Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccharin nedir?

saccharin : n. biochem. Taşkömürü katranından çıkarılan ve şekeden çok daha tatlı bir madde, sakarin (C7H5O3NO5).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacogeusia : n. Hoşa gitmeyen tat, tiksinti yaratan tat.


carotenase : n. biochem. Karoteni A. vitamine çeviren bir enzim.


constrictor : n. 1. Sıkıcı kas; 2. Büzücü.


diaphane : n. Hücreyi dıştan saran saydam zar, hücre zarı.


epidermophyton : n. Tırnaklarda ve deride yerleşen bir çeşit mantar.


epuloid : a. Epulis'e benseyen, epulis görünümü veren.


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


hypertarachia : n. Aşırı sinirlilik hali.


incest : n. Akraba (hısım) lar arasında cinsi münasebet, akraba ile zina.


interspinous : a. Processus spinosuslar arasında yer alan, özellikle omurlardaki bu ismi taşıyan çıkıntıların arasında bulunan.


laryngendoscope, : n. see: laryngoscope


laryngoscope : n. Boğaz muayenesine mahsus aynalı alet.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


macrodactyly : a.&v.See: Macrodactylism.


megalosyndactyly : n. Parmakların normalden büyük ve birbirine yapışık olmaları hali.


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


metopism : n. Erişkinde frontal kemikler arasındaki sütüra'nın tam kapanmaması hali.


naphthalen (e) : n. biochem. Kömür katrnı yağından çıkarılan bir hidrokarbon olup, antiseptik olarak kullanılır, naftalin.


nervosity : n. Aşırı sinirlilik.


neurotic : a. & n. 1. Sinire ait, 2. Sinirlere tesir eden ilaç; 3. Sinir hastalığı olan kimse, sinir hastası.