Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

saccharide nedir?

saccharide : n. biochem. Karbonhidratlar ailesinedn bir şeker serisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caplan's syndrome : n. Romatoid pnomokonyoz, pnömokonyozlu kömür ve amyant işçilerinde görülür.


lacquer, lacker : n. biochem. a) Sarı vernik. b) Reçinalı herhangi bir vernik.


hematozoon : n. Kanda yaşayan herhangi bir hayvansal parazit.


heroic : a. Gözü pek, cesurcasına, tehlikeyi göze alarak yapılan (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


hyperosmia : n. Koku alma duyusunun ileri derecede keskin oluşu, kokuya karşı aşırı duyarlık hali.


hypotonia : n. Tonusun azalması, hipotoni.


juxta- : pref. Çok yakın, yanında, bitişik anlamına önek.


metabiosis : n. Bir organizmanın diğer bir organizmaya tabi oluşu.


methiodal sodium : n. biochem. Böbrek radyografisinde kullanılan opak madde.


mucous : a. 1. Sümüğe ait; 2. Sümüklü; 3. Müköz, mucosus.


muliebria : n. Kadın cinsiyet organları.


myofibroma : n. Kas ve bağ dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, miyofibrom.


pentose : n. biochem. Genel formülü C5H10O5 olan herhangi bir şeker, pentoz.


personality : n. 1. Kişilik, şahsieyt; 2. Kişi, şahıs.


pexis : n. 1. Organ veya oluşumun ameliyatla tesbit edilmesi, ogranın belli bir yere dikişle tutturularak sabitleştirilemsi; 2. Herhangi bir maddenin doku tarafından tutulması, maddenin dokuda toplanması.


phosphagen : n. See: Phosphocreatine.


pseudencephalus : n. Beyin bölgesinde bağ dokusu ve kan damarlarından oluşmuş tümral kitl gösteren fetüs (Çoğu kez kafatası kubbesinin bir bölümü de gelişmemiş olup tümöral dokunun üstü açıktır).


rheocardiography : n. Almaşık akım geçirildiği zaman dolaşımda meydana gelen değişikliklerin çizelge halinde gösterilmesi; reokardiyografi.


rostrum : n. (pl. rostra). Gaga, gagası çıkıntı, rostrum.


rubrospinal : a. Kırmızı nüve ve omuriliğe ait.