Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

roentgenkymograph nedir?

roentgenkymograph : n. röntgenkimografi cihazı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bistoury : n. Neşter, bir çeşit ince cerrah bıçağı, lanset, teşrih bıçağı, bisturi.


costotomy : n. Kaburgaların kesilmesi, kostotomi.


cytogenesis : n. Hücre oluşumu, sitojenez.


cytoplast : n. See. cytoplasm.


diastole : n. Kalbin ritmik genişlemesi, diyastol.


gamete : n. 1. Gamet, cinsiyet hücresi (yumurta ve spermatozoid); 2. Sıtma parazitlerinin aldıkları özel cinsel şekil.


histic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokuya benzer, doku niteliğinde.


longitudinal : a. Uzununa, longitudinalis.


melanosome : n. Melanositler tarafından oluşturulan küçük melanin taneciklerinden her biri, melanozom.


mesometritis : n. Mezometr (geniş bağ) iltihabı, mezometrit


metencephalon : n. (pl. metencefala). Arka beyin mafsallarla beyinciğin oluşturduğ embriyonik beyin metenkefal(on) (cerebellum, pons'un yaptıkları arkabeyin parçası).


microbrachia : n. Kolların doğuştan çok küçük oluşu.


nematode : n. Nematoda sınıfı herhangi bir solucan.


neurotic : a. & n. 1. Sinire ait, 2. Sinirlere tesir eden ilaç; 3. Sinir hastalığı olan kimse, sinir hastası.


papillary : a. 1. Meme başına benzeyen; 2. Meme başı şeklindeki kabartı veya kabartılarla ilgili; 3. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla dolu.


peeper : n. Soyunan kadınları veya cinsel ilişkileri gizlice seyreden kimse, dikizci.


phacomalacia : n. Yumuşak katarakt, fakomalasi.


poliomyelopathy : n. Omurilik gri maddesinin hastalığı.


retardate : a. Zihni gelişme yetersizliği gösteren kişi ,geri zekalı.


retroperitoneum : n. Periton arkası boşluğu iltihabı.