Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

reniculus nedir?

reniculus : n. (pl. reniculi) Böbrekcik (Histolojide böbrek lobcukları).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crenation : n. Çentikleşme, çevresinde çentikler gösterme, özellikle hemoliz sonucu büzüşen eritrosit kenarlarının, yuvarlaklığını kaybederek yıldız şekli alması.


cretin : n. 1. Miskin, kreten; 2. Bazı iç bezlerin hipofonksiyonundan ileri gelen cücelik hali.


deficiency : n. 1. Eksiklik, noksanlık, yokluk; 2. Kifayetsizlik, yetmezlik.


elaboratory : n. Tenessül edecek hale koyan organ.


endomorphy : n. Endoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, endomorfi.


endosoma : n. Eritrosit muhteviyatı, eritrositi oluşturan maddelerin tümü.


feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.


feeblemindedness : n. Zeka geriliği, budalalık.


glaucomatous : a. Klokomlu.


gnathoplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı.


insulinoid : a.Ensüline benzer, ensülin gibi.


hematometachysis : n. Kan nakli.


hematorrhea : n. Ağız v.s.'den kan gelmesi, genel olarak fazla kanama.


immune : a. Bulaşıcı hastalıktan muaf (bağışık).


karyotheca : n. Hücre nüvesini saran (çeviren) zar.


odontoblast : n. Diş yuvası.


phobia : n. Nevrasteniklerde görülen ve belrili şeylere karşı duyulan koruk hali (geniş bir meydandang eçememe, trene binememe, v.s. gibi), marazi korku, fobi.


ponos : n. Çocuk kala-azarı.


ptarmus : n. Birden gelip geçen.


sinuous : a. Yılankavi, dalgalı, dolambaçlı.