Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

saccharimetry nedir?

saccharimetry : n. Eriyiktek şeker miktarının sakarimetre aracılığıyla ölçülmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

compromise : baskı altında tutulan arzuları gizlemek suretiyle şuur tarafından kabul edileibilecek hale getirilmelerini sağlayan mental bir mekanizma, uyuşma, anlaşma.


dextrophobia : n. Vücudun sağ tarafında yer alan organ ve oluşumlardan aşırı tiksinme.


dismemberment : n. Kolun veya bacağın kesilip çıkarılması.


dry : a. 1. Kurutmak, kurumak; 2. Su ihtiva etmeyen, kuru.


fibromium : n. İçinde bağ ve kas dokusu bulunan ur.


hyperphagia : n. Aşırı yeme, doymak bilmez şekilde yeme, oburluk.


hyperthrombinemia : n. kanda trombin fazlalığı.


intarcutaneous : a. Deri içi.


levo : pref. Sol.


lordoma : n. See: Lordosis.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


ocular : a. 1. Göze ait; 2. Ocularis, See: Eyepiece.


odontohyperesthesia : n. Diş hassasiyeti.


oophor(o)- : pref. Yumurtalık.


os : n. (pl. ora). Ağız, oris.


prokaryocyte : n. Çekirdekil genç eritrosit.


pseudopodia : n. Sahte bacak.


sadistic : a. Zalimane, sadizme ait.


schistocormia : n. Gövde üzerinde doğuştan yarık bulunuşu.


shaft : n. 1. Uzun kemiğn sütün şeklindeki gövde kısmı, kemik diafizi; 2. Silindirik şekil gösteren ismin orta kısmı.