Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

saburra nedir?

saburra : n. Hazımsızlıktan dolayı midede tane halindeki maddelerin toplanması, mide veya ağzın paslı ve fena kokulu olması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoplasty : n. Bronş üzerindeki herhangi bir defekt (fistül v.s.)'i düzeltmek amacıyla yapılan ameliyat.


contaminate : v. Kirletmek, yabancı madde etkisiyle saflığını bozmak, bulaştırmak, enfekte etmek.


crystalloid : a. Kristalsi, billür şeklinde.


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


encephalomalacia : n. Beyin yumuşaması.


frenulum : n. (pl. frenula). Gem.


frochilich's syndrome, dystrophia adiposogenitalis : n. Hipotalamusla ilgili bozukluk dolayısıyla sekonder olarak gelişen hipofiz ön lob yetersizliği nedeniyle meydana gelen, ender, ancak karakteristik özellikler gösteren bir hastalık.


hepatopexy : n. Düşük veya oynak karaciğerin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


tephromyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, etfromiyelit.


hydrocyanic : a. biochem. Hidrojen ile siyanojenden bileişk olan.


intumescent : a. Şişen, büyüyne, kabaran.


macrocephaly, macrocephalia : n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.


onych- : pref. Tırnak veya tırnaklar anlamına önek.


osteoblastic : a. 1. Osteoblastlara ait; 2. Osteoblastlardan oluşmuş.


paracusia, paracusis : n. İşitme duygusunun bozukluğu (intizamsızlığı), işitme duygusu anomalisi, parakusi.


photosensitive : a. Işığa karşı hassas.


rumenitis : n. Geviş getiren hayvanların mide iltihabı.


sand : n. Kum.


splanchnicotomy : n. Splanknik sinirin uzunluğuna bölünmesi.


sylvatic : a. Orman ve tarlalara ait.