Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

saccharate nedir?

saccharate : n. biochem. Sakarik asidin tuzu, sakarat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinogen : n. Kanser meydana getiren herhangi bir madde.


endarterium : n. Arterin iç tabakası, intima.


entasia : n. Kasta aniden beliren geçici kasılma, kas spazmı.


ethylenediamine : n. biochem. Aminofilin eriyiği hazırlanmasında kullanılan bir bileşim.


flav(o) : pref. Sarı, flavus.


interdentium : n. İki bitişik diş arasındaki mesafe (boşluk).


hemofuscin : n. Hemoglobin'in parçalanması sonucu açığa çıkan, sarımsı kahverengi demir ihtiva eden bir pigment, hemofüsin.


histas : n. Dokuyu eritici enzim.


homonomous : a. 1. Seri halinde birbirine benzer diziliş göseren, birbirinin aynı yapı ve şekil gösteren; 2. Türe has normal gelişme gösteren, aynı gelişme kurallarına uyan.


hyperglandular : a. Aşırı salgılama gösteren, bol salgı oluşması ile belirgin.


myography : n. 1. Miyografi: kas tanımı ilmi; 2. Miyografın kullanılışı.


necromania : n. Ölüm veya ölülere karşı duyulan marazi ilgi, nekromani.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


osteoseptum : n. Burun bölmesinin kemik parçası.


palinal : a. Geriye doğru hareket eden.


peritonization : n. 1. Herhangi bir karın organının zedelenme veya kesik gösteren yüzünün peritonla örtülmesi, bu kısımlara periton getirilerek sütüre edilmesi; 2. Kesilerek açılan karın peritonu kenarlarının ameliyat sonu tekrar karşılıklı olarak dikilmesi, peritonizasyon.


pharyngemphraxis : n. Yutak tıkanması.


pharyngolaryngeal : a. Yutak ve gırtlağa ait, yutak-gırtlak.


polyadenous : a. 1. Çok sayıda lenf bezini ilgilendiren, birçok lenf bezi ile ilgili; 2. Çok sayıda lenf bezini etkileyen birçok lenf bezini tutan.


polypnea : n. 1. Sür'atli nees alma; 2. Dakikada solunum sayısının normalden fazla oluşu, polipne.