Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccharate nedir?

saccharate : n. biochem. Sakarik asidin tuzu, sakarat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


configuration : n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.


cystoma : n. kist.


diascope : n. Deri üzerindeki lezyonların muayenesinde kullanılan düz camdan araç. (Deriye bastırılarak kullanılır).


digitus : n. anat. Parmak.


dysontogenesis : n. Embriyonal veya fetal gelişimin kusurlu oluşu.


embryopathy : n. Embriyoda mevcut olan hastalık veya anomali.


evolutionism : n. Evrim teoriis.


freiberg's disease : n. İkinci metatarsal kemik başının osteochondiritis'i.


hemopleura : n. See: Hemothorax


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


ichoroid : a. Yaradan sızan sulu akıntıya benzeyen, sulu cerahat gibi.


larval : a. 1. Larvlara ait; 2. Larv şeklinde


myotatic : a. Miyotaza ait.


oniomania : n. Aşırı alışveriş yapma arzusu, marazi eşya satın alma arzusu, her şeye sahip olmak isteme deliliği, onyomani.


pellicula : n. See: Epidermis.


photodromy : n. Işığa maruz bırakılan eriyik içinde dağılı, taneciklerin ışığa yönelme veya ışıktan uzaklaşma hareketi, fotodromi.


plasmasome : n. Lökosit taneciği.


scleroid : a. Sert yapı gösteren, sert kıvamda.


somatophrenia : n. Vücuttaki herhangi bir organik bozukluk veya hastalığın aşırı büyütülmesi ve kuruntu halini alışı ile belirgin nevroz hali, somatofreni.