Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rumen nedir?

rumen : n. (pl. rumina). Geviş getiren hayvanların birinci mide bölümü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

charta : n. İlaçlı eriyikte emdirilerek korutulmuş veya üzerine ilaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt.


chlortetracycline. : n. biochem. Streptomyces aurefoaciens'den elde edilen geniş spektrumlu bir antibiyotik.


cramp : n. Kas veya kas grubunun aniden istem dışı ağrılı kasılması, kramp.


digestant : a. 1. Sindirime yardım eden, sindirimi kolaylaştıran; 2. Gıdaların sindirimini kolaylaştıran herhangi bir madde (ilaç, enzim v.s.).


dipsogen : n. Susuzluk yaratan madde, su ihtiyacı uyaran herhangi bir madde.


dropper : n. Damlalık.


fluke : n. Yaprak şeklinde bir çeşit akım.


forceps : n. (pl. forcipes). Rahimden dışarı normal olarak ilerlemeyen çocuğu çekip çıkarmağa yarayan ve uçları kaşık biçiminde olan alet, forseps, pens.


hemidiaphoresis : n. Vücudun yarısının terlemesi.


intracartilaginous : a. Kıkırdakiçi.


levator : n. (pl. Levatores). 1. Kaldırıcı, levator (kas); 2. Kafa kemiğinin çökmüş kısmını kaldırma aleit.


lipoxeny : n. Parazitin gelişimini tamamladıkatn sonra arakonakçı'dan ayrılışı.


macrocolon : n. Kolon'un normale oranla çok büyük veya çok uzun oluşu.


otacoustic : a. İşitmeye yardımcı olan.


patheticus : n. 4. kafa çifti, dördüncü kranial sinir.


pearlite : n. biochem. Karbon ve demirden mürekkep madeni bileşim.


pyrometer : n. 1. Yüksek ısı derecesini ölçme aleti, pirometre; 2. Isı tesiriyle cisimlerde vücuda gelen yayılmaları (genişlemeleri) ölçme aleti.


rhinitis : n. 1. Burun iltihabı, iç burun zarının iltihabı; 2. Burun nezlesi, rinit.


scutum : n. (pl. scuta). Kalkansı (tiroid) kıkırdak.


seronegativity : n. Serolojik testte negatif sonuç verme hali, serolojik reaksiyon göstermeme hali.