Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saccate nedir?

saccate : a. torba veya cep şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caroticus : n. Karotise ait, karotik.


colypeptic : a. Sindirimi engelleyen, sindirimi geciktiren veya azaltan.


delusion : n. Bir çeşit delilik, yanılsama, delüzyon.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


hydrosulphide : n. biochem. Sülfür asidinden çıkarılan bileşim, hidrosülfit.


hyster : pref. Rahim (uterus) anlamına önek.


inherited : a. Anne babadangeçen, atalardan geçen, atalardan gelen.


onyong-nyong fever : n. Doğu Afrika'da görüleln ve sivrisinek tarafından nakledilen bir virus hastalığı.


overcorrection : n. Görme bozukluğunu düzeltmek için haddinden fazla kuvvetli mercek kullanma.


periarterial : a. Arter çevresinde bulunan, atardamarı saran.


pericystic : a. Mesane kesesine ait.


precipitinoid : n. biochem. Isıtılmak suretiyle tesirini kaybetmiş olan presipitin.


probe : v.&n. 1. Derin yara v.s.'yi sonda ile yoklamak, sondaj yapmak; 2. Cerrahmili, sonda.


pulsation : n. Nabız atışı.


pyretherapy : n. Vücut ısısını, ateş yükseltici maddeenjekte ederek sun'i yükselme suretiyle hastalığın tedavisi ateş yükseltici tedavi.


radiotoxemia : n. Işınım sonucu olan toksemi.


salpingoplasty : n. Dölyatağı (Fallop) borusunun plastik tamiri.a.Östaki borusu ve farenks'le ilgili.


scoliosiometry : n. Belkemiği kıvrımlarının ölçülmesi.


semicircular : a. Yarıdaire (yarım daire), semicircularis.


supraclavicular : a. Köprücüküstü, köprüçük kemiği üstünde bulunan, supraclavicularis.