Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

saccharic nedir?

saccharic : a. biochem. Sakarine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalhaematoma : n. Kafatasının periostalt dokularında oluşan kan birikintisi.


concha : n. (pl. Conchae). Konka: 1. Boynuzcuk (burun boşluğunda), 2. Kulak kepçesi çukuru.


dentist : n. Dişçi, diş tabibi.


descent : n. 1. Düşme; 2. Aşağıya inme, sarkma, prolapsus.


dorsodynia : n. Sırt kaslarında duyulan ağrı, sırt ağrısı.


edible : a. Yenir, yenen, yenilebilen (yenilebilen mantar gibi).


erythroedema polyneuritis : n. Uzuvların kırmızı bir renk alarak şişmesi şeklinde ortaya çıkan bir çocukluk hastalığı.


expansion : n. Açılış yayılma, genişleme (hacim).


glyceral : n. biochem. Gliserinin isirto ruhu ile kaynatılmasından çıkarılan madde, gliseral.


gnathology. : n. Çene, çene hastalıları ve tedavilerini konu alan bilim dalı.


hyperphenylalaninemia : n. Kanda fenilalanin miktarının artması


hyperthelia : n. Çok memelilik.


landmarks : n. bir organ üzerindeki tümsek, oluk çizgi vb. belirgin oluşumlar (Bu oluşumlar daha derindeki kısımları belirlemekte veya organ üzerinde ölçüm almakta önem kazanırlar).


metaplastic : a. 1. Metaplazi ile ilgili; 2. Metaplazi gösteren; 3. Metaplazi sonucu oluşan.


mycetismus : n. Mantarla zehirlenme.


parathyroprivia : n. Paratiroidlerin çıkarılmasından ileri gelen durum.


parareflexia : n. Refleks bozukluğu.


poikilocytosis : n. Kanda şekil bozukluğu gösteren eritrosit (poikilosit)lerin bulunuşu.


rifamycin : n. Streptomyces grubundan elde edilen bir antibiotik.


subacetate : n. biochem. Bazik asetat.