Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

sacchariferous nedir?

sacchariferous : a. Şeker ihtiva eden, şekerli

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


by-pass : n. 1. İki kan damarı arasında damar grefi kullanarak sun'i geçit oluşturma (koroner by-pass gibi); 2. Kanal ş eklindeki iki organ veya oluşum arasında, ağız ağıza dikmek suretiyle geçit oluşturma (jejunoileal by-pass gibi).


caecorectostomy : n. Gaecum ile rectum arasında yapılan anastomoz.


chlorine : n. biochem. Cl işaretiyle bilinen atom no:1 ve atom ağırlığı:35.457 olan kimyasal element, klor.


chyliferous : a. 1. Kiluslu; 2. Kilus taşıyan, kilifer, chylifer.


claudication : n. Topalık, topallama.


dotage : n. İleri yaşlılık sebebiyle oluşan, yanlış hatırlama v.s. ile belrigin hafıza zayıflığı, bunaklık.


enterolysis : n. Barsakların gerek kenid aralarında gerekse komşu oluşumlarla yaptığı bağışıklıkların ameliyatla ayrılması.


subjective : a. Yalnız hastatarafından hissedilen, sübjektif.


heat : n. Hararet, sıcaklık, ısı.


hematinic : a. 1. Kandaki hemoglobinin çoğalması; 2. Kana ait, hematik.


hypothrombinemia : n. Kanda thrombin miktarının ileri derecede azalışı, kanda trombin eksikliği.


mate : n. 1. Eş, karı veya koca; 2. Çiftleştirmek, çiftleşmek.


myectomy : n. Kasın ameliyatla çıkarılması, miyektomi.


oligosaccharide : n. biochem. Hidroliz edildiğinde birkaç monosakarid molekülü meydana getiren basit bir şeker.


ophthalmocele : n. See: Exophthalmos.


osteocachexia : n. 1. Kronik kemik hastalığı sebebiyle meydana gelen kaşeksi; 2. Kronik kemik hastalığı.


otography : n. 1. Kulağın anatomi ve fizyolojisini belrileme, kulağı tanımlama; 2. Kulak üzerine yazılmış bilimsel eser.


pempidine : n. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir bloker.


pollex : n. (pl. Pollicis). El başparmağı.