Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

rrhexis nedir?

rrhexis : suff. Yırtılma, yırtma, yırtık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharophthalmia : n. Göz kapağı ve göz konjunktivasının birarada iltihabı.


bromsulphalein : n. biochem. Karaciğer fonksiyonu deneyinde kullanılan bir boya.


caustic : a. & n. a) Yakıcı, b) Yakıcı madde (bileşim).


citrin : n. biochem. P vitamini tesirine sahip olan ve limon suyunda bulunan billuri madde.


clarification : n. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirme, arıtma, tasfiye etme; 2. Aydınlatma, açıklığa kavuşturma, açıklama.


dextrogastria : n. Midenin sağa doğru yer değiştirmesi (sağa kayması).


douche : n. Duş, vücudun herhangi bir kısmının veya boşluğunun yıkanıp temizlenmesi.


ecchymotic : a. Ekimoz'la ilgili.


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


endoperimyocarditis : n. Endokard, perikard ve miyokardın iltihabı, endoperimiyokardit.


episcleritis : n. Skleranın dış tabakalarının iltihabı, episklerit.


extraperiostal : a. 1. Periyost dışında; 2. Periyost'la ilişkisi olmayan.


flucloxacilin : n. Staphilococcus aureus'un penisilinaz yapan türlerine karşı etkili olan bir tür isoxazole penisilin.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


impaludation : n. Sıtma hastalığını tedavi edme, sıtmatedavisi.


juxta-articular : a. Eklem bölgesi içinde bulunan, mafsal bölgesinde.


lentitis : n. Göz merceği iltihabı, lentit.


leptothrix : n. Bir bakteri türü.


mesially : adv. Orta çizgiye doğru.


myxomatous : a. Miksomalı.