Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

reniculus nedir?

reniculus : n. (pl. reniculi) Böbrekcik (Histolojide böbrek lobcukları).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellosis : n. Enfektif bir retikülosis, insanlarda Brucella tipi bakterilerden birisiyle meydanag elen yaygın enfeksiyon.


dispensatory : n. İlaçların terkibini ve kullanışını izah eden kitap, kodeks.


enterolith : n. İç organlarda hasıl olan taş, barsak taşı.


estrus : n. Hayvanların gerek kızgınlık devresinde, gerekse bu devreden önce ve sonra görülen menstrüasyonla ilgili histolojik ve fonksiyonel olaylar, kızışma devresi, östrus.


lacertus : n. (pl. Lacerti)1. Lifsel yayıntı; 2. Kertenkele.


subintimal : a. İntima altında.


vaccinizaiton : Mükerrer aşılama.


idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.


impar : a. 1. Eşitsiz, gayrimüsavi; 2. Tek, çift olmayan.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


male : a.&n. Erkek.


marginoplasty : n. Herhangi bir oluşumun çevresel kısmı veya kenarı üzerinde yapılan estetik ameliyat, özellikle göz kapağı kenarı üzerinde uygulanan estetik ameliyat, marginoplasti.


narco-analysis : n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.


nest : n. Aynı unsurlardan oluşan küme, özellikle bulunduğu dokuya yabancı hürcelerin oluşturudğ küçük küme.


olecranoid : a. Olekrana benzer.


oligodactylia : n. El veya ayak parmaklarının konjenital yokluğu, oligodaktili.


oxyhemoglobinometer : n. Kandaki oksijen miktarını ölçme aleti.


pneumothorax : n. 1. Plevra boşluğunda hava veya gaz toplanması, pnömotoraks; 2. Ciğer söndürme, hava verme.


polyploid : a.&n. 1. Poliploidi ile vasıflı; 2. Polipolidi ile vasıflı şahıs veya hücre.


resin : n. Sakız, çam sakızı, reçine (See: A Glossary of Chemistry).