Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saccate nedir?

saccate : a. torba veya cep şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brash : n. Midede duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


cartilago : i. Kıkırdak.


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


duplication : n. 1.Çift olma, iki mislini ihtiva etme; 2. Katlanma, kat, kıvrım.


dynamica : n. Enerji taşıma, hareket gösterme, faaliyet halinde bulunma.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


endosalpingitis : n. Dölyatağı borusunun içini örten zarın iltihabı, endosalpenjit.


extracranial : a. Kafatası (cranium) dışında.


febricula : n. Ota derecede ısı yükselişi ile belirgin geçici ateş nöbeti.


frontal : a. Alına ait, frontalis.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


glycinuria : n. İdrarda glisin çıkarılması.


phthiriasis : a. Bitlerden meydanag elen bir çeşit deri hastalığı, ftiryazis.


hemarthrosis : n. Eklem boşluğuna kan dolması, hemartroz.


ketamine hydrochloride : n. İntravenöz veya intramusküler olarak kullanılabilen anestezik madde.


mucomembranous : a. Mukozadan oluşan, mukozalı.


myoparalysis : n. kas felci, miyoparalizi.


nulliparous : a. Doğum yapmamış.


nutrification : n. Hazır gıdaya besin değerini artırma amacıyla vitamin v.b. gerekli unsurların ilave edilmesi, nutrifikasyon.


osmolagnia : n. Kokulardan duyulan cinsel heyecan, ozmolagni.