Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

reniculus nedir?

reniculus : n. (pl. reniculi) Böbrekcik (Histolojide böbrek lobcukları).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


caproic : a. biochem. Yağlı bir aside ait, kaproik.


cimex : n.Cimicidae familyasına mensup bir haşare türü.


colpomicroscope : n. Serviks uteri'nin boyanmasını takiben yüzeyel hücrelerin muayenesinde kullanılan özel mikroskop, kolpomikroskop (Vagina'dan uygulanır).


croup : n. Boğmaca, krup.


deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.


dilaceration : n. 1. Yarılma, yırtılma, birbirinden ayrılma; 2. Katarakt ameliyatında göz merceği kapsülüne kesit yapma.


fundic : a.See: Fundal.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


hepatolithectomy : n. Karaciğerden taş çıkarma ameliyesi.


methaemoglobinaemia : n. kanda methemoglobin bulunması.


micropyle : n. Spermatozoidin yumurtaya girdiği delik, mikropil.


monocytosis : n. Kanda monosit fazlalığı, monositoz.


orchiocele : n. 1. Testis fıtığı; 2. Sikrotum fıtığı; 3. Testis tümörü.


osteodermia : n. Ciltte kemiksi oluşum, osteodermi.


oxidase : n. Oksidasyonun meydana gelmesinde rolü olan enzim, oksidaz.


parakeratosis : n. Derinin kornea tabakasının anormal durum alamsı, parakeratoz.


piesimeter : n. 1. Sıvıların basınç yeteneğini ölçme aleti; 2. Ana boruya takılıp suyun basıncını ölçen alet.


popliteus : n. Dizardı kası, musculus popliteus.


radiography : n. Bir organın röntgen ışınları ile film üzerine resminin alınması, radyografi.