Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

sac nedir?

sac : n. Kese, torba, kese şeklinde organ, saccus.

air sac : Akciğer alveolü.


amnionic sac : Amnion kesesi;


conjunctival sac : Konjonktivitin gözküresi ve gözkapağı yaprakları arasında kalan boşluk;


enamel sac : Dişte mine kesesi;


heart sac : Perikard;


hernial sac : Fıtık kesesi;


lacrimal sac : Gözyaşı kekesi;


yolk sac : Vesicula umbilicalis (embriyon).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphorate : v. biochem. Kafurlaştırmak.


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


denticle : n. Ufak diş, dişcik, ufak diş şeklinde çıkıntı, denticulus.


dermosyphilopathy : n. Frengili bir cilt hastalığı, dermosifilopati.


eosinopenia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin azalması, eozinopeni.


filterable : a. Süzülebilir.


gallon : n. biochem. dört litrelik bir İngiliz ölçüsü, galon.


uviosensitive : a. Ultroviyole ışınlarına karşı hassas olan.


hydriatric : a. Su tedavisiyle ilgili.


leukemic : a. 1. Lösemi ile ilgili; 2. Lsemi'ye tutulmuş, lösemili.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


marriage : n. Evlenme, evlilik.


medicate : v. 1. İlaçlarla tedavi etmek; 2. İçine ilaç almak.


nephrotomography : n. Böbreğin bölüm bölüm röntgen filimlerinin alınması, nefrotomografi.


normochromia : n. Normal eritrosit rengi.


pediculous : a. Bitli, bitlenmiş.


pyelopathy : n. Piyelon hastalığı.


rachidian : a. Omurgaya (belkemiğe)'ya ait.


registrar : n. 1. Sicil memuru; 2. İngiliz hastanelerinde mütehassıs asistan.


rugosity : n. 1. Kırışıklık; 2. Kırışık, kıvrım.