Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccharides nedir?

saccharides : n. Bir karbonhidrat grubu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bodily : a. Vücutla ilgili, bedensel.


caput : n. Baş, üst kısım.


duipara : a. İkinci doğumunu yapan (kadın).


examination : n. Muayene, hastalığı teşhis maksadiyle hastayı muayene etme.


fibrination : n. Kanda fibrin çokluğu (fazlalığı), fibrinasyon.


gastro-oesophageal : a. Mideye ve oesophagusa ait olan, her iki oluşumu ilgilendiren.


bexose : n. biochem. Basit şeker (C6H12O6).


inframaxillary : a. Çenealtı.


intestinal : a. Barsaklara ait, intestinalis.


intrapulmonary : a.Akciğeriçi.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


osteotome : n. Kemik kesmeğe mahsus cerrah bıçağı, osteotom.


pachyblepharosis : n. Kronik blefarit, pakiblefarit.


parapsis : n. Marazi dokunam duyusu.


pedobarometer : n. Bebeklerin ağırlığını ölçmede kullanılan alet.


peroneus : n. Kamış kemik (fibula) kası.


prolabium : n. Dudağın görülen kısmı.


pulmolith : n. Akciğerde oluşan taş, akciğer taşı.


scapulopexy : n. Kürekkemiğinin kaburgalara tesbiti.


sialoangiectasis : n. Salya kanalının genişlemesi.