Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

roentgenkymograph nedir?

roentgenkymograph : n. röntgenkimografi cihazı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparous : a. Bir seferde iki yavru birden doğuran, ikiz doğuran.


bulla : n. (pl. Bullae). Sulu kabarcık.


chyluria : n. İdrarda kilus bulunması hali, kilüri.


cytosis : n. Hücre artımı, herhangi bir vücut sıvısında bulunması gereken fazla hücrenin görülmesi hali.


engorgement : n. Tıkanma kan hücumu, kanlanma, hiperemi, konjestiyon.


erubescence : n. Kızarma, derinin kızarması.


esophagoenterestomy : n. Yemek borusu ile ince barsak arasında ameliyatla eçit oluşturma, midenin çıkarılmasını takiben yemek borusu ile ince barsağın ağız ağıza dikilmesi.


extorsion : n. Bir organ (kol, bacak, göz v.s)'ın dışa doğru dönmesi.


extracellular : a. Hücre dışı, hücreler dışında.


uterolith : n. Rahim taşı, uterusta taş birikmesi


heteromorphism : n. 1. Farklı şekillerde bulunma veya değişik şekillere dönüşebilme niteliği, özellikle kimyada bir maddenin farklı şekillerde kristalize olma niteliği; 2. Bir canlının hayat sürecinin muhtelif devrelerinde farklı şekiler gösterebilme özelliği.


infrathoracic : a. Göğüs (toraks) altında.


intrathoracic : a. Göğüsiçi.


macromania : n. 1. Çevresindeki eşya ve kişilerin hacımca çok büyük olduğu kuruntusu içinde bulunma, makromani; 2. Vücudunun çok iri olduğu kuruntusu içinde bulunma; 3. Kendini başkalarından büyük görme, büyüklük kuruntusu.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


nematodes : n. İki seksin karakterlerini tek bi rbireylerinde taşıyan ve kurtçuğa benzer yapıları olan, ayrıca barsak kanalları bulunan yaratıklar.


ordinate : n. Bir grafikte yatay çizgiye dik olan çizgi (ordone).


orrhoreaction : n. Serum reaksiyonu.


perionychium : n. Tırnağı çevreleyen epidermis tabakası.


pniguecula : n. Korenada sarımtrak bir leke.