Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccharephidrosis nedir?

saccharephidrosis : Terle şeker çıkışı, terde şeker bulunuşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

derivative : n. biochem. Müştak, türev.


dextrogastria : n. Midenin sağa doğru yer değiştirmesi (sağa kayması).


ecdemomania : n. Patolojik gezinme arzusu.


endomyocardium : a. Endokardi ve miyokardı birlikte ilgilendiren.


hyalinunira : n. Hiyalin işeme.


hydracid : n. biochem. Oksijensiz hidrojen asit.


isometric : a. Aynı ölçüde, aynı ölçü veya uzunluğa ait,izometrik.


koilosternia : n. Sternum'un alt kısmının çökük oluşu ile belirgin göğüs şekli, kunduracı göğsü.


macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


macroscopic : a. Mikroskop olmadan, gözle görülebilen, makroskopik.


nephratonia : n. Böbreğin görev gücünün azalması, böbrek yetmezilği.


noradrenaline : n. Adrenalin ile birlikte adrenal guddede mevcut olan hormon.


oculogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


odontatrophia : n. Diş atrofisi veya dişlerin kusurlu gelişimi, odontatrofi.


paramorphia : n. Şekil bozukluğu, şekil anomalisi, paramorfi.


phlebometritis : n. Uterus venlerinin iltihabı, flebometrit.


poikilothermic : a. Vücut ısısı muhite göre değişen.


prostatovesiculectomy : Prostat ve mein kabarcıklarının çıkarılması.


quadrangular : a. Dörtgen, dört açılı,quadrangularis


schiz(o)- : pref. Bölünmüş, bölünme, bölme.