Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

saccharase nedir?

saccharase : n. Sakaroz'u glükoz ve früktoz'a parçalayan enzim, invertaz, sükra, sakaraz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiolysis : n. Perikart ile komşu doku ve oluşumlar arasındaki yapışıklıkları serbest hale getirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


centrifuge : n. Dönerek çalışan ve yerçekimi gücünü artırarak yoğunlukları farklı maddelerin birbirlerinden ayrılmalarını sağlayan aygıt, santrifüj cihazı.


cognition : n. Aklın bilme veya idrak kabiliyeti.


contact : n. Bir hasta ile temas halinde olduğundan başkalarına hastalık nakledebilen kimse, portör.


endotheliolysin : n. biochem. Endotel hücrelerini erimesine sebep olan bir antikor.


eosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin çoğalması, eozinofili.


experimental : a. Deneysel, denel, tecrübi.


expulsion : n. 1. Dışarı atma, dışarı itme; 2. Dışarı atılma, dışarı itilme.


galvanothermy : n. Galvanik akım geçirilmesiyle kasın gösterdiği tonik kasılma.


helminthic : a. 1. Barsak soluncanlarıyla ilgili, 2. Barsak solucanlarını öldürücü ilaç.


hex(a)- : pref. Altı.


leukoblast : n. Gelişmemiş lökosit.


lubricant : n. Kayganlaştırıcı madde, yağlayıcı madde, hareket esnasında birbirine değen yüzeylerin kayganlığını sağlama veya müdahale yapacak el veya aleti kaygan hale getirme amacıyla kullanılanl sıvı yağ, krem veya benzeri bir madde.


mesoneuritis : n. 1. Sinir maddesinin iltihabı; 2. Sinir lenfatiklerinin iltihabı, mezonevrit.


mucoenteritis : n. Barsak mukozasının iltihabı.


paratrophic : a. 1. Gıdasını üzerinde yaşadığı canlıdan temin eden bu şekilde beslenen; 2. Kötü beslenme ile ilgili, beslenme bozukluğu ile ilgili.


placentotherapy : n. Plasenta'dan hazırlanan doku özünün, bazı durumlarda tedavi amacıyla uygulanması, plasenta tedavisi.


saphism : n. See: Lesbianism.


subretinal : a. Retina altında.


symmetry : n. Simetri, iki eşit kısmaayrılabilme hali.