Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

sabulosity nedir?

sabulosity : n. Kumluluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centipede : n. Chilopoda sınıfına mensup herhangi bir eklembacaklı, özellikle kırkayak.


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


dichilia : n. Orta kısmında uzanan derin kıvrım sebebiyle çift gibi görünen dudak.


dilate : v. Genişletmek, büyütmek, açmak (Daralmış bir deliği, kanalı veya boşluğu).n. Genişleme,


externalization : n. Bilinçaltı çatışmaların bilinç üstüne çıkarak dışa aksetmesi.


genion : n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiğinin öne doğru çıkıntı yaptığı nokta, çene ucu.


histodiagnosis : n. Dokuların mikroskopik muayenesi ile yapılan teşhis.


hypometria : n. Faaliyet yeteneğinin azalması, hipometri.


hysterodynia : n. Rahim sancısı, uterus ağrısı, histerodini.


intra-amniotic : a. Amnion kesesi içi, amnionsıvısı içindeki.


lidocaine : n. Lokal anesteiz amacıyla kullanılan bir bileşik (Müstahzar adı Xylocaine).


liponephrosis : n. Lipoid nefroz.


mechanism : n. 1. Belli birişin başarılmasını temin eden yol, usul, teknik, mekanizma; 2. Belli bir iş gören makinada bu işi gerçekleştiren tertibat, makina düzeni.


meso-epididyms : n. Epididim testisi birbirine bağlayan tunica vaginalis kıvrımı.


normoglycemia : n. Kanda normal şeker miktarı, normoglisemi.


osteoarthropathy : n. Eklem ve kemik hastalığı.


pararhythmia : n. Ritim bozukluğu.


periconchal : a. Konkayı saran.


pubes : n. (pl. Of Pubis). Çatı kılı (dış üreme organları civarındaki).


reticuloplasmocytoma : n. Retikülosit ve plazmosit ihtiva eden tümör.