Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

saccharimeter nedir?

saccharimeter : n. Şekerli eriyiğin yoğunluğunu ölçmede kullanılan alet, sakarimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butane : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


collutory : n. Ağzı yıkama, gargara.


dumbness : n. Mütizm: Konuşamama, bazı akıl hastalarının konuşmak istememeleri hali, afazi.


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


hypastenia : n. Hafif derecede kuvvet kaybı, enerji azlığı.


hyperchromatism : n. 1. Aşırı pigmantasyon; 2. Boyama yeteneğinin artması.


incisive : a. 1. Keser, kesici, keskin, incisivus; 2. Kesici dişlere ait.


infraumbilical : a. Göbek altında.


inordinate : a. 1. Düzensiz, bozuk; 2. Aşırı, çok fazla.


mechanics : n. Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisinden ve hareketinden bahseden bilim dalı, mekanik.


melanoidin : n. bioühem. Albüminlerden elde edilen melanin.


mesosyphilis : n. Frenginin ikinci devresi. See. Secondary syphilis.


myelemia : n. kanda ilik hücrelerinin bulunması, miyelemi.


plasmology : n. Canlı maddelerin en küçük parçalarını inceleyen bilim, plazmoloji.


puromycin : n. Hücrelerde protein oluşmasını engelleyen sitotoksik bir antibiyotik.


pyelocystitis : n. Piyelon ve mesane iltihabı.


rumen : n. (pl. rumina). Geviş getiren hayvanların birinci mide bölümü.


scatophagy : n. Gübre yeme, skatofaji.


sialostenosis : n. Salya kanalı stenozu.


stactometer : n. Damlalar ölçmeğe mahsus tüp (eczacılıkta).