Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

saccharides nedir?

saccharides : n. Bir karbonhidrat grubu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroformism : n. 1. Devamlı kloroform kullanma alışkanlığı (uyuşturucu etkisi sebebiyle), 2. Devamlı kloroform kullanımının sebep olduğu toksik durum, kloroform zehirlenmesi.


chondroitin : n. biochem. Kondroitik asit ayrışımında meydanag elen bileşim (C18H27NO14), kondrotin.


connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


cryogen : n. Soğutucu madde.


doublet : n. Gözdeki kırma hatalarını düzletmek için yapılmış iki mercekten oluşan bir nevi gözlük.


dysmorphism : n. 1. Şekil bozukluğu; 2. İki maddenin yapı bakımından aynı olmasına rağmen şekillerinin farklı oluşu hali; allomormfizm; 3. Değişik şartlar altında farklı şekil gösterme hali (Bazı mikro-organizmalarda olduğu gibi).


gonococcic : a. See gonococcal


hemoglobinocholia : n. Safrada hemoglobin bulunuşu.


humoral : a. Vücut sıvılarından ileri gelen


hypermastia : n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğü; 2. Fazla memelilik.


iatrogenic : n. Primer bir hastalığın tedavisi sırasında ortaya çıkan v bu tedaviye bağlı olarak gelişen sekonder bir rahatsızlık durumu.


illegitimacy : n. 1. Kanuna uygun olmama hali; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğma hali, piçlik durumu.


intrapartum : a. Doğum sırasında.


keck : v. Öğürmek, kusmağa çalışmak.


lithectasy : n. Apışarası (perine)'nı keserek taş çıkarma ameliyesi.


macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.


pelvisacral : a. Pelvis boşluğunu muayenede kullanılan ucu ışıklı alet, pelviskop.


piezotherapy : n. Sun'i pnömotoraks.


planocellular : a. Yassı hücrelerden oluşmuş.


pleurapophysis : n. Kaburga veya müşabihi.