Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rrhexis nedir?

rrhexis : suff. Yırtılma, yırtma, yırtık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

endamoeba : n. Vücutta parazit olarak yaşayan amipler.


euphoria : n. hastanın kendini sübjektif olarak iyi ve kuvvetli hissetmesi, öfori.


extramastoiditis : n. mastoid çıkıntısına bitişik dokuların iltihabı.


glycolysis : n. Glikozun vücuttaki glikolitik fermentlerle parçalanması.


gum : n. 1. Diş eti, gingiva; 2. Zamk.


herpetic : a. 1. Herpes'le ilgili; 2. Herpes'e benzeyen, herpes niteliğinde.


heterochronic : a. Normal zamanı dışında oluşan, değişik zamanlarda oluşan.


hydradenoma : n. Ter bezleri epitelinden gelişen iyi huylu tümör, ter bezi tümörü, hidradenom.


hydrothorax : n. Göğüs boşluğuna sıvı toplanması, hidrotoraks.


hypodactylism : n. See: Hypodactylia.


hysterogram : n. Histerografi yoluyla eldeedilen film, rahimin röntgen filmi.


iconolagny : n. Çıplak resim veya heykelleri seyretmekle kişide cinsel arzu uyanması.


megalocerus : n. Alnında boynuzumsu bir veya birkaç çıkıntı gösteren hilkat garibesi.


optimum : n. Herhangi bir organizmanın büyümesine en elverişli olan hararet veya ışık veya gıda v.s. (yeter miktarda).


painter's colic : n. Kurşun zehirlenmesine bağlı kolik şeklinde ağrılar.


pharyngoglossal : a. Yutak ve dile ait, yutak-dil.


phorometry : n. Gözün görüş eksenindeki sapmanın yön ve derecesinin forometre yardımıyla belrilenmesi, forometri.


photosensitization : n. 1. Işığa karşı duyarlık, derinin ışığa karşı hassasiyet gösterişi hali; 2. Herhangi bir şey (canlı, kimyasal madde v.s.)'i ışığa karşı duyarlı kılma.


postvaccinal : a. Aşıdan osnra, aşıyı müteakip.


pulmonoperitoneal : a. Akciğer ve peritona ait.