Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

saccharephidrosis nedir?

saccharephidrosis : Terle şeker çıkışı, terde şeker bulunuşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boss : n. Yuvarlak kabartı, yuvarlak şekil gösteren tümsek.


bucnemia : n. İltihaplanma ile belirgin bacak hastalığı, özellikle bacağın iltihap sebebiyle şişip gerilmesi.


cribriform : a. Kalburbiçim, kabursu, kalbur şeklinde, cribriformis


epidemiologist : n. Epidemiyoloji uzmanı, epidemiyoloji dalında ihtisas yapmış kişi.


expression : n. Sıkıp içini boşaltma.


gastroduodenal : a. Mide ve duodenum7a ait.


tentorial : a. Tentorium'la ilgili.


hematothermal : a. Sıcak kanlı.


hemoptysis : n. Akciğerler veya solunum yollarından, ağız yoluyla kan gelmesi, kan tükürme, hemoptiz.


humidity : n. Rutubet, nem.


hydrophobia : n. Sudan korkma, kuduz hastalığı, hidrofobi.


incised : a. Kesilmiş, kesik.


inferior : a.Alt, altında veya alt tarafta bulunan.


medullization : n. Kemikte ilik boşluğunun çok büyümesi.


meningoencephalomyelopathy : n. Meninks, beyin ve omurilik hastalıklarının genel adı.


metacarpus : n. El tarağı, metakarp.


onychatrophia : n. Tırnak atrofisi, onikatrofi.


opaline : n. Opale benzer, opal nev'inden, opalus.


pachylosis : n. Cildinkalınlaşma, kuruma ve soyulma hastalığı, pakiloz.


pantalgia : n. Bütün vücudun ağrıması, pantalji.