Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccharide nedir?

saccharide : n. biochem. Karbonhidratlar ailesinedn bir şeker serisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholate : n. biochem. Kolik asit tuzu, kolat


cytolysis : n. Hücrelerin dejenerasyon dağılma, mahvolma veya parçalanma, ayrılma gibi durumlarla karşılaşması.


echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).


electrocision : n. Organların elektrik akımı ile çıkarılması elektrikle yapılan ameliyat.


ergasiophobia : n. Çalışmaktan ürkme, çalışmayı gerektiren herhangi bir iş görmekten aşırı derecede korkma.


exsanguination : n. Kansız bırakma işlemi.


femorotibial : a. Femur ve tibyaya ait.


frigidity : n. Kadında cinsel arzuda noksanlık, soğukluk.


lactogen : n. Memelerden süt salgılanmasını uyarıcı herhangi bir madde, laktojen.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


hygroma : n. İçinde bol miktarda toplanan sıvı tarafından eklem keselerinin şişmesi ve gerilmesi, higroma.


lunula : n. (pl. lunulae). Aycık.


maietics : n. See: obstetrics.


mechanism : n. 1. Belli birişin başarılmasını temin eden yol, usul, teknik, mekanizma; 2. Belli bir iş gören makinada bu işi gerçekleştiren tertibat, makina düzeni.


myopathy : n. Kas hastalığı, miyopati.


ophthalmomyositis : n. Göz kası iltihabı, oftalmomiyozit.


osteochondrodystrophia : n. Kemik ve kıkırdak oluşumu bozukluğu.


oxycephalia, oxycephaly : n. Başın yüksekliği veya büyüklüğü, sivri kafalılık, oksisefali, akrosefali.


pancerozymin : n. Duodenum mukozasından çıkan, pankreas enzimlerinin salgılanmasını uyarıcı bir madde.


patent : a. 1. İmtiyazlı, patentalı; 2. Açık (damar).