Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sabina nedir?

sabina : n. Özellikle Güney Avrupa memleketlerinde yetişen "Juniperus sabina" adlı bitkinin dal ve filizleri (Uterus kasını kontraksiyona yöneltici etkisi sebebiyle düşük yaptırıcı veya adet söktürücü olarak kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cap : n. Herhangi bir kısım üzerinde kapak veya örtü görevi gören oluşum, başlık.


coagulum : n. Pıhtı.


lacerated : a. yırtılmış, yırtık.


hemic : a. Kana ait.


infratemporal : a. Şakakaltı.


levoduction : n. Gözün sola oynaması (hareketi).


marshall - marchetti - krantz operation : n. Kolporafi ameliyatları ile önlenemeyen inkontinans vakalarında uygulanan bir ameliyat.


mortuary : a. 1.Ölümle ilgili; 2. Ölünün gömülmesi ile ilgili; 3. Cesetin gömülmeden önce geçici olarak konulduğu yer, morg.


nycterine : n. Gece oluşan.


onychalgia : n. Tırnak ağrısı, onikalji.


organize : v. 1. Uzuvlaştırma,k organ oluşturmak; 2. Uzuvlaşmak.


polyleptic : a. Müteakip hecmeler ve düzelmelerle seyreden (hastalık).


rhinencephalon : n. Koku beyni, rinenkefal (on).


salicylize : v. Herhangi bir madeni nyapısına salisilik asit ilave etmek, herhangi bir maddeyi salisilk asit'in etkisine maruz bırakmak.


schizomycete : n. Schizomycetes (Bacterium) sınıfına mensup herhangi bir mikro-organizma, bakteri, şizomiçet.


spondylarthrocace : n. Omurga tüberkülozu. See: Spondylitis tuberculosa.


steatomatosis : n. Birçok yağ kistlerinin bulunması.


steinmann's pin : n. Bir uzuvda, iskelet traksiyonu tatbik etmek için kullanılan bir çeşit Kirschner teline verilen ad.


stethography : n. Solunum esnasında göğüs duvarında meydanag elen hareketlerin stetograf aracılığıyla kaydedilmesi, stetografi.


strait : n. Dar geçit, boğaz.