Bugün : 23 Temmuz 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

reactivation nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

reactivation : n. Etki gücünü kaybetmiş bağışık kana komplementlere sahip taze serum ilave ederek tekrar etki gücü kazandırma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholerrhagia : n. Safra akıntısı, koleraji.


couching : n. Katarakt halinde lensin yer değiştirmesi.


dyspeptone : n. biochem. Eriyemeyen pepton.


ectodermatosis : n. Ektoderm'den kaynaklanan organ veya oluşumlarda kusurlu gelişim nedeniyle meydana gelen patolojik durum.


elastosis : n. Elastik dokunun dejenerasyonu.


erythemia : n. Kanda eritrosit sayısının aşırı miktarda artışı ve derinin kırmızımtırak renk alışı ile belirgin kronik hastalığı, polisitemi rubra, eritremi.


integument : n. Deri, integumentum.


hematomediastinum : n. Mediyastende kan toplanması.


hematuria : n. Kan işeme, idrarda kan bulunması, hematüri.


hygienization : n. Sağlık tesisi, sıhhi şartların kurulması.


hyposynergia : n. Koordinasyon bozukluğu.


koinotropic : a. Sosyal ilişkileri denge ve düzen gösteren (kişi veya kişilik hakkında).


medicable : a. Tedavisi mümkün, tedavi edilir.


melanodermic : a. 1. Melanoderma ile ilgili; 2. Melanoderma gösteren.


oncogenic : n. a) Tümör meydana getirebilme özelliğinde olan. b) Tümörün meydana gelişi.


papilla : n. (pl. papillae). 1. Kabarcık; 2. Dil üzerinde bulunan kabarcık gibi şeylerden biri; 3. Mukoza uzantısı; 4. Memecik, papilla.


posthumeral : a. Humerus arkasında.


processus : n. anat. Çıkıntı.


prone : a. 1. Yüzü koyun yatmış; 2. El ayası aşağı dönük olan.


quantum : n. (pl. quanta). 1. Miktar; 2. Kuvant teorisine göre enerji birimi.