Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

reniculus nedir?

reniculus : n. (pl. reniculi) Böbrekcik (Histolojide böbrek lobcukları).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophilic : a. Kolayca boyanan.


climatotherapy : n. İklim tedavisi, hava değişimi (tebdili) ile tedavi.


cytogenic : a. 1. Hücre veya hücrelerin gelişmesiyle ilgili; 2. Hücre oluşturan.


dimercaprol : n. biochem. Ağız maden zehirlenmesinde kullanılan renksiz sıvı (C5H8,OS2).


egestion : n. Sindirilemeyen gıda artıklarının barsaklar yoluyla dışarı atılması.


endotheliosis : n. Endotel hücrelerinin çoğalma göstermesi, endotel proliferasyonu.


phthisiologist : n. Akciğer tüberkülozu üzerinde uzmanlaşmış kimse, tüberküloz uzmanı.


teratic : a. 1. Hilkat garibesi ile ilgil, 2. Ağır şeki bozukluğu gösteren.


hemophoric : a. Kan taşır, hemoforik.


ischiocavernous : a. İschium ve corpora cavernosa ile ilgili.


kinesiology : n. Hareketlerin bilimsel incelenmesi, hareketbilim, kinezyoloji.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


mentum : n. Çeneucu, çene.


mucific : a. See: Muciferous.


mutagenicity : a. Genlerle ilgili mutasyonlar meydana getirme veya kromozomlarla ilgili sapmalar hasıl etme özelliğine sahip olan.


pachyotia : n. Kulak kalınlaşması, kalın kulaklılık, pakiyoşi.


perimetric : a. 1. Uterus çevresinde, uterus'u çevreleyen; 2. Görüş alanının sınırlarını belirleme ile ilgili.


photometry : n. Işık kuvvetini ölçme usulü (bilgisi), ışık kuvvetinin ölçülmesi, fotometri.


plummmer-vinson syndrome : n. Aynı zamanda Kell-Patterson sendromu olarak da bilinir. Şiddetli glossit, hazımsızlık ve bunlara bağlı olarak da sekonder anemi tablosu ile belirlenir.


proctocolitis : n. Kalın barsağı ve rektumu ilgilendiren iltihabi durum.