Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

roentgenkymograph nedir?

roentgenkymograph : n. röntgenkimografi cihazı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachydactylia : n. El veya ayak parmaklarının anormal kısalığı.


electrophorus : n. İndüksiyon vasıtasiyle elektrik teksifine ait alet, elektrofor.


estivoautumnal : a. Yaz ve sonbaharla ilgili, yaz ve sonbahar'da oluşan veya görülen.


fragrance : n. Güzel koku, hoş koku.


intelligible : a. Anlaşılır, idrak edilebilir, seilebilir.


laking : Eritrositlerin yapısındaki hemoglobin'in açığa çıkması, kanın hemoliz oluşu.


terra : n. Toprak.


intralumbar : a. Omurilik lomber parçası içinde bulunan.


leprology : n. Cüzam bilgisi, leproloji.


mesocolic : a. Kolon mezenteri ile ligili.


migraine : n. Yarım baş ağrısı.


multicellular : a. Birçok hücrelreden oluşan.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


perimysiitis : n. Perimisyum iltihabı.


photochemistry : n. biochem. Işınların kimyasal tesirini inceleyen bilim dalı, fotokimya.


plagiocephalic : a. 1. Plagiosefali ile ilgili; 2. Plagiosefali gösteren.


podophyllin : n. biochem. "Podophyllum peltatum" kökünden çıkarılan sarı müshil reçine, podofilin.


rabic : a. Kuduz hastalığana ait.


reglementation : n. Kanun gereği yapılan sıkı denetim, kanuna dayanan sıkı kontrol (fuhuş kontrolu gibi).


retractile : a. Geri çekilebilir.