Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

roentgenkymograph nedir?

roentgenkymograph : n. röntgenkimografi cihazı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.


catacoustics : n. Yankı bilgisi, aksiseda ilmi.


chemicocautery : n. biochem. Kimyasal vasıtalarla yakma.


conative : a. Kişideki iş yapma isteği ile ilgili, iş yapma eğilimi ile ilgili.


cryptococcus : n. Bir mantar türü.


furfur : n. 1. Epidermis'ten pul halinde dökülen hücre; 2. Başın saçlı derisinden pul halinde dökülen küçük beyaztaneciklerden her biri, kepek.


leptoprosopia : n. Yüzün, uzunluğuna oranla anormal şekide dar oluşu.


levamisole : n. Sentetik bir anthelmintik.


manikin : n. Anatomi modeli.


micrencephaly : n. Beynin anormal ve küçük ve tamg elişmemiş olması, mikrensefali.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


osmosity : n. Eriyiğin sahip olduğu ozmotik basınç derecesi.


pancreolytic : n. See: Pancreatolytic.


paresis : n. 1. Kısmi (hafif) felç, parezi; 2. Motor zayıflık; 3. Sifiliz'in ileri devresinde beyin hasarına bağlı olarak gelişen yaygın felç. See: Dementia paralytica.


prognosis : n. Bir hasalığın sonu hakkında önceden hüküm verme, pronoz (hastalığın seyri).


prostatomegaly : n. Prostat büyümesi.


proteohormone : n. Protein yapısında hormon.


pygalgia : n. İlye ağrısı, pigalji.


pyrethrin : n. Pyrethrum adı bitkinin kurutulmuş çiçeklerinden elde edilen bir madde (Hastalık taşıyan böcekleri öldürücü olarak kullanılır).


seismesthesia : n. Bir sıvı içinde veya havadaki titreşimleri dokunma duyusu ile alma.