Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccharimeter nedir?

saccharimeter : n. Şekerli eriyiğin yoğunluğunu ölçmede kullanılan alet, sakarimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cestodology : n. Sestod (tenya)'ları konu alan bilim dalı, sestodoloji.


citronellal : n. biochem. Citronella yağının esas maddesi.


concavity : n. İçeriye doğru yarım küre şeklinde çöküklük gösterme hali ve derecesi, konkavlık.


crystalloid : a. Kristalsi, billür şeklinde.


cystography : n. içine kontrast madde dolamsı sağlandıktan sonra yapılan radyolojik idrar kesesi tetkiki, sistografi.


diabrosis : n. Aşınma, kemirilme, yenme, organ veya damar duvarında delinmeye uzanan aşınma.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


genic : a. Genlerle ilgili.


glomerate : a. Yumak şeklinde, birbirine sarılı, yumaklaşmış.


intraoral : a.Ağız içinde.


kinemia : n. Kalbin atım hacmi, kinemi.


lipohemia : n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi.


lympography : n. Kontrast madde zerkedildikten sonra çekilen lenfatik sistem filmi.


macrodont : a. Büyük dişli.


meningomyeloradiculitis : n. Meninks, omurilik ve omurga sinir köklerinin iltihabı.


nystaxis : n. See: Nystagmus.


osmium : n. biochem. Os sembolü ile bilinen, atom no: 76 ve atom ağırlığı: 190.2 olan kimyasal element, osmiyum.


osteoma : n. Kemikten müteşekkil tümör, osteom.


pancreatectomy : n. Pankreası kesip çıkarma ameliyesi, pankreatektomi.


periductal : a. Kanalı saran, kanal (boru) çevresinde bulunan.