Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

rugal nedir?

rugal : n. Kıvrımlar gösteren, kırışık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


chondrosarcoma : n. Kıkırdak hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör, kıkırdak sarkomu.


comedo : n. (pl. comedones). Ciltte yağ folikülünün içini dolduran ve sıkıldığı zaman bir kurtçuk şeklinde dışarıya çıkan yağlı madde.


depurate : v. Temizlemek, saf hale getirmek.


desudation : n. Deri üzerinde su toplayıcı küçük kabarcıklar oluşmasına uzanan aşırı terleme.


electrocardiogram : n. Kalbte uyarımı sağlayan elektrik akımının zaman ve voltaj değişkenleirne tabi olarak kaydedilmesinden elde edilen çizgi.


epicrisis : n. Bir hastalık sonlandıktan sonra onun hakkında yapılan münakaşa.


homohemotherapy : n. Aynı türe mensup kimseler arasında kan nakli, bir kimseye diğer bir kimseden alınan kan veya plazma verme suretiyle yapılan tedavi.


hygienization : n. Sağlık tesisi, sıhhi şartların kurulması.


kiotome : n. Uvula (küçük dil)'yı kesip çıkarmada kullanılan özel bistüri, kiotom.


lithuresis : n. Kum işeme.


metrosalpingitis : n. Rahim ile salpenks (tuba) iltihabı, metrosalpenjit.


microdose : n. İlacın çok küçük miktarı, çok küçük doz, mikrodoz.


musculature : n. Kas oluşması, vücut kas sistei.


oblique : a. Eğik, meyilli, mail.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


pleurotomy. : n. Plevra'ya kesit yapmak, kesit yaparak plevra boşluğunu açma, plörotomi.


stereoscope : n. Cismin birbirine benzer iki görüntüsünü birleştirmek suretiyle ona üç boyut kazandıran alet, stereoskop.


tetanode : n. Tetanide eksitasyon dışıdaki safha.


tubule : n. Borucuk, tubulus.