Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccharimeter nedir?

saccharimeter : n. Şekerli eriyiğin yoğunluğunu ölçmede kullanılan alet, sakarimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cobalt : n. biochem. Co sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 58.94 olan kimyasal element, kobalt.


dehyration : n. biochem. Bir cisimden su çıkarma.


diplegia : n. İki taraflı felç, dipleji.


dynamopathic : a. Fonksiyonel.


epitympanum : n. timpanın üst tarafı (kısmı).


eunuchism : n. Hadımlık.


fauces : n. Boğaz.


genitofemoral : a. Cinsiyet organları ve bacaklarla ilgili.


glioma : n. Beynin gliya hücrelerinden kaynaklanan tümörler gliyom.


hypo-osmolarity : n. Bir çözeltiye ait osmolarite değerini, diğer bir çözeltiye oranla daha düşük olması.


hysterectomy : Uterusun ameliyatla çıkarılması, histerektomi.


isogeneric : a. 1. Aynı cinsle ilgili, aynı cinse ait; 2. Aynı cinse mensup diğer bir kimseden elde edilen (gref v.s. hakkında).


labium : n. (pl. Labia). 1. dudak veya dudak şeklinde organ; 2. Kenar.


lymphadenoid : a. 1. Lenf düğümü ile ilgili; 2. Lenf düğümüne benzeyen lenf düğümü yapısında.


microscopy : n. Mikroskopla inceleme, mikroskopi.


mortuary : a. 1.Ölümle ilgili; 2. Ölünün gömülmesi ile ilgili; 3. Cesetin gömülmeden önce geçici olarak konulduğu yer, morg.


mucosedative : a. Mukoza üzerinde, tahriş nedeniyle duyulan acı ve yanma hissini hafifleten veya ortadan kaldıran.


postbulbar : a. Medulla oblongata arkasında.


rouleau : n. (pl. rouleaux). Mikroskopta dizilmiş paralar gibi görünen alyuvarlar kümesi.


semifluid : n. Koyu kıvam gösteren, sıvı, yarı sıvı.