Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccharification nedir?

saccharification : n. Şeker haline çevrilme, şekere dönüşme, şekerleşme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.


centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


cephalosporin : n. Kimyasal özellikleri penisilin'e benzeyen bir antibiyotik (Cephalosporium acremonium ve benzeri mantar türlerinden elde edilir).


ceratin : n. Boynuzumsu oluşular (saç, tırnak vs)'ın esas yapısını oluşturan sert madde, keratin.


curarize : v. Kürar vererek kaslarda gevşeme meydana getirmek.


esterification : n. Bir asitin ester haline dönüşmesi, esterleşme.


formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


hydroxyl : n. biochem. Tek değerli HO radikali, hidroksil.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


irritability : n. 1. Hafif uyartılara karşı şiddetle cevap verme yeteneği, iritabilite; 2. Aşırı hassaslık; 3. Uyartılma yeteneği.


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


monosymptomatic : a. Tek (bir) semptomlu.


overbite : n. Üst çene dişlerinin altçene dişlerinden önde oluşu.


parabulia : n. İradi (istemli) hareketlerde anormallik.


pelma : n. Ayak tabanı.


pneumocephalus : n. Beyin karıncığında hava bulunması.


polarization : n. Işık titreşimlerinin tek bir düzleme çevrilmiş olmaları hali, polarma.


prehension : n. 1. Tutma, yakalama, kavrama; 2. Anlayış, idrak, kavrayış.


prehormoen : n. Hormon öncüsü madde.


proteinivorus : a. Proteinle beslenen.