Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

roentgenkymograph nedir?

roentgenkymograph : n. röntgenkimografi cihazı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytoblast : n. Hücre çekirdeği.


erythroclasis : n. Eritrositlerin parçalanması.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


fasciculation : n. Liflerin demet halinde diziliş göstermesi, bir kısım sinir veya kas liflerinin bir araya gelerek demet oluşturması.


gasometry : n. Gaz ölçme bilgisi.


gastradenitis : n. Mide bezlerinin iltihabı, gastradenit.


subhyoid : a. Dilkemiği (hiyoid) altında bulunan hiyoidaltı, subhyoideus


hepatatrophia : n. Karaciğer atrofisi.


hypopsia : n. Mide salgısında pepsin eksikliği nedeniyle gıdaların yeterli şekilde sindirilememesi, pepsin eksikliğine bağlı sindirim yetersizliği.


kleptolagnia : n. Herhangi bir şeyi çalmaktan cinsel haz duyma.


metastable : a. Kararsız, istikrarsız.


navel : n. Göbek, omfalon, umbilicus.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


omphalelcosis : n. Göbeğin ülserli hali.


orthopedic : a. Ortopediye ait, ortopedik.


oxytocin : n. Hipofzi arka lob hormonlarından biri.


phacolysin : n. Göz merceğinin elde edilen bir albümin.


placentation : n. Plasentanın tertibat veya oluşum tarzı.


polyplast : n. Gelişim sürecinde birbirinden farklı şekiller gösteren herhangi bir canlı.


pseudatheroma : n. Yağ kisti.