Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

saccharephidrosis nedir?

saccharephidrosis : Terle şeker çıkışı, terde şeker bulunuşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


cephalotractor : n. Doğumu kolaylaştırmak amacıyla fetüs başına uygulanarak onu çekip çıkarmağa yarayan alet, doğum forsepsi.


comatose : a. Koma durumunda olan.


corectasis : n. Pupillanın marazi dilatasyonu.


corpuscular : a. 1. Kan küreciklerine ait; 2. Cisimciğe ait.


diaceturia : n. İdrarda diasetik asit (asetoasetik asit) bulunuşu.


dysgeusia : n. T at alma duygusundaki bozukluk.


enterograph : n. Barsak hareketlerini kaydeden alet.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


errhine : n. & a. 1. Burna çekilip akmasını kolaylaştıran ilaç; 2. Burun akmasını kolaylaştıran.


genodermatosis : n. Herediter bir cilt hastalığı, jenodermatoz.


phrenosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


greensickness : n. Genç kadınlarda ileri gelen bir hastalık, kloroz.


hallux : n. Ayak başparmağı.


hematospermatocele : n.İçinde kan bulunan spermatosel.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


hypoglobulia : n. Kan alyuvarlarının azalması.


lysogen : n. biochem. Lizin yapan antijen, lizojen.


opiophagism : n. Afyonkeşlik.


opsinogenous : a. Opsonin yapıcı.