Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

rumen nedir?

rumen : n. (pl. rumina). Geviş getiren hayvanların birinci mide bölümü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicovaginitis : n. Uterus serviksi ve vagina'nın beraber iltihabı.


cytosmear : n. Hücrelerin mikroskopik muayenesi için lam üzerine salgı veya akıntı sürülmesiyle hazırlanan yayma.


endocervicitis : n. Endoserviksin iltihabı.


epileptogenic : n. sara meydana getirebilme özelliğinde olan madde.


fibroglioma : n. Lifli elementler ihtiva eden gliyom.


hemctocryal : a. Soğuk kanlı.


hydro-ureter : n. Üreterlerin aşırı miktarda idrarla dolarak genişlemesi.


intratympanic : a. Timpan boşluğunun içinde bulunan.


keloplasty : n. Bir yara izini kaybetmek için yapılan plastik ameliyat, keloplasti.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


memory : n. 1. Geçmişe ait olayları hatırlama veya hafızada tutabilme yeteneği, bellek; 2. Geçmişe ait hatırlanan herhangi bir şey (olay, kişi v.s) veya hatırlanan şeylerin tümü, hatıra, anı.


microglia : n. Merkezi sinir sisteminin ara dokusunu yapan ve sinir hücresi olmayan bir cins hücre.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


neurotrosis : n. Sinirin dezelenmesi, sinir incinmesi, nörotroz.


orthoptic : a. Görme eksenlerini düzelten.


parasynovitis : n. Sinovyal kese çevresindeki bağ dokusunun iltihabı.


pneumomelanosis : n. Devamlı solunum sonucu akciğerde toplanan kömür tozları nedeniyle akciğre dokusunun siyahımsı görünüm alması.


projectile : a. & n. 1. Fırlatıcı, ileriye doğru atıcı; 2. Atılabilen veya fırlatılabilen şey (taş veya mermi gibi).


propons : n. Varol köprüsünün hemen altından geçen beyaz madde şeritleri.


pseudoptosis : n. Alt ve üst göz kapağı arasındaki açıklığın daralması.