Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccharides nedir?

saccharides : n. Bir karbonhidrat grubu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylopoiesis : n. Kilüs oluşması.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


druggist : n. Eczacı.


lactalbumin : n. Süt albümini.


hirudiniasis : n. Sülüklerle meydanag elen enfeksiyon, sülüklerin deride kan emdikleri yerlerin iltihaplanıp ülserleşmesi ve devamlı kanama eğilimi göstermesiyle belirgin enfestasyon.


homohemotherapy : n. Aynı türe mensup kimseler arasında kan nakli, bir kimseye diğer bir kimseden alınan kan veya plazma verme suretiyle yapılan tedavi.


hypomotility : n. Hareketlerin azalması, örneğin mide ve barsak hareketlerinin daha az olması.


hypospadia : n. Erkeklerde uretranın, penis alt yüzeyine açılması şeklinde kendini gösteren konjenital bir anomali, hipospadya.


illinition : n. See: İnunction.


nephralgia : n. Böbrek sancısı.


nutritionist : n. Beslenme uzmanı.


paraspadia : n. Uretra'nın penis'in sağ veya sol yanına açılması.


perisaplingitis : n. Salpenks (tuba)'ı saran dokuların iltihabı, perisalpengjit.


phenolemia : n. Kanda fenol bulunuşu.


photopsy : n. Retina hastalığında kıvılcımlar meydana gelmesi.


psilosis : n. Psiloz, 1. Saçları döken bir deri hastalığı; 2. Bütün hazım cihazlarında yaralar meydana gelen ve sıcak ülkelere mahsus bir hastalık.


rect(o)- : pref. Rektum(a ait).


rectopexy : n. Sarkma gösteren rektum'un dikişle tesbit edilmesi, rektopeksi.


schistocormia : n. Gövde üzerinde doğuştan yarık bulunuşu.


scirrhoid : a. Ur gibi.