Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

saccate nedir?

saccate : a. torba veya cep şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conductivity : n. İletkenlik


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


coronoid : a. & n. 1. Çengel, kanca, gaga, coronides; 2. gagamsı, çengelsi, coronoideus.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


endodascope : n. Endodiyaskopi'de vücut boşluğuna yerleştirilen röntgen tüpü.


energy : n. Enerji, erke, kuvvet, kudret.


epinosis : n. hastalığa eklenen veya geçirilen hastalığı izleyen psişik hastalık veya bozukluk.


epithalamus : n. Talamus üstü, epitalamus.


fibroplastic : a. Lif dokusu meyana getiren.


gastrohepatitis : n. Mide ve karaciğerin iltihabı, gastrohepatit.


hypogastrium : n. Karnın alt nahiyesi, alt karın, hipgoastr(iyum).


hyzone : n. biochem. Üç atomlu hidrojen (H3).


idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.


immaturity : n. 1. Tam gelişmeme; 2. Olgunlaşmama.


intravital : a. Hayatta olagelen.


largactil : n. Chlorpromazine müstahzarlarından biri (Sedatif ve antiemetik olarak kullanılır).


logoplegia : n. 1. Logopleji: Konuşma organı felci; 2. Konuşamamazlık.


murmur : n. Kalb v.s.yi dinlerken işitilen üfürüm, sufi.


nomography : n. Bir çok değişken arasındaik ilgileri bir arada göstermeki çin kullanılan grafik usülü, nomografi.


oite : n. Dişi bakteri.