Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

sabulous nedir?

sabulous : a. Kumlu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorea : n. Kore, vücudu titreten ve sıçratan sinir hasatlığı (St. Vitus Dance).


coat : n. 1. Bir organ veya oluşumu, zar şeklinde dıştan saran tabaka, dış örtü; 2. Organ duvarında farklı dokulardan meydana gelen tabakalardan her biri (Damar duvarında olduğu gibi).


colloidoclasis : n. Kan kolloidlerinin stabilitesinin bozulamsı.


cyasma : n. Gebe kadınların cilt pigmantasyonu.


endothelial : a. 1. Endotel tabakası (endotelyum)'yla ilgili; 2. Endotel hücrelerinden oluşan.


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


expectoration : n. 1. Balgam, tükürük; 2. Tükürme.


extracerebral : a. Beyin (cerebrum) dışında.


gyrometer : n. Beyin gruslarını ölçmeye mahsus alet.


hemidystrophy : n. Vücudun her iki tarafının eşitsiz gelişimi, hemidistrofi.


iridoplegia : n. Gözün iris tabakasının felci, iridopleji.


islet : n. Adacık.


isotoxin : n. Hayvan kanında bulunan aynı tür hayvanlar için toksik etkiye sahip madde,izotoksin.


meningopathy : n. Meninks hastalığın.


omphaloproptosis : n. Göbeğin anormal şekilde dışarıya doğru çıkması.


optomyometer : n. Gözün dış kaslarının gücünü ölçen alet, optomiyometre.


pheniodol : n. Kolesistografide kontrast madde olarak kullanılan bir iyot bileşiği.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.


procreate : v. Yavru meydana getirmek, doğurmak.


prospective : a. İleriye yönelik ,ileriyi kapsayan.