Bugün : 27 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

roentgenkymograph nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

roentgenkymograph : n. röntgenkimografi cihazı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


carotin : n. biochem. See: Carotene.


Conn's syndrome : n. Fazla miktarda aldosteronun mevcut olması.


fibropapilloma : n. Lif dokusu ihtiva eden papilom.


gargling : n. Cee: gargarism.


gram-negative : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı almayan.


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.


ileocytoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için yapılan ameliyat.


ligature : n. 1. Ligatür: Kan damarını bağlamak için kullanılan tel veya iplik; 2. Açılmış bir damarın bağlanması.


masculinize : v. Erkekleştirmek, kadınlarda erkek vasıfları meydana getirmek.


morphological : n. See: Morphologic.


myoglia : n. Kas hücrelerinden oluşan lifsel madde, miyogli.


narcotherapy : n. Narkotik ilaç uygulanışını takiben bilinç uyuşukluğu meydana getirilen hastada ruhsal çatışmaya sebep olan faktörlerin öğrenilmesini takiben psikoanalist tarafından uygun telkinlner yapılması esasına dayanan psikoterapi yöntemi, narkoterapi.


omphalotaxis : n. Düşük göbek kordonunun tekrar yerine tesbiti, omfalotaksi.


pachymenia : n.Cilt veya zar kalınlaşması, pakimeni.


pentaquine : n. biochem. Sıtmaya karşı kullanılan müessir bir madde, kinolin.


physohydrometra : n. Rahim (uteruzs) boşluğunda gaz ve serum toplanması.


polypathia : n. Aynı zamanda bir çok hastalıkları olma, birçok hastalıkların bir arada oluşu, polipati.


proteinic : a. Proteine ait.