Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rectifiable nedir?

rectifiable : a. 1. Tashih edilebilir, düzeltilir; 2. Saf hale getirilebilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroideremia : n. Gözde retina ile sklera arasında damar tabakasının olmayışı, koroidea'nın doğuştan yokluğu.


decarbonization : n. Akciğerler yoluyla kandaki CO2'in atılması, dolayısıyla O2 alınarak kanın temizlenmesi.


diastematomyelia : n. Omurilik'te, çift gibi görünüm veren doğştan uzunluğuna yarık bulunuşu hali.


epiglottidean : a. Eipglota ait, epiglotik.


fenestra : n. (pl. fenestrae). Pencere, pencere şeklinde delik.


lactoscope : n. renk tahlili ile sütteki yağ miktarını tesbit eden alet, laktoskop.


hemonephrosis : n. Böbrek pelvisinde kan toplanması.


homalocephalous : a. basık kafaya sahip, basık kafalı.


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


isodynamic : a. Aynı miktarda enerjiye sahip, vücutta yandığı zaman eşit miktarda enerji veren (gıda maddesi hakkınad).


ketose : n. biochem. Keton grubunu ihtiva eden bir karbonhidrat.


lipohagic : a. 1. Yağı emerek içine çeken, yağı kendi yapısına alan; 2. Yağı eriten, yağı parçalayan.


myosis : n. Gözbebeği (pupilla) ufalması, miyozis


pancreatico- : pref. 1. Pankreas anlamına önek; 2. Pankreas kanalı anlamına önek.


paraffin : n. biochem. Maden kömüründen çıkarılan renksiz bir yağ, parafin.


paralyzant : a.&n. 1. Felç yapan; 2. Felç meydana getiren ilaç, paralizan.


paramorphia : n. Şekil bozukluğu, şekil anomalisi, paramorfi.


pericardiac : a. 1. Perikart ile ilgili; 2. Kalb çevresinde, kalbi çevreleyen.


puboprostatic : a. Çatı kemiği (pubis) ve prostata ait.


pustuliform : a. Püstül şeklinde, püstüle benzeyen.