Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

sabulosity nedir?

sabulosity : n. Kumluluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centigramme : n. See: Centigram.


chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


crystalloiditis : n. Göz merceğinin (lens) iltihabı


digitigrade : a. Ayak parmakları üzerinde yürüyen, bu tarz yürüme gösteren (Bazı hayvanlarda olduğu gibi).


encephalameia : n. Beyine kan hücumu, beyin konjesyonu.


esthesioscopy. : n. Herhangi bir duyuya ait hassasiyetin derecesini taiyn için yapılan muayene, özellikle deri üzeirnde ağrı hissedilen yerleri işaretleme suretiyle deri duyarlığını ölçmede uygulanan bir test.


fluoroscopic : a. Floroskopi ile ilgili.


fork : n.Çatal dişi şeklinde sivri uzantılara sahip herhangi bir alet.


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


geroderma : n. İhtiyarlıkta olduğu gibi, cildin kırışması ve kalınlaşması.


lalia : n. Konuşma, konuşma yeteneği.


irotomy : n. İris'e kesit yapma.


leiomyoma : n. Çizgisiz kas lifi tümörü.


lymphadenitis : n. 1. Lenf düğümü iltihab, lenfadenit, adenolenfit; 2. Altçene lenf bezlerinin had veya kronik iltihabı.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


paxwax : n. Ense kirişi.


phonal : a. Sese ait, sesle ilgili.


phonatory : a. Sesin meydana gelişi ile ilgili, ses çıkışıyla ilgili.


postuterine : a. Uterus arkası, rahimardı.