Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccharide nedir?

saccharide : n. biochem. Karbonhidratlar ailesinedn bir şeker serisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloridimetry : n. Kan, idrar gibi vücut sıvılarında mevcut klorid miktarının ölçülmesi.


cissa : n. Normalde arzulanmayan veya yenmeyecek şeyleri yeme arzusu gösterme, aşerme.


encephaloma : n. Beyin kanseri, ensefalom.


faradotherapy : n. Hastalığın faradik akımla tedavisi.


hepatopathy : n. Karaciğer hastalığı.


intercurrent : a. Araya giren, katışan.


hemispasm : n. Yarım spazm.


hemomediastinum : n. See: Hematomediastinum.


histotome : n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.


illuminism : n. Kişinin manevi varlıklarla temas halinde olduğuna, onlarla karşılıklı konuştuğuna inanması, bazı psikoz tiplerinde görülen bu tür kuruntularla belirgin durum.


omphalelcosis : n. Göbeğin ülserli hali.


oncoma : n. Tümör, şiş, ur.


ooplasm : n. Yumurta sitoplazması.


otosteon : n. 1. See: Otoconia; 2. Kulak kemikçiği.


overmasculinization : n. Kadında erkeğe has sekonder cinsiyet özelliklerinin aşırı şekilde oluşması.


ped- : pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.


peptolytic : a. Pepton'u parçalayıcı, pepton'u eritici.


peritrichous : a. Kıllı.


phacitis : n. Göz merceğinin iltihabı, fasit.


propylthiouracil : n. biochem. Hipertiroisizm tedavisinde kullanılan tiurasil türevi (C7H10N2OS).