Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

saccharification nedir?

saccharification : n. Şeker haline çevrilme, şekere dönüşme, şekerleşme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcaneodynia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.


carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


compressor : n. 1. Baskı yapıcı, sıkıştırıcı; 2. kan kaybını önlemek için damar üzerine baskı yapıcı alet.


dehydrocorticosterone : n. biochem. Böbreküstü korteksinden çıkarılan bir steroid.


dermatologist : n. Cildiye (deri hastalıkları) mütehassısı, dermatolog.


effluvium : n. 1. Fena kokan nefes; 2. Çürüyen cisimlerden çıkan kötü koku.


ethnology : n. Irkların kökenli ilk yayılmaları ve münasebetleri ile özelliklerinden bahseden bilim, budun bilim, etnoloji.


hypervitaminosis : n. İhtiyaç fazlası vitaminlere ve özellikle D vitamini fazlalığına bağlı olarak meydana gelen herhangi bir durum.


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


kefir : n. biochem. Mayalanmış sütten elde edilen besleyici bir madde.


laryngalgia : n. Gırtlak (larenks) ağrısı, larengalji.


lobulated : a. Loplu, loplardan müteşekkil.


monarticular : a. Tek ekleme ait.


nephelometer : n. Sıvı bulanıklığını ölçen alet.


omentotomy : n. Omentum ameliyatı.


paradipsia : n. Aşırı su isteği, aşırı susuzluk.


peptides : n. (pl.) Bir veya daha çok sayıda aminoasidin birleşmesi ile meydanag elen kimyasal bileşikler.


plasmogamy : n. Hücre protoplazmalarınn birleşmesi, iki veya daha ziyade hücrenin çekirdeklerinde değişim olmaksızın protoplazmalarının kaynaşma yoluyla birleşmesi, bu nitelikte belirgin üreme.


procarbazine : n. Hodgkin hastalığında kullanılan ve azot hardal grubuna dahil olan bir ilaç.


pseudojaundice : n. Safra pigmentleri ile ilgili olmaksızın herhangi bir sebeple özellile kanda karoten artışına bağlı olarak deri renginin hafif sarımsı renk alması, yalancı sarılık.