Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccharephidrosis nedir?

saccharephidrosis : Terle şeker çıkışı, terde şeker bulunuşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cirrhotic : a. 1.Siroza ait; 2. Sirozlu.


cyprıdopathy : n. Cinsel temasla geçen herhangi bir hastalık, zührevi hastalık.


dentalgia : n. Diş ağrısı.


derivatine : n. 1. Türev, derivatif; 2. Tabii veya sun'i bükülme meydana getiren.


diskitis : n. Özellikle bir verebralararası diskinin iltihabı.


entonic : a. Tansiyonu intizamsız.


exenterate : v. Bir organı kesip çıkarmak.


fissure : n. Deri veya mukozanın hafifçe veya yüzeyel olarak çatlaması keyfiyeti, çatlak, yarık, fisür, fissura.


forme : n. Şekil, biçim.


glandulous : a. Bez yapısı gösteren çok sayıda küçük bezlerden oluşmuş.


haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.


hypoliposis : n. Dokuların gerekli miktarda yağdan marhum oluşu, dokularda yağ eksikliği ile belirgin durum.


hysterosalpingostomy : n. Salpenks ile uterus arasında anastomoz yapılması, histerosalpingostomi.


inopexia : n. Kanın damar içinde kendiliğinden pıhtılaşma eğilimi göstermesi, damariçi pıhtılaşma.


isosexual : a. 1. Aynı cinsten; 2. Aynı cinse mensup olan.


mazoplasia : n. See: Mastopalsia.


noesis : n. Anlama, zihnin idrak yeteneği.


sickening : a. Hastalık (bulantı) getiren.


somatochrome : n. Protoplazması kolay boyanan sinir hücresi, somatorom.


suck : v. 1. Emmek, massetmek; 2. Meme emmek, süt emmek.