Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

saccharification nedir?

saccharification : n. Şeker haline çevrilme, şekere dönüşme, şekerleşme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthoplasty : n. Göz kapakları arasındaki aralığın ameliyatla genişletilmesi.


biotripsis : n. Yaşlılığa bağlı olarak derinin yıpranması, deri aşınması.


buccinatorial : a. Üfürten kasa ait, buccinatorius.


curvature : n. Eğrilik, curvatura.


discus : n. (pl. disci). See: Disk.


elastic : a. Elastiki, esnek, elastik, elasticus


embryectomy : Rahimdışı embriyon veya fetusun ameliyatla çıkarılması.


epicanthus : n. Bazan gözün iç köşesini örten deri parçası (en çok Mongollarda rastlanır).


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


gastrasthenia : n. Mide zayıflığı, gastrasteni.


gastrogenic : a. Mideden kaynak alan, gastrojenik.


glycoptyalism : n. Salyada şeker miktarı.


subnarcotic : a. Yarı uyutucu.


hydrargyrism : n. Civa zehirlenmesi.


hyperisotonic : a. Osmotik basıncı izotonik eriyiğin basıncından daha yüksek, hiperizotonik.


joule : n. On milyon erge tekabül eden enerji birimi.


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


omo- : prof. Omuzla ilgili.


pedicel : n. Sap.