Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saburral nedir?

saburral : a. 1. Saburaya ait; 2. Kumlu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorinated : a. 1. Klorlanmış, klorla temizlenmiş; 2. Yapısında klor bulunan, klorlu.


crystalluria : n. İdrarda kristal bulunması, kristalüri.


diaminodiphenyl sulphone : n. İnatçı malaria vakalarında ve lepra'da kullanılan sentetik bir ilaç.


distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


electrophorus : n. İndüksiyon vasıtasiyle elektrik teksifine ait alet, elektrofor.


exostome : n. Tohumun dış zarındaki fetha.


fibrinuria : n. İdrarda fibrin çıkması,fibrinüri.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


hydromicrocephaly : n. Çok büyük miktarda beyin-omurilik sıvısı ihtiva eden küçük kafa, hidromikrosefali.


hypermetabolism : n. Metabolizmanın artması, metabolizma yüksekliği.


mamelonated : a. Meme başı şeklinde çıkıntı veya kabartılar gösteren.


omoclavicular : a. Omuz ve köprücük kemiğine ait.


opposition : n. Karşıtlık, zıtlık, karşı koyma veya karşı etki gösterme hali.


osmolagnia : n. Kokulardan duyulan cinsel heyecan, ozmolagni.


pentoside : n. biochem. Pentoz'un başka bir madde ile yaptığı bileşim, pentozid.


perniosis : n. Vücudun çeşitli yerlerinde olan mayasıl.


phlebarteriectasia : n. Ven ve arterlerin genişlemesi.


phlegmagogue : n. 1. Balgam söktürücü ilaç; 2. Kusturucu ilaç.


plastic : a.n. 1. Plastik: Dokuyu tamir eden veya dokuya şekil veren; 2. Şekil alabilir, kalıba dökülebilir; 3. Kimyasal kondansasyon veya polemerizasyon yolu ile meydana gelen cisim, plastik.


pronometer : n. Ön kol ve elin pronasyon derecesini ölçen alet, pronometre.