Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sacchariferous nedir?

sacchariferous : a. Şeker ihtiva eden, şekerli

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalogyric : a. Başın çevresel dönüş hareketleriyle ilgili.


cholecystopathy : n. Safra kesesi hastalıkalrı.


colchicine : n. biochem. Colchicum autumnale'den çıkarılan ve damla (gut) hastalığı tedavisinde kullanılan zehirli bir alkaloid (C22H25NO6).


colitoxin : n. biochem. Escherichia coli'den çıkarılan bir toksin, kolitoksin.


consensual : a. İhtiyari hareketle müterafik olarak vaki olan gayriihtiyari (hareket).


cultivation : n. Mikro-organizmaların uygun ortamda üretilmesi.


dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


eleothorax : n. Plevra boşuğuna yağ zerkedilmesi.


endothermy : n. Deriden yüsek frekanslı elektrik akımı geçirerek derin dokularda yaygın sıcaklık oluşma, diyatermi, endotermi.


gastropathy : n. Mide hastalıklarının genel adı, gastropati.


illegitimate : n. 1. Kanuna uygun olmayan, kanuna aykırı; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğmuş, piç.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


lentil : n. Bol miktarda protein ihtiva eden ucuz ve besleleyici bir gıda.


muriate : n. biochem. Hidroklorik asidintuzu.


nasihorn : n. burun boynuzu.


polymicrogyria : n. Beyin korteksinin, yeterince gelişmemiş çok sayıda küçük kıvrım (girus)'lar gösterişi hali, polimikrogiri.


postethmoid : a. Etmoid kemik ardı.


promethium : n. biochem. Pm sembolü ile bilinen, atom on:61 ve atom ağırlığı 145 olan kimyasal element.


pylethrombophlebitis : n. Kapı toplardamarın trombozu ve iltihabı.


rostral : a. 1. Gagası, gagabiçim, gaga şeklinde. Rostrum'a ait (embriyonda ön kısma doğru olan; 2. beyinde burna yakın olan).