Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

saburral nedir?

saburral : a. 1. Saburaya ait; 2. Kumlu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


ergotamine : n. Migren tedavisinde kullanılan bir ergot alkaloidi.


glutitis : n. İlye kaslarının iltihabı, glütit.


hematospermia : n. Semende kan bulunması, hematospermi.


incise : v. Bistüri ile kesit yapmak, yarmak.


iris : n. Gözün iris tabakası, gözbebeği etrafındaki renkli halka, iris.


islet : n. Adacık.


lithia : n. biochem. Lityum oksidi.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


onychogryposis : n. Tırnakların içe kıvrılması, batan tırnak, pençe tırnak.


periphacus : n. Göz merceği kapsülü.


platrrhiny : n. burunun geniş oluşu, basık burunluluk (Burunun eni boyuna oranla daha uzundur).


restenosis : n. Genişletilmiş kanal veya deliğin tekrar daralması.


seromembranou : a. Hem seröz hem de zarsı olan.


shelf operation : n. Genellikle bir kemik grefinden istifade edilerek uygulanan bir çeşit açık düzeltme şeklindeki kalça çıkığı ameliyatı.


sinal, sinusal : a. Sinusa ait, sinusa benzer.


sphincteric : a. Sfinkter'le ilgili.


subphylum : n. Alt-kol, alt-şube (Hayvan ve bitkilerin ısnıflandırılmasında kullanılan bir terim).


thiothixene : n. Şizofreni tedavisinde kullanılan anti-psikotik bir ilaç.


tympanosclerosis : n. Kulak zarının sertleşmesi, timpanoskleroz (İşitme bozukluğuna sebep olur).