Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

saccharide nedir?

saccharide : n. biochem. Karbonhidratlar ailesinedn bir şeker serisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cranio : pref. Kafatasına ait.


disinfectant : n.&a. 1. Antiseptik madde; 2. Dezenfekte eden, antiseptik.


dissectible : a. Gözle görülebilen veya çıkartılabilen hale gelebilir; teşrihi mümkün.


drainage : n. Patolojik sııların bir lastik boru konarak akıtılması, drenaj (fitil veya tüple cerahat çekme).


endocrinology : n. İç salgı bilgisi, endokrinoloji.


esophagogastrectomy : n. Özofagus ve midenin ameliyatla çıkarılması.


teratogen : n. Fetal büyümeyi bozan ve malformasyonlara neden oluşturan herhangi faktör.


juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.


kakke : n. Beriberi, bu hastalık için japonların kullandığı terim.


mithramycin : n. Antitümoral bir madde.


ossiferous : n. Kemikleştiren, kemik yapıcı.


ovoalbumin : n. Yumurta beyazında bulunan albümin.


paleness : n. Renk solukluğu, palor. (Derideki damarların konstriksiyonundanileri gelir).


photism : n. Beş duyu ile alınan her hangi bir uyarımın görme şeklinde tecellisi.


pygal : a. İlyeye (kabaete) ait, pigal.


scleredema : n. Gününden önce doğan ve vücut sıcaklığı düşük olan çocuklarda deri ve derialtı dokusunun albümini bol bir sıvı ile enfiltrasyonu sonucu önceleri macun kıvamı ve daha sonra sert bir durum alamsı,sklerödem (sklerema neonatorum).


subacromial : a. Akromyonaltı, akromyon altında bulunan.


subaponeurotic : a. Aponevrozaltı, aponevroz altında bulunan.


succus : n. (pl. Succi). Özsu, usare.


suffocation : n. Hava yollarının muhtelif sebeplerle kapanması, havasızlık, boğulma, süfokasyon.