Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

sabulous nedir?

sabulous : a. Kumlu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyllosis : n. Kol çarpıklığı, kolun, gelişim bozukluğu sonucu normale nazaran eğrilik göstermesi hali.


calcinosis : n. Vücudun yumuşak dokularında kalsiyum veya kalsiyum tuzlarının toplanması ile belirgin durum.


clitoridotomy : n. Klitorisi kesme ameliyesi.


coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


subiodide : n. İodlu maddeler içinde en az iyod ihtiva eden.


uterovaginal : a. Rahim (uterus) ve vaginaya ait.


hemosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nde kan toplanması.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.


keratoacanthoma : n. Derinin hariçle temasta olan bölgelerinde sür'atle gelişen ortası keratin kitlesiyle dolu küçük yumru, keratoakantom (Genellikle yüz derisi üzerinde görülür).


ketose : n. biochem. Keton grubunu ihtiva eden bir karbonhidrat.


liposarcoma : Yağ elementleri ihtiva eden sarkom.


luetic : a. Frengiye ait, frengili.


lymphenteritis : n. Seröz enfiltrasyonla görülen enterit.


nephrology : n. Böbreğin bilimsel incelenmesi, nefroloji.


placentotherapy : n. Plasenta'dan hazırlanan doku özünün, bazı durumlarda tedavi amacıyla uygulanması, plasenta tedavisi.


prosthodontics : n. Takma veya sun'i diş yapmayı inceleyen dişhekimlği dalı, prostodonti.


prostactinium : n. biochm. Pa sembolü ile bilinen, atom no: 91 ve atom ağırlığı. 231 olan kimyasal element, protaktinyum.