Bugün : 27 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

reaction nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

reaction : n. Bir ilacın hasta üzerinde aksi tesiri, reaksiyon (See: A Glossary of Chemistry).

Abelin's reaction : (Test), İdrarda arsenobenzol araştırılmasına tatbik edilen reaksiyon;


Abderhalden's reaction : Karaciğer afetleri, sar'a ve erken bunama, kanser, gebelik gibi hastalıkların teşhisine hizmet eden, kanda bazı şartlar altında beliren hususi korunma mayalarını meydana çıkarmağa yarayan biyolojik reaksiyon;


Agostini's reaction : (test), Agostini reaksiyonu (glükoz belirtimi hakkında) 5 damla idrar, 5 damla %0,5 altın klorür ve 3 damla %20 KOH solüsyonu ile karışıtırılır ve ısıtılır. Pozitif reaksiyonda kırmızı renk elde edilir;


Allergic reaction : Şahsın çeşitli şekillerde temasa geçtiği bazı belirli proteinlere karşı gösterdiği aşırı duyarlık hali;


Anamnestic reaction : Belli bir antijen'in vücuda girişi ile bağışıklık kazanmış kişide aynı antijen'in bir süre sonra tekrar vücuda girişi ile yeniden antikor meydana gelmesi;


Anaphylactic reaction : See: Anaphylaxis;


Antigen-antibody reaction : Antijen'in kendisine karşı oluşan antikor'la birleşmes,i antijen-antikor reaksiyonu;


Anxiety reaction : Korku, endişe ve aşırı huzursuzlukla belirgin asabi davranış;


Autoimmune reaction : Kişide kendi dokularındaki antijenlere karış antikor oluşması ile belirgin bağışık reaksiyon;


Beijerinck's reaction : Kolera kültürü üzerine sülfürik asit damlatılmasıyla kırmızı renk oluşması;


Bloch's reaction : See: Dopa reaction;


Bluret reaction : biochem.Blüre maddesinin fehling eriyiği ile ısıtıldığında mor renk vermesi;


Calmette ophthalmo reaction : Konjonktive damlatılan tifo veya tüberküloz toksinlerinin, kendilerinde bu hastalıklar bulunan insanların konjonktivlerinde, sağlam insanlarınkine nazaran çokşiddetli reaksiyon göstermesi, Calmette Oftalmo reaksiyonu;


Cannizaro's reaction : biochem. Bir aldehid molekülün ayrışarak bir asit ve bir alkol vermesi;


Casoni reaction : Ekinokoklardan meydana gelen hastalıklarda müracaat edilen bir reaksiyon olup deriye şırınga edilen hidadit suyunun burada yaptığı değişikliğe göre hüküm verilir, Casoni reaksiyonu;


Chain reaction : biochem.Zincirleme reaksiyon, kendi kendine devam eden reaksiyon;


Diazo reaction : biochem. Bazı enfeksiyon hastalıklarında idrarda meydana gelen aromatik cisimlere ait reaksiyon, 4 cc. idrar, 4 cc. A solüsyonu ve bir kaç damal B solüsoynu konduktan sonra 1/8 hacimnispetinde amonyak eklenir, çalkalanır, eğer kırmızı köpük meydana gelirse sonuç müspettir, diyazo reaksiyonu;


dick reaction : Kızıla karşı hassasiyet veya muafiyet gösteren bir reaksiyondur. Sulandırılmış ve filtre edilmiş kızıl streptokokları toksininden deri içine 0,1 cc. şırınga edilir, şırınga yerinde meydana gelen kırmızılık reaksiyonun pozitif olduğunu bildirir, Dick reaksiyonu;


Dopa reaction : Bazı doku hücrelerinin 1/1000'lik dopa eriyiği ile işleme tabi tutulduğuzaman sitoplazmalarının, melanin'e benzer bir madde oluşması sebbeiyle koyu renk göstermesi;


Drug reaction : Alınan ilaca abğlı olarak vücutta oluşan, toksik veya allerjik nitelikte reaksiyon, ilaç reaksiyonu;


Ebbecke's reaction : See: Dermatography;


Ehrlich's diazo reaction : biochem. Bazı hastalıklarda idrarın, diazo ayracı ile kırmızı renk vermesi;


