Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

saccharase nedir?

saccharase : n. Sakaroz'u glükoz ve früktoz'a parçalayan enzim, invertaz, sükra, sakaraz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bundle : n. 1. Lif; 2. Hüzme; 3. Küme>; 4. Yol (tractus).


celiectasia : n. Karın boşluğunun aşırı büyük oluşu.


circumscribed : a. Sınırları belli, sınırlanmış, sınırlı.


dysonesis : n. Cinsiyet organlarının çalışmasında bozukluk, özellikle over veya testislerin yetersiz çalışması hali.


ectrogeny : n. Bir vücut parçasının veya organın doğuştan yokluğu.


tenontitis : n. Kiriş iltihabı, tenontit.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


hilar : n. Hilusa ait.


hour-glass contraction : n. İçi boş bir organın, bu arada mide veya uterusun, orta bölümünde meydana gelen daire şeklinde büzülme.


hypothalamus : n. Hipotalamus


mannose : n. Mayalanma özelliği gösteren bir monosakkarid.


micropipet : n. Küçük miktarda sıvılar için kullanılan pipet (0.1 den 1 m.a kadar).


myelomenia : n. Adet esnasında omurilikten kanamanın olması, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, miyelomeni


notochord : n. Embriyo'nun sırt tarafında omurga'yı oluşturacak olan hücre kümesinin oluşturduğu uzun kordon, omurga taslığı.


obesogenous : a. Şişmanlatıcı.


opsomania : n. Belirli bir cins gıdaya aşırı düşkünlük, opsomani.


palatography : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketlerin, palatograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.


pan- : pref.Bütün.


pylorostenosis : n. Pilor stenozu.