Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

riboflavin nedir?

riboflavin : n. biochem. B2 vitamini, sarı bilüri toz (C17H20N4O6).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chyliferous : a. 1. Kiluslu; 2. Kilus taşıyan, kilifer, chylifer.


delimitation : n. 1. Sınırlama, gerekli önlemlerle herhangi bir hastalığın çevreye yayılmasını önleme; 2. Bir lezyonung enişliğini, dolayısıyla sınırlarını belirleme.


deliver : v. 1. Doğum halindeki kadına yardım etmek, kadını doğurtmak; 2. Bir parça veya oluşumu tutunduğu yerden çıkarmak.


effacement : n. Slinme, doğum ağrıları esnasında, fetüs başının tazyiki ile serviks'in yumuşaraka incelmesi (doğum hekimliğinde % ile ifade edilir).


endoblast : n. Hücre nüvesi.


physical : a. 1. Tabii; 2. Bedeni; 3. Tabiat bilgisine (fiziğe) ait, fiziki.


hamster : n. Laboratuvar deneylerinde kullanılan ufak bir fare.


hyperventilation : n. Anormal derecede uzun ve derin solunum.


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


lentoptosis : n. Göz merceği fıtığı, lentoptoz.


lymphoid : a. 1. Lenfe benzer, lenfli, lenfatik, lenfoid; 2. See: Adenoid.


mesocolic : a. Kolon mezenteri ile ligili.


mild : a. Hafif, orta derecede, ılımlı.


orifice : n. Delik, ağız, orificium (ostium).


osmesthesia : n. 1. Koku hassasiyeti; 2. Kokuları ayırdedebilme yeteneği.


pedion : n. Ayak tabanı


podagral : a. 1. Podagra ile ilgili, 2. Podagra gösteren, podagra'ya tutulmus.


reticulemia : n. Kanda fazla miktarda retikülosit bulunuşu, retikülemi.


schistoglossia : n. Yarık dil.


serology : n. Serum imalinden veya tesirlerinden bahseden ilim, serumbilim, seroloji.