Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

sabulosity nedir?

sabulosity : n. Kumluluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemically : adv. biochem. Kimyaca,


chvostek's sign : n. N. Facialis üzerine fiske vurulduğu zaman, yüz adalelerinde meydana gelen aşırı seğirme.


compressor : n. 1. Baskı yapıcı, sıkıştırıcı; 2. kan kaybını önlemek için damar üzerine baskı yapıcı alet.


constitution : n. 1. Vücut yapısı, bünye, bir organizmanın dış görünüşü, çalışması, uyarılara davranışı, direnci bv. özelliklerin oluşturduğu bütün; 2. Herhangi bir maddeyi oluşturan unsurların tümü, maddenin yapısı; 3. Moleküldeki atom dizisi, moleküldeki atomların gösterdiği diziliş şekli.


cystotomy : n. Mesaneyi yararak açma, ameliyatı, sistotomi.


doderlein's bacillus : n. Asit meydanag etiren gram positif çubuk şeklinde bakteriler.


electromagnet : n. Elektrik mıknatısı.


electro-oculogram : n. Orbita yakınında cilt üzerine yerleştirilen elektrodlar aracılığı ile, göz kürenin ön veya arka kısımları arasındaki potansiyel farkının, ayrıca gözün pozisyon ve hareketlerinin yazılı olarak kaydedilmesi.


faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.


physio- : pref. Tabiat, tabii, fizyoloji, fizyolojik.


hyperglycistia : n. Dokulardaf azla şeker birikmesi.


infraumbilical : a. Göbek altında.


infraversion : n. Gözün aşağıya çevrili olması.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


labiomental : a. Dudaklara ve çeneye ait.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


lung : n. Akciğer.


mesenchymal : a. Mezenşim ile ilgili.


metopism : n. Erişkinde frontal kemikler arasındaki sütüra'nın tam kapanmaması hali.