Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

rrhexis nedir?

rrhexis : suff. Yırtılma, yırtma, yırtık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulitis : n. Kapsül iltihabı.


chvostek's sign : n. N. Facialis üzerine fiske vurulduğu zaman, yüz adalelerinde meydana gelen aşırı seğirme.


cinchonine : n. biochem. Cinchona'dan elde edilen bir alkaloid, sinkonin.


cistern : n. Sarnış, cisterna, bir lenf boşluğu.


cnemial : a. Alt bacakla ilgili.


dextrocularity : n. Sağ göz ile sol göze oranla daha iyi görebilme hali, sağ göz hakimiyeti.


dioptry : n. Bir merceğin ışığı kırma kudreti, diyopteri (odak noktası, merkezinden bir metre mesafede olan merceğin kırma kudreti birim olarak alınmıştır).


exarteritis : n. Arter dış gömleğinin iltihabı, eksarterit.


subnatural : a. Kısmen tabii.


tephromalacia : n. Beyin ve omurilikte boz cevherin anormal şekilde yumuşama göstermesi, tefromalasi.


homotonic : a. Aynı ton veya basınçtan olan.


indoxyl : n. biochem. İdrarda bulunan yağlı bir madde, indoksil (C8H7NO).


membrane : n. Zar, mambran, membrana.


monocyesis : n. Tek fetüslü gebelik.


otolaryngology : n. Kulağın ve larinksin yapısı, fonksyionları ve hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.


oxophenarsine hydrochloride : biochem. Spiroket hastalıklarında kullanılan beyaz kokusuz toz (C6H6AsNO2.HCı).


phleborrhexis : n. Ven yırtılması, fleboreksi.


pyopericardium : n. Perikardda cerahat bulunması.


pyoxanthine : n. Piyosinan oksidasyonundan elde edilen kahverengiye çalan pigment.


rhinalgia : n. Burun ağrısı.