Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

saccate nedir?

saccate : a. torba veya cep şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buttock : n. But, kaba et, kıç, ilye.


coarctotomy : n. Kanal lümenindeki darlığın kesit yapılarak genişletilmesi.


cryoscopy : n. Herhangi bir sıvının donma noktasını ölçme, kriyoskopi.


epimysium : n. Çizgili kası dıştan saran elastik liflerden zengin tabaka, iskelet kasının dış zarı.


erythr (6) : pref. Kırmızı, al.


gnathocephalus : n. Başın çeneler dışında hiçbir kısmının gelişmemiş oluşuyla belirgin hilkat garibesi.


hematoscheocele : n. Skrotum'da kan toplanması.


hyperphasia : n. Dil tutukluğu.


hysterics : n. 1. Sinir buhranı (krizi); 2. Histeri hastalığı.


lambda : n. Paryetal kemiklerle oksipital kemiğin birleştiği nokta olup fetuste burada küçük fontanel bulunur, lambdoid dikişle sagital dikişin birleştiği nokta.


leptosome : n. Dar göğüs, uzun yüz ve sivri burunla karakterize vücut yapısı, leptozom tip.


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


lipochromogen : n. Lipokron öncüsü made.


margin : n. Kenar, limbus.


pancreectomy : n. Pankreas'ın kısmen veya tamamen çıkarılması.


perimetry : n. Gözün görme alanının ölçülmesi, perimetri.


perionyx : n. Tırnağı saran derinin iltihabı.


phosphorus : n. biochem. P sembolü ile bilinen, atom no: 15 ve atom ağırlığı: 30.975 olan kimyasal element, fosfor.


protoplasm : n. Hücrenin canlı albümini, protoplazma.


pseudocartilaginous : a. Kıkırdaksı, kıkırdak şeklinde.