Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

saccharate nedir?

saccharate : n. biochem. Sakarik asidin tuzu, sakarat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burkitt's lymphosarcoma : n. Endemik malarya ve sivrisinek kaynaklı viral hastalıkların fazla miktarda görüldüğü, ayrıca çok aşırı güneş ışığı alan Afrika'daki bazı coğrafik bölgelerde çocukların çenelerinde görülen bir çeşit habibs tümör.


diaper : n. Bebek bezi.


dysphasia : n. Disfazi, konuşma ve idrak bozukluğu.


expectoration : n. 1. Balgam, tükürük; 2. Tükürme.


factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;


gonad : n. Yumurtalık ve testis gibi tohum hücresi meydana getiren bezler.


uvulotomy : n. Küçük dil ameliyatı.


hippocratism : n. Hipokrat ve onun izleyicileri tarafından geliştirilen tıp öğretisi, çeşitli hastalıkların teşhis, tedavi ve prognozu üzerine Hipokrat okulunun görüşlerini kapsayan tıp öğretimi, hipokratizm.


hypercausia : n. İşitme yeteneğinin anormal şekilde artması, hiperakuzi.


hyperpiesia : n. see: Hyperpiesis.


intraosteal : a. Kemik içi, kemik içinde.


kenophobia : n. Marazi meydan korkusu, kenofobi.


legitimacy : n. 1. Kanuna uygun olma hali, kanuna uygunluk; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş olma hali.


masticate : v. Çiğnemek.


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


nephrolithiasis : n. Böbrektaşı hastalığı, nefrolityaz.


ochrodermia : n. Cilt sarılığı, okrodermi.


osteocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


phoresis : n. Elektrik akımı tesiriyle iyonların dokulara girmesi.


reflector : n. Işığı veya sesi yansıtan cihaz, reflektör.