Bugün : 21 Şubat 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

riboflavin nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

riboflavin : n. biochem. B2 vitamini, sarı bilüri toz (C17H20N4O6).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorioblastosis : n. Koryon vilüslarının aşırı gelişemsi.


correlation : n. 1. İki organ veya olay arasında, birbirini etkiler şekilde karşılıklı ilişki; 2. Aferent uyarıların, gerekli cevabı oluşturmak üzere beyinin ilgili merkezined birleşmesi.


digital : a. El veya ayak parmağına ait, digitalis.


eonism : n. Erkeğin dişilik karakteri taşıması, eonizm.


gelatinize : v. 1. Jelatin haline dönüştürmek, 2. Jelatin haline dönüşmek.


hybridity : n. Melezlik.


hyponychial : a. Tırnak altında.


ichthyoid : a. Balıksı, balığa benzer.


intratracheal : a. Trachea içinde veya trachea boyunca.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


microparasite : n. Parazit halinde yaşayan mikro-organizma, mikroparazit.


oculozygomatic : a. Göz ve elmacık kemiğine ait.


omphalotripsy : n. Göbek kordonunun ezilmek suretiyle ayrılması.


osphretic : a. Koklama duyusuna ait.


pachycephaly : n. Kafatası kemiklerinin anormal şekilde kalın oluşu, pakisefali.


paraglossia : n. Dilaltı dokularının iltihabı.


phantom : n. 1. Organ modelleri, kadın pelvisi modeli ve özellikle doğum ameliyelerini öğrencilere öğretmek için kullanılır, fantom; 2. İnsan bedeni veya bedenin bir kısmının şekli.


pneumoarthrography : n. Hava zerkedildikten sonra bir eklemin radyografisi.


polygyny : n. 1. Bir erkeğin birden fazla kadınla, aynı anda evli olma hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2.İki veya daha ziyade dişi pronucleus'un aynı erkek pronucleus'la birleşmesi.


primiparous : a.1. İlk defa olarak çocuk doğuran; 2. İlk doğuma ait.