Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

saccharimetry nedir?

saccharimetry : n. Eriyiktek şeker miktarının sakarimetre aracılığıyla ölçülmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoesophageal : a. 1. Bronş ve özofagus'la ilgili; 2. Bronş ve özofagus arasında oluşan.


cinerea : n. Beyin ve omurilikte bulunan boz madde (gri cevher) kitlesi, sinir sisteminin boz cevheri.


down : a. Fetüs derisinin büyük kısmını 4. gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo.


ectodermal : a. Ektoderm ile ilgili.


extravaginal : a. Vaginadışı.


gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


halituous : a. Buhar veya nemle kaplı.


ileac : a. İleuma ait, ilyak.


junction : n. 1. Bağlantı; 2.Bitişme, birleşme; 3. Birleşme (bağlantı) yeri, birleşek.


lamp : n. Lamba.


marion's disease : n. İç üriner meatus'un hipertrofik stenozu.


mastalgia : n. Göğüs (meme) ağrısı.


myelatrophy : n. Belkemiği çürümesi, omurilik atrofisi, miyelatrofi.


neurovirus : n. Aşı yapımında kullanılmak üzere sinir dokusunda üretilerek hastalık yapma yeteneği azaltılmış virüs, nörovirüs.


oleotherapy : n. Yağ tedavisi, vücuda yağ zerketmek suretiyle yapılan tedavi, olyoterapi.


pelada : n. see: Alopecia aresta.


perforator : n. Delici, kraniotomi'de kullanılan fetüs başını delmeğe mahsus sivri uçlu alet, perforatör.


phlebectasia : n. Damar açılması (genişlemesi), flebektazi.


plethoric : a. 1. Pletor hali ile ilgili; 2. Pletor hali gösteren, pletor ile belirgin.


pseudomyopia : n. Kirpksi kasların zaman zaman spazmına bağlı olarak gelişen miyopi hali, yalancı miyopi.