Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

roentgenkymograph nedir?

roentgenkymograph : n. röntgenkimografi cihazı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachybasia : n. Ayağı sürüyerek adım atma, felçlilerde görülen ayağı sürüyerek yürüme hali.


calcaneodynia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.


cyasma : n. Gebe kadınların cilt pigmantasyonu.


effacement : n. Slinme, doğum ağrıları esnasında, fetüs başının tazyiki ile serviks'in yumuşaraka incelmesi (doğum hekimliğinde % ile ifade edilir).


fetology : n. Uterus içindeki fetüs'ün maruz kalabileceği hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileriyle ilgili tıp dalı, fetoloji.


gasification : n. biochem. Gaz haline koyma.


hyalinosis : n. Hiyalin dejenerasyonu.


hysteresis : n. Bir cismin üzerinde etkili kuvvetler değişince yapışkanlık veya iç sürtünmesi sonucu imiş gibi o cisimdeki reaksiyonun gecikmesi, histerezis.


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


lamina : n. (pl. laminae) Yaprak, ince ve düz kemik yaprağı, lam.


lithotome : n. Taş çıkarma aleti, litotom.


megalomaniac : a. Büyüklük kuruntusu gösteren kişi, megaloman.


metacarpectomy : n. Metakarp kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


millivolt : n. Voltun binde biri (mv).


oculopupillary : a. Gözbebeğine ait.


papillectomy : n. Papillanın ameliyatla çıkarılması, papilektomi.


prototroph : n. Gelimek için büyüme faktörüne ihtiyacı olmayan canlı.


pupillary : a. Gözbebeğine ait, pupillaris.


specular : a. Speküloma ait.


stylomandibular : a. Temporal kemiğin stiloid çıkıntısı ve mandibula ile ilgili.