Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

sabulosity nedir?

sabulosity : n. Kumluluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomyotomy : n. Heller ameliyatı.


cementitis : n. Diş sementi'nin iltihabı.


cholecystogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesini gösteren film.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


face-bow : n. Dişçilikte alt ve üst çene arasındaki yapısal ve görevsel ilişkileri tesbitte kullanılan özel alet.


fold : n. Kat, kıvrım.


subnatural : a. Kısmen tabii.


homoeroticism : n. See: homoerotism.


hypoeosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin azalması.


labial : a. Dudağa ait, labialis.


levogyration : n. Sola dönme veya döndürme.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


myelinic : a. Miyeline ait.


otoconium : n. (pl. otoconia). Yüksek omurgalı hayvanların iç kulaklarında bulunan küçük kalker parçacıkları.


part : n. See: Pars.


parumbilical : a. Göbekaltı.


parasteatosis : n. Yağ bezlerinin bozukluğu.


periureteric : a. Ureter çevresine, ureter'i çevreleyen.


phrenectomy : n. See: Phrenicectomy.


polyesthesia : n. Bir tek temasın birkaç yerde birden hissedilmesi, poliyestezi.