Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

saccharimetry nedir?

saccharimetry : n. Eriyiktek şeker miktarının sakarimetre aracılığıyla ölçülmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirognostic : a. 1. Uyarılan vücut tarafını veya eli (sağ veya sol) tefrik yeteneği ile ilgili; 2. Uyarılan vücut tarafını veya eli tefrik edebilen.


cholesteremia : n. Kanda kolesterol seviyesinin aşırı yükselmesi.


cryptomenorrhoea : n. Hymen imperforatus veya vaginal atrezi gibi nedenlerle, menstruasyon kanının uterus içinde birikmesi.


electrocution : n. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi (elektrik çarpması) sonucu ölme; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürme, elektrik sandalyesinde idam etme.


electrometer : n. Elektrik voltaj tazyikini ölçme aleti, elektrometre.


endocrinous : a. İç salgılara ait.


teratogenous : a. Fetüs kalıntılarıdan kaynaklanan, teratojen.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


keratotome : n. kornea'ya kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


lithous : a. Taşa ait.


mesenteric : a. see: Mesaraic


onych- : pref. Tırnak veya tırnaklar anlamına önek.


oophorectomy : n. Yumurtalıkları çıkarma ameliyesi, ooforektomi.


orchiatrophy : n. Testis'in büzülüp küçülmesi, testis atrofisi, orşiatrofi.


osmosis : n. Karışabilne iki sıvı veya gazın birbirine geçişmesi, geçişme, osmoz.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


photoelectricity : n. Işık etkisiyle oluşan elektrikiyet, fotoelektrisite.


pneumatocardia : n. Kalb'te hava (gaz) bulunuşu, kalp boşlukları içindeki kanın hava habbecikleri gösterişi hali.


polytocous : a. Aynı zamanda çeşitli çocuklar doğuran.


prosodemic : a. Bulaşıcı, sari bir şahıstan diğerine geçen (hastalık).