Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sabulosity nedir?

sabulosity : n. Kumluluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccinatorial : a. Üfürten kasa ait, buccinatorius.


cryptorchidism : n. See: cryptorchism.


diagnostic : a.&n. 1. Teşhise ait; 2. Araz.


dislocate : v. Eklemden çıkarmak.


empyema : n. Kapalı bir boşlukta cerahat toplanması, ampiyem.


exodontics : n. Diş çekimi ile ilgili dişçilik dalı.


flatworm : n. Yassı şekil gösteren barsak paraziti, yassı kurt, yassı solucan, Platyhelminthes (yassı helmintler) koluna mensup herhangi bir barsak paraziti.


hymenal : a. himene ait, hymenalis.


laryngeal : a. Gırtlağa ait. laryngicus.


laryngorrhea : Gırtlak mukozasının aşırı salgısı.


mediopontine : a. Varol köprüsünün merkezine ait.


neonatal : a. 1. Yenidoğana ait; 2. Hayatın ilk dört haftasına ait.


oronasal : a. Ağız ve buruna ait.


parabiont : n. Parabiosis halinde yaşayan.


parapophysis : n. Mukayeseli anatomie, omur alt çıkıntısına benzer çıkıntı, parapofiz.


pericaditic : a. Perikardite ait.


phlebotomus : n. Diptera takımına mensup, tatarcıkları içine alan sinek cinsi (Bu cins sinekler kan emici nitelikte olup özellikle tatarcık humması, leishmaniasis ve kala-azar etkenlerini hayvanlardan insana taşırlar).


polocyte : n. Kuup cismi


principle : n. biochem. Bir maddenin müessir bir parçası.


quinacrine hydrochloride : n. biochem. Malarya tedavisinde kullanılan parlak sarı billüri toz (C23H30CIN3O2HCI).