Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

sabin vaccine nedir?

sabin vaccine : n. Sabin aşısı, ağız yoluyla verilebilen ve çocuk felcine karşı hazırlanmış olan bir aşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculotomy : n. Canaliculus opthalmicus arka duvarının kesilmesi ve drenaj tübü haline getirilmesi.


bronchopneumonia : n. Akciğerle nefes borularının iltihabı.


cardiac : a. 1. Kalbî, yüreğe ait; 2. Yüreği uyaran; 3. Mide ağzına ait, cardiacus.


cholemesis : n. Safra tükürme.


colocolostomy : n. Kolon'un iki ayrı bölümünün ağız ağıza birbirine dikilmesi.


coxal : a. Kalça eklemi ile ilgili.


dacryocystotomy : n. Gözyaşı kesesini kesme ameliyesi.


dermatophytosil : n. See: Tinaepedis.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


feaces : n. Barsak yoluyla atılan atık maddeler, gaita.


granulopenia : n. kanda granülosit sayısınn azalması, granülopeni.


interlocking : n. Kenetlenme, kilitlenme, birbirine geçme.


hepatocele : n. Karaciğer fıtığı.


hypercryalgesia : n. Soğuğa karşı aşırı duyarlık hali.


hyposphyxia : n. Kan basıncında düşüşle beraber genel vücut dolaşımının yavaşlaması.


hypotrophy : n. 1. Doğuştan yapısal zayıflık nedeniyle doku ve organda gelişen erken atrofi ve erken görev kaybı; 2. Yetersiz gelişme, kusurlu gelişme; 3. Bakterinin, üzerinde veya içinde yaşadığı canlıdan aldığı gıda maddeleri ile beslenmesi hali.


ileum : n. ince barsağın son bölümü, ileum


ischiodidymus : n. Kalçalarından birbirine yapışık hilkat garibesi.


livedo : n. Ciltte bulunan uçuk renkli lekeler.


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.