Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

reniculus nedir?

reniculus : n. (pl. reniculi) Böbrekcik (Histolojide böbrek lobcukları).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroidoretinal : a. Choroid'e ve retina'ya ait olan, her iki oluşumla da ilgili.


dentoalveolar : a. Diş alveolüne ait.


desiccative : a. Kurutucu, kurutan.


diagnostic : a.&n. 1. Teşhise ait; 2. Araz.


etherization : n. biochem. a) Eterle uyutma; b) Eterle gelen uyku.


fetology : n. Uterus içindeki fetüs'ün maruz kalabileceği hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileriyle ilgili tıp dalı, fetoloji.


fig : n. İncir, ficus carica (Müshil ve hazmettiricidir).


fire : n. 1. Ateş; 2. İltihap; 3. Yılancık.


gestation : n. Gebelik (müddeti).


histoid : a. Aynı dokudan gelişen.


Kirschner Wire : n. Traksiyon yapılması için kemiğin içinden geçirilen bir tel.


lymphorrea : n. Kesilmiş veya yırtılmış lenf damarlardan lenfanın akması, lenforaji.


masculation : n.Erkekleşme, erkeklik vasıflarının gelişimi.


organizer : n. Embriyonda gelişimi idare eden merkez.


osteodesmosis : n. 1.Kemik ve kiriş oluşumu; 2. Kiriş kemikleşmesi.


panthodic : a. Tüm vücuda yayılan, bir merkezden çıkıp vücudun bütün kısımlarına dağılan.


pederast : n. Pederasti'ye müptela kişi.


pelotherapy : n. Hastalığın, vücuda dıştan çamur uygulanması veya çamur banyosu ile tedavisi, çamur tedavisi.


relaxation : n. 1.Gerilmiş bir şeyin gevşemesi, gerginliğin kaybolması, dinlenme, relaksasyon; 2. Bir organda normal çalışmanın hafiflemesi, görev gücününazalması; 3. Kastaki kasılma devresini izleyen gevşeme devresi.


reno-intestinal : a. Böbrek ve barsağa ait.