Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

sabulous nedir?

sabulous : a. Kumlu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


cicatrize : v. Nedbe oluşması suretiyle iyileşmek.


colpocystosyrinx : n. Mesane ile vagina arasında oluşan patolojik geçit, vezikovaginal fistül.


continuous : a. Devamlı, fasılasız.


curarize : v. Kürar vererek kaslarda gevşeme meydana getirmek.


deaf-mute : a. İşitme ve konuşma yeteneği olmayan kişi, sağır ve dilsiz kişi.


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


esophagus, oesophagus : n. Yemek borusu, özofagus, oesophagus.


extirpation : n. Kökünü kazıma, kökünden sökme (kesip çıkarma), izale.


glycogen : n. biochem. Nişasta gibi beyaz ve erimez bir maded (karaciğer ve diğer dokulardan çıkarılır), glikojen (C6H10O5).


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


induratio : n. Doku ve organların sertleşmesi (müzmin iltihaplardan sonra olduğu gibi)(. indurasyo.


infravaginal : a. Vagina kubbesi altında.


laliophobia : n. Konuşmaktan korkma, özellikle kekeleyeceği veya telaffuz hatası yapacağı korkusu ile konuşmaktan çekinme.


linkage : n. 1. Halkalar şeklinde birbirine bağlı olma hali; 2. halka dizisi, zincir.


malariacidal : a. Sıtma parazitlerini öldürücü.


megacephaly : n. Başın normale oranla büyük oluşu.


monotony : n. 1. Değşiiklik göstermeden devam etme hali, yeknesaklık, monotonluk; 2. Ses tonunun devamlı olarak aynı kalışı, sesin yeknesaklığı.


osteoplaque : n. Kemik tabakası.