Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

saccharic nedir?

saccharic : a. biochem. Sakarine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coagulometer : n. Kanın pıhtılaşma zamanını ölçen araç.


dentist : n. Dişçi, diş tabibi.


diathermic : a. 1. Hararet geçiricilik hassası olan; 2. Elektrikle vücuda hararet verme usulüne ait, diyatermik.


eosinophilous : a. 1. Eozin'le kolayca boyanan; 2. Eozinofili gösteren.


episcleritis : n. Skleranın dış tabakalarının iltihabı, episklerit.


erythrol : n. See: erythritol.


examiner : n. Muayene yapan kimse.


fellattorism : n. See: fellation.


hectometer : n. yüz metre, 109.36 yarda, hektometre.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


immunopathoolgy : n. Bir şahsın aşırı derecede duyarlı olması gibi, anormal bağışıklık reaksiyonlarının meydana gelmeis.


incarnating : a. Ete batmış, incarnatus.


ipselateral : a. Aynı tarafta bulunan.


laryngopharyngectomy : n. Gırtlak ve yutağın ameliyatla çıkarılması.


lockjaw : n. 1. Tetanos, kazıklı humma; 2. Fizyolojide birbiri peşi sıra gelen uyartıların adelede meydana getirdiği kasılma; 3. Klinikte Nicolailer basilinin yaptığı adalelerde kasılmalarla beliren toksik hastalık (... Temel belirtileri ateş, risus sardonicus ve opistotonus'dur).


lunatic : a. Deli, akıl hastası.


mammitis : n. See: Mastitis.


mercurochrome : n. Bir çeşit anticiva atomu ihtiva eden.


nourishment : n. 1. Gıda, besle(n)me, tagaddi; 2. Emzirme.


phleborrhexis : n. Ven yırtılması, fleboreksi.