Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

roentgenkymograph nedir?

roentgenkymograph : n. röntgenkimografi cihazı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplasm : n. 1. Yakı; 2. Şiş veya yaraya vurulan lapa.


expectation : n. Bekleme, ümit.


hashimoto's disease : n. Orta yaşlı kadınlarda görülen v orta dereceli hipertiroidizm'e sebep olan tiroid büyümesi.


incineration : n. Yakıp kül etme.


injury : n. 1.Yara; 2. Zedelenme, yaralanma, bozulma.


leiphemia : n. Kan seyrekliği, sulu kan, kanın koyu olmaması hali, lipemi.


lobectomy : n. Akciğer, beyin veya karaciğer lopunun ameliyatla çıkarılması, lobektomi.


lunacy : n. Delilik, cinnet, akıl hastalığı.


metaphysical : a. Metafizikle ilgili.


myoplasm : n. Kas hücresinin bağ dokusundan ibaret sarkoplazması içinde dağılı kasılabilme niteliği taşıyan fibrillerden oluşan kısmı, miyoplazma.


ointment : n. Merhem. (See: A glossary of chemistry).


organopathy : n. 1. Organik hastalık; 2. See: Organotherapy.


peracidity : a. Aşırı asidite.


phenothiazine : n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).


polytendinitis : n. Birkaç tendon (kiriş)'un beraber iltihabı, politendinit.


psammosarcoma : n. Granül madde ihtiva eden sarkom.


puerpera : n. Lohusalık devresindeki kadın, lohusa.


reduce : v. 1. Organları normal yerine getirmek; 2. Şiddetini azaltmak; 3. Küçültmek; 4. Oksijenden tasfiye etmek.


reduplication : n. Tekerrür.


reticulum : n. (pl. Reticula). 1. Ağcık, ağ, retikül; 2. Geviş getiren hayvanların ikinci mide bölümü.