Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rectifiable nedir?

rectifiable : a. 1. Tashih edilebilir, düzeltilir; 2. Saf hale getirilebilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolic : a. Katabolizmaya ait.


chilly : a. Üşütücü, osğuk.


cicatricotomy : n. Gerilim gösteren nedbe üzerine kesit yapma.


gonecysititis : n. Seminal vezikül iltihabı, gonesistit.


intercalary : a. Araya sokulmuş, ilave edilmiş.


gravity : n. 1. AĞırlık; 2. Cazibe, çekim, yer çekimi.


haustral : a. kalın barsak boğumları (haustra) ile ilgili.


hematopericardium : n. Perikart içine kanama, kanama sebebiyle perikart boşluğunda kan toplanması


hypomelancholia : n. Hafif melankoli, hipomelankoli.


iron : n. biochem. Demir, Fe sembolü ile bilinen, atom no: 26 ve atom ağırlığı: 55.85 olan kimyasal element.


Krabbe's Disease : n. Zeka anomalisi ile birlikte meydana gelen ve kalıtsal olarak iletilen dejeneratif bir hastalık.


leukocidin : n. Lökositleri yokeden madde, lökosidin.


neomembrane : n. Sun'i (yalancı) zar.


neuroglial : a. Sinir sistemi destek dokusu (nöroglia) ile ilgi.i


oligosideremia : n. Kanda demir azalması, oligosideremi.


onychophosis : n. Ayak parmağı tırnak yataklarının boynuzlaşması.


periblepsis : n. Akıl hastasında gözlerin belli bir noktaya uzun süre takılıp kalması, bu nitelikle belirgin bakış hali.


photodermatitis : n. Işığa, özellikle ültraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalışın sebep olduğu deri lezyonları ile belirgin durum, ışık dermatiti, fotodermatit.


presbyophrenia : n. İhtiyarlık bunaması.


proglottis : n. (pl. proglottides). Şerit (Tenia) de vücut parçaları.