Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

saccharase nedir?

saccharase : n. Sakaroz'u glükoz ve früktoz'a parçalayan enzim, invertaz, sükra, sakaraz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

elongation : n. Uzama, bir oluşumun boyca uzama göstermeis hali (Serviks uteri'de görüldüğü gibi).


estruation : n. 1. Kızışma hali, memeli hayvan dişisinin erkekte cinsel ilişkiye şiddetli eğilim göstermesi hali; 2. Mememil dişisindeki kızışma devresi.


ethmoidotomy : n. Etmoid kemiğini kesme ameliyesi.


genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.


vacciniola : n. Çiçek aşısından sonra görülen iltihaplı kese.


hectogram : n. Yüz gram, hektogram.


hyposulfite : n. biochem. Hiposülfüröz asidin herhangi bir tuzu, hiposülfit.


lymphuria : n. Lenf'in idrara geçişi, idrarda lenf bulunuşu.


micrencephalon : n. Normale oranal çok küçük beyin.


monophobia : n. Yalnızlıktan korkma, yalnızlık korkusu, monofobi.


obitus : n. Ölüm.


onchocerca : n. Filaria türü asalakların kurtçuk şekli.


pernicious : a. Tehlikeli, öldürücü, pernisyöz.


pharmac(o)- : pref. İlaçla ilgili, ispençiyazi.


phosphorescence : n. Sıcaklık yaymadan fosfor gibi ışık verme.


pyretogenic : a. Vücut ısısının yükselmesine sebep olan ateş yükseltici.


staphyl(o)- : pref. 1. Üzüm salkımışeklinde; 2. Küçükdil, dilcik, uvula.


stereoarthrolysis : n. Kemki ankilozu hallerinde yeni bir eklem oluşumu.


syllepsiology : n. Gebelikle uğraşan tıp dalı.


syndesmoplasty : n. Bağın plastik tamiri.