Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

sacchariferous nedir?

sacchariferous : a. Şeker ihtiva eden, şekerli

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carrier : n. Patolojik olan veya patolojik olma ihtimalleri mevcut bulunan mikro-organizmaları taşıyan, başka fertlere bulaştıran, ancak kendisi hasta olmayan kimse, portör, taşıyıcı.


costocoracoid : a. Kaburgalara ve korakoid çıkıntıya ait.


cruor : n. Pıhtılaşmış kan.


cryothalamectomy : n. Parkinson hastalığında veya diğer hiperkinetik durumlarda talamus bölgesine aşırı soğuk uygulanması, bu bölgelerin dondurularak tahribi.


terminology : n. Istilahlar, terimler, terminoloji.


utriculitis : n. Sinus pocularis iltihabı.


keratodermatosis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nda proliferasyon veya diğer patolojik değişimlerle belirgin herhangi bir deri hastalığı.


mamma : n. (pl. mammae).Meme (kadın memesi).


mammilla : n. 1. Meme başı, meme başı şeklinde organ; 2. Memecik.


metagenesis : n. Zürriyet (nesil) değişimi, metajenez.


methylphenobarbitone : n. Phenobarbitone'a oranla antikonvulsif etkisi daha güçlü olan bir madde.


mouse : n. Fare.


neoplasm : n. 1. Yeni tümör; 2. Yeni oluşan doku kitlesi, neoplazma.


olive : n. 1. Zeytin; 2. Zeytin şeklinde (zeytinsi) oluşumlar, oliva.


ophthalmocele : n. See: Exophthalmos.


paramastitis : n. Meme altındaki dokuların iltihabı.


phaneroscopy : n. Deri veya deri lezyonlarının faneroskop aracılığıyla muayenesi.


polyarteritis : n. Çeşitli arterlerin iltihabı, poliarterit.


prostatotm : n. Prostat ameliyatı.


quadridigitate : a. See: tetradactylous