Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rectifiable nedir?

rectifiable : a. 1. Tashih edilebilir, düzeltilir; 2. Saf hale getirilebilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotin : n. biochem. Biyotin, B grubu vitaminlerinden olup hayat için lüzumludur (C10H16O3N2S).


cetrimidi : n. Deterjan etkisi olan bi rantiseptik.


chondric : a. Kıkıdaksı, kıkırdağa ait.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


physaliform : a. Kabarcık şeklinde, kabarcığa benzer.


vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.


hemachrosis : n. Kanın anormal şekilde kırmızı oluşu.


hemangiomatosis : n. Çok sayıda hemenjiyomların oluşması ile belirgin durum.


linguogingival : a. Dil ve dişetleri ile ilgili.


lyssoid : a. Kuduzsu, kuduza benzer, lizoid.


mega : pref. Büyük, aşırı derecede büyük anormal büyüme.


neonate : a. n. 1. Yenidoğan; 2. Yenidoğan çocuk, neonatus.


oneiroscopy : n. Hastanın akli durumunu teşhis edebilmek için rüyaları tahlil etme.


palliate : v. Hafifletmek (hastalık, v.s.), teskin etmek, yatıştırmak.


parenchymatous : n. Parenkimalı, parenkiması çok, parenkimatoz, parenchyamtosus.


parietofrontal : a. Parietal ve frontal kemiklere veya bölgelere ait olan, her iki oluşumu da ilgilendiren.


paroxysm : n. Hastalık belritilerinni birdenibre artması, paroksizm.


post- : pref. Sonra, arkasınad.


prosopoplegia. : n. yüz felci.


rattles : n. 1.Göğüs hastalığı; 2. Can çekişme hırıltısı.