n. Mezenter iltihabı, peritonit, mezenterit.


microglossia : n. Dilin normalden küçük olması (doğuştan), mikroglosi.


obese : a. Çok şişman.


orchilytic : a. Testis dokularını yok eden.


orchos : n. Ayak bileği kıkırdağı.


phrenemphraxis : n. Frenik sinirin ameliyatla ezilmesi.


prezymogen : n.biochem. Hücre içinde zyomgen'e çevrilen madde.


raynaud's disease : n. İdiyopatik trophoneurosis.


retro : pref. Ard, geride (bulunan) arkasında.


schiötz tonometer : n. See: Tonometer.


somatization : n. Zihni hadiseleri organik belirtiler şeklinde hissetme.