Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rectifiable nedir?

rectifiable : a. 1. Tashih edilebilir, düzeltilir; 2. Saf hale getirilebilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataractous : a. 1. Katarakt'li ilgili; 2. Katarakt tabiatında; 3. Katarakt gösteren, kataraktlı.


cicatrix : n. See: Scar.


cystigerous : a. Kistli.


dimness : n. Bulanıklık, donukluk.


divergence : n. Birbirinden uzaklaşma, özellikle iki gözde görüş eksenlerinin birbirinden uzaklaşması (Dışa şaşılıkta olduğu gibi).


drepanoycte : n. Orak şekli gösteren eritrosit.


ductal : a. 1. Kanalsı; 2. Kanala ait.


entasia : n. Kasta aniden beliren geçici kasılma, kas spazmı.


erotogenesis : n. Cinsel arzunun oluşması, şehevi hislerin meydana gelişi.


fecaluria : n. İdrarda feçes bulunması, fekalüri.


subiliac : a. İlyumaltı, ilyum altında bulunan.


hodgkin's disease : n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.


iridoleptynsis : n. İrisin incelmesi.


koft-tetanus : n. Baş yaralarından ileri gelen tetanoz.


kysthitis : n. Vagina iltihabı.


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


mycelium : n. Mantarın lifsel kısmı.


myokymia : n. Adale seğirmesi.


nonmedical : a. Tıp'la ilişkisi olmayan tıp dışı.