Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

saburra nedir?

saburra : n. Hazımsızlıktan dolayı midede tane halindeki maddelerin toplanması, mide veya ağzın paslı ve fena kokulu olması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blunt : a. Hissetme yeteneği azalmış kimse, hissiz.


carver : n. Doldurulan veya sun'i olarak yapılan dişe şekil vermede kullanılan dişçi aleti.


crypt. : n. 1. Kese şeklinde küçük kör boşluk, küçük kör kese, kript (ağzı dışarıya açılır), 2. Bez'de salgı yapan hücrelerin çevrelediği küçük boşluklardan her biri, bez boşluğu.


curet (te) : n. Kürtaj aleti.


dacryoadenitis : n. Gözyaşı bezi iltihabı, dakriyoadenit.


diastole : n. Kalbin ritmik genişlemesi, diyastol.


emissary : a. Çıkartıcı (ven), emisser.


ergotamine : n. Migren tedavisinde kullanılan bir ergot alkaloidi.


galenicals : n. 1. Bitkisel ilaçlar, ot ve bitkilerden hazırlanan ilaçlar; 2. Belli bir formüle göre hazırlanan ilaçlar, özellikle Galen'in tarif ettiği formüllere göre hazırlanan ilaçlar.


geriatrics : n. İhtiyarlama meseleleri ile ihtiyarlık hastalıklarını inceleyen tıp dalı.


guanoclor : a. Antihipertansif, tansiyon düşürücü.


hyperpituitarism : n. Hipofiz ön lobunun aşırı derecede faaliyet göstermesi.


kaliuretic : a. 1.İdrarla aşırı potasyuma tılışı ile belirgin; 2.İdrarla aşırı potasyum atılışını uyaranmadd e(ilaç).


metopagus : n. Alınlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


myatrophy : n. Kas atrofisi, miyatrofi.


narcotic : a. & n. 1. Uyuşturucu, uyutucu, 2. Uyku verici (uyuşturucu) ilaç, narkotik.


orchiepidid : n. Testis ve epididim iltihabı.


osteitic : a. 1. Kemik iltihabı ile ilgili; 2. Kemik iltihabının sebep olduğu.


paracolic : a. Kolon yakınında, kolon'a bitişik.


periencephalitis : n. Beyin yüzeyinin iltihabı, pia mater'in iltihabı.