Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

rrhexis nedir?

rrhexis : suff. Yırtılma, yırtma, yırtık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleidal : a. 1. Köprücük kemiği ile ilgili; 2. Köprücük kemiğini tutan.


cystorrhaphy : n. Mesane duvarındaki yırtık v.s.'nin dikilmesi.


detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


efflorescence : n. 1. Derinin kızarması; 2. Tozlanma, toz halineg elme.


erg.ergon : n. Enerji, erg.


girdlestone's operation : n. Osteoartrit tedavisinde uygulanan ve kalça ekleminde pseudoarthrosis meydana getiren ameliyat yöntemi.


homodont : a. Dişleri şekil bakımından birbirinin aynı olan.


hymen : n. Kızlık zarı, himen.


hyperosmotic : a. 1. Ozmoz'u hızlandırıcı; 2. Hızlanan ozmoz'un sebep olduğu, artan ozmoz'a bağlı.


individual : a. 1. Kişi, fert; 2. Kişiye has, kişisel; 3. Tek, ayrı, yalnız.


lysinogen : n. biochem. Lizin yapan madde, lizinojen.


microgamete : n. Birbiriyle birleşen iki cinsiyet hücresinden, küçük olanı, erkek cinsiyet hücresi, erkek gamet.


mucous : a. 1. Sümüğe ait; 2. Sümüklü; 3. Müköz, mucosus.


oothecalgia : n. See: Ovarialgia.


oxyesthesia : n. Duyuların anormal veya marazi keskinliği.


panagglutinin : n. biochem. Bütün kan grupları eritrositlerini aglütine eden bir aglütinin.


parametritis : n. Parametriyum iltihabı, parametrit.


pepsis : n. Hazım.


pneumonia : n. Ekseriya pnömokokların yaptığı akciğer iltihabı, zatürrie, pnömoni.


postcecal : a. Çekum arkasında.