Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccharase nedir?

saccharase : n. Sakaroz'u glükoz ve früktoz'a parçalayan enzim, invertaz, sükra, sakaraz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borax : n. Sodyum borat, boraks, (boğaz ve ağız için antiseptik ve müsekkin olarak kullanılır).


cardiograph : n. Kalb vurumlarının gücünü ve şeklini kayıt etmek için kullanılan cihaz, kardiyograf.


enterorrhexis : n. Barsak rüptürü.


etherism : n. 1. Eter'in meydana getirdiği anestezi hali; 2. See: etheromaina.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


geneticist : n. Gebelik uzmanı.


integumentary : a. 1. Biroluşumu dıştan sarantabaka ile ilgili; 2. Vücudu örtentabaka ile ilgili, deri ile ilgili.


halisteresis : n. O zamana kadar normal olan kemikten kirecin kaybolması (mesela rahitis ve osteomalasi'de olduğu gibi).


impaction : n. 1. Sıkıştırıp birbirine kaynatma; 2. İnkibaz peklik.


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


macroscelia : n. Bacakların aşırı büyüklüğü, makroseli.


micrencephalon : n. Normale oranal çok küçük beyin.


musca : n. n(pl. musmcae). Sinek.


myocytoma : n. Miyositlerden oluşan tümör.


nystaxis : n. See: Nystagmus.


periblast : n. Nüvedışı hücre protoplazması.


quinate : n. biochem. Kinik asit tuzu, kinat.


rhinomiosis : n. İri burnun ameliyatla küçültülmesi.


septipara : n. Yedi defa doğum yapan kadın (para VII).


splenoportogram : n. Dalağın ve .vprota'nın, kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkiki.