Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccharification nedir?

saccharification : n. Şeker haline çevrilme, şekere dönüşme, şekerleşme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcine : v. biochem. Yakarak toz haline getirmek veya gelmek, kalsine etmek.


copulation, cohabitation : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, coitus (koit), cinsel temas.


costa : n. (pl. costae). Kaburga.


dentilingual : a. Diş ve dile ait.


epicritic : n. Isı, dokunma gibi hassas duyuları nitelendirmek için kullanılan bir deyim.


evacuation : n. Bir boşluğun tahliye edilmesi işlemi, özellikle gaitanın rektumdan dışarıya boşaltılmasını belirtmek için kullanılır.


excittovascular : a. Damarları genişleten veya daraltan.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


fungicide : n. Fongüsleri yokeden faktör, fungisid.


hemopneumothorax : n. Plevra boşluğuna kan ve hava dolması.


hysterometry : n. Uterusun ölçülmesi, uterusu ölçme bilimi, histerometri.


ligament : n. bağ, liagaman, ligamentu.


nephrography : n. İntravenöz radyo-opak madde enjeksiyonuna takiben böbreklerin röntgen filminin alınması, nefrografi.


odontolith : n. Diş taşı.


ovariotubal : a. Yumurtalık ve tubalara ait.


parergasia : n. Anormal şekilde uyarılma.


patelloid : a. Patella'ya benzeyen.


permeability : n. Geçirgenlik, nüfuz ettirme yeteneği dokuların içlerinden bir maddeyi geçirme hassası, permeabilite.


pharmacognosist : n. Farmakognozi uzmanı.


phenolphthalein : n. biochem. Karbolik ve naftalik asitlerin bir türevi olup müshil olarak kullanılır.