Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccharephidrosis nedir?

saccharephidrosis : Terle şeker çıkışı, terde şeker bulunuşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blue : n. biochem. Mavi boya.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


detachment : n. Ayrılma, bir oluşumun oturduğu veya yapıştığı yüzeyden ayrılması.


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


mia disease : Göz hastalığı.


intercolumnar : a. Sütunlar arasında.


intergluteal : a. İki kalça arasında, kaba etler arasında.


mesosternum : n. Sternumun orta parçası.


opening : n. Ağız, delik, aralık, menfez.


pellet : n. 1. Küçük ahp, 2. Tanecik; 3. Derialtına implante edilmek suretiyle kullanılan geç emilme niteliğine sahip steroid hormon (östorjen, testosteron v.s.) preparatı.


perseveration : n. Akıl hastalarının bir kelime veya düşünceye saplanıp kalmaları veya bir hareketi devamlı yapmaları hali, perseverasyon.


pleurotomy. : n. Plevra'ya kesit yapmak, kesit yaparak plevra boşluğunu açma, plörotomi.


preantiseptic : a. Cerrahide antiseptik metotların keşfinden öncesine ait.


prepallium : n. Rolando çentiği önündeki beyin korteksi.


psychr(o) : pref. Soğuk, soğukla ilgili.


puromycin : n. Hücrelerde protein oluşmasını engelleyen sitotoksik bir antibiyotik.


pyophthalmitis : n. Gözün cerahatli iltihabı, piyoftalmit.


rectified : a. Tasfiye edilmiş, saf hale getirilmiş.


remisison : n. Hastalık belirtilerinin sönmesi, remisyon.


retro-ocular : a. Gözardı