Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

saccharimetry nedir?

saccharimetry : n. Eriyiktek şeker miktarının sakarimetre aracılığıyla ölçülmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candida : n. Bir mantar çeşidi.


capsulectomy : n. Bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması, çoğu zaman göz merceği veya eklemler için kullanılan bir deyimdir.


cartilago : i. Kıkırdak.


catalyse : v. Katalize etmek, kimyasal reaksiyonun hızını değiştirmek, özellikle reaksiyonu kolaylaştırmak.


concentration : n. 1. Sıvının buharlaşarak yoğun hal gelişi, yoğunlaşma, koyulaşma; 2. Zihnin belli bir konu üzerinde toplanması, dikkatin belli bir noktaya yönelmesi; 3. Eriyen madde ile eritici madde miktarı arasındaki oran, eriyik içindeki eriyen madde miktarı.


electrohysterograhy : n. Uterus kontraksiyonları ersanıda oluşan elektriksel güç değişimlerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


gastroenteritis : n. Mide ve barsakların iltihabı, gastroenterit.


gastropancreatitis : n. Mide ve pankreasın iltihabı.


tepid : a. & n. 1. Ilık; 2. Kancalı kurt.


guanine : n. Hücre çekirdeğinde nukleik asitlerin yapısınag iren organik bir bileşik.


hemophagocyte : n. Kan yuvarlarını yokeden bir hücre.


hydropenia : n. Vücutta su eksikliği ile belirgin durum.


hypernephroma : n. Böbreküstü korteksinden meydana gelen tümör.


iboprofen : n. Özellikle romatoid artritte ekili olan bir ilaç.


ideophrenic : a. Fikir ve düşüncelerde anormallik gösteren, sapık fikirlerle belirgin.


lochia : n. Doğumdan evvel rahimden gelen su, -lohusalardan gelen akıntı, loşi.


linear : a. Çizgiye ait.


obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.


panangiitis : n.Bütün damar tabakalarını saran iltihap.


parainfluenza virus : n. Akut üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan bir virus.