Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccharide nedir?

saccharide : n. biochem. Karbonhidratlar ailesinedn bir şeker serisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blindness : n. Körlük.


copremesis : n. Dışkı kusma.


cutization : n. dış ortama maruz kalan mukoza'nın deri haline dönüşmesi (Mukoza ile derinin birleştiği sınırlarda görülür).


eriometer : n. Çok ufak taneciklerin büyüklüğünü ölçen alet.


flavonoid : n. biochem. P vitaminine benzeyen ve kanamaya karşı kullanılabilen maddelreden biri.


uviometer : n. Ultraviyole dalgaları ölçen alet, üviometre.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


hyposalemia : n. Kanda tuz miktarının azalması.


pancreaticosplenic : a. Pankreas ve dalak'la ilgili.


pearson bed : n. Kırık tedavisi için yatırılan hastalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan normalden biraz daha dar ve yüksek yatak çeşidi.


parasynovitis : n. Sinovyal kese çevresindeki bağ dokusunun iltihabı.


placentography : n. Plasentanın röntgenle muayensi.


protocooperation : n. İki ayrı türe ait canlıların bir arada yaşamalarından doğan münasebetler.


retrodisplacement : n. Arkaya doğru yer değiştirme.


rosaniline : n. biochem. Katrandan elde edilen bir boya maddesi (C20H19N3).


sarcitis : n. Kas dokusu iltihabı.


somatalgia : n. Vücut ağrısı.


sphincterismus : n. Sfinkter spazmı.


thrombosinusitis : n. Bir dura mater sinüsünde iltihap ve tıkanma hali.


tomomania : n. 1. Lüzumsuz ameliyat yapma merakı; 2. Lüzumsuz ameliyat olma arzusu (bir çeşit histeri).