Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

riboflavin nedir?

riboflavin : n. biochem. B2 vitamini, sarı bilüri toz (C17H20N4O6).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiothoracic : a. Kalbe ve göğüs boşluğuna ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


chemotherapy : n. Şimyoterapi: Vücutta bulunan bakterileri organizmaya zarar vermeden kimyasal maddelerle öldürme veya üremesine mani olma ve bu yolla hastalığı tedavi etme.


colonization : n. 1. Aynı hastalığı gösteren kimselerin gruplar halinde bakım ve tedavisi; 2. Aynı tür mikropların, üreme ortamında yer yer kümeler oluşturması; 3. Kan veya lenf yoluyla sürüklenen hücrelerin ana hastalık odağı dışında herhangi bir yerde çoğalıp gelişmesi.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


eleotherapy : n. Yağın tedavi maksadiyle kullanılışı.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


terbium : n. Tb sembolü ile bilinen, atom no:65 ve atom ağırlığı: 158.93 olan kimyasal element.


illuminism : n. Kişinin manevi varlıklarla temas halinde olduğuna, onlarla karşılıklı konuştuğuna inanması, bazı psikoz tiplerinde görülen bu tür kuruntularla belirgin durum.


infantilism : n. Yetişkinde bir veya birçok organın gelişme bozukluğu sonunda çocukluktaki hallerini muhafaza etmeleri (bu hal ruhi de olabilir), enfantilizm.


ischolochia : n. Lohusalık devresindeki kanla karışık akıntı (loşi)'nın kesilmesi.


lousicide : n. Bitleri öldürücü ilaç.


lucotherapy : n. Hastayı güneş ışığı veya sun'i ışığa maruz bırakarak tedavi etme, ışık tedavisi.


mastalgia : n. Göğüs (meme) ağrısı.


ophthalmiac : n. Gözü iltihaplanmış kimse.


optometer : n. Görme kuvvetini ve alanını ölçme aleti, optometre.


pathogen : n. Hastalık yapan madde veya mikro-organizmalar, patojen.


peritoneal : a. Peritona ait.


presubiculum : n. Hippocampus kıvrımının, koku yolları ile subiculum arasında kalan kısım.


retroverted : a. Arkaya doğru eğilmiş.


screening : n. Araştırma, tarama.