Florence's reaction : Meni'ye yoğun iyot ve potasyum iyodür'den oluşmuş eriyik damlatıldığız aman iğne manzarasında kahverengi kristaller oluşması;


Focal reaction : Aşı ve benzeri test maddesinin enjekte edildiği kısımda görülen reaksiyon;


Ghedini-Weinberg reaction : Ekinokokları teşhis için hasta insanların veya hayvanların kist hidatiğinden alınmış sıvı antijen gibi kullanarak yapılan biyolojik flokülasyon reaksiyonu;


Gruber-widal reaction : Tifoyu tanımak için yapılır. Hastanın serumu 1/50, 1/400 ve daha yüksek olarak sulandırılır. Her tüeb 24 saatlik tifo basillerinin buyyondaki kültüründen eşit miktarda ilave edilir. Tüplerdeki flokülasyon derecesi incelenerek hüküm verilir;


Hemolytic reaction : Alıcı ve verici kanları arasındaki grup veya Rh uyuşmazlığına bağlı olarak gelişen verici kanındaki eritrositlerin hemolizi ile belirgin transfüzyon reaksiyonu;


Immune reaction : Vücuda giren herhangi birantijen'e karşı antikor oluşması ile belirgin reaksiyon;


Intracutaneous reaction : Herhangi bir ilacın veya test maddesinin deri içine enjekte edilişini takiben oluşan reaksiyon;


Local reaction : Uyarının temas noktasında veya test maddesiin enjekte edildiği bölgede görülen yerel reaksiyon (Aşı reaksiyonunda olduğu gibi);


Mantoux reaction : Tüberküloz muayenesi için yapılır ve sulandırılmış alt tüberkülinden deriye 0.05 cc. şırınga edilir, burada kızartı meydana gelmesi reaksiyonun (+) olduğunu gösterir;


Moro reaction : Tüberkülin merhemini deriye sürterek yapılan tüberkülin reaksiyonu.


Myasthenic reaction : Myasthenia gravis'li hastada kasların faradik akıma karış gösterdiği reaksiyon (Kas, faradik akımla uyarıldığı zaman gösterdiği kasılma yeteneği, normal kasa oranla düşüktür vekısazamanda bu yeteneğini kaybettiği görülrü);


Myotonic reaction, pupillary reaction : Gözbebeği'nin ışık şiddetindeki değişimlere karşı genişleme veya daralma şeklinde gösterdiği reaksiyonun ileri derecede yavaş oluşu;


Neurotonic reaction : Kendisini kasılmaya sevkeden uyarı ortadan kalkmasına rağmen kasın kontraksiyon halini, bir süre devam ettirmesi hali;


Paranoid reaction : Kişide, etrafındaki kimselere karşı şüpheci davranışlar, kuruntular ve megalomanyak gösterilerle belirgin geçici durum (Şizofreni'nin paranoid şeklinde ve alkolizm'de görülür);


Pirquet reaction : Deri içine yapılan tüberküline karşı vücudun gösterdiği lokal reaksiyon. Bu reaksiyon tüberkülozlularda normal insanlardan daha şiddetlidir;


Pondorf reaction : Tüberküline batırılış lanset ile ön kolun ön yüzüne birbirini çaprazlayan 1 cm. kadar iki çizgi ile yapılan reaksiyon;


Schick reaction : Letal dozun 1/50 si kadar difteri serumu tuzlu suda eritilip deri içine şırınga edilir. Difteriye karşı olan muafiyeti ölçmeğe yarar;


Takata reaction : Değişik nispette sulandırılan serum içiersine 0,15 cc. %10'luk sodyum bikarbonat ve 0,3 cc. Takata miyarı (eşit miktarda %0,5 subline ve %0,02 Fuksin eriyiği) konur. 3 saat sonra en az 3 tüpte çöküntü görülmesi, karaciğer bozukluğunu gösterir. Takata Ara'nın beyin suyu reaksiyonu da aynı esasa dayanır;


Wassermann reaction : Kompleman bağlanmasına dayanan ve frengi teşhisinde kullanılan reaksiyon;


Weilfelix reaction : İdrar veya dışkıdan alınan proteus grubu basillerinin tifolu hastanın kanı serumundaaglütine olmaları;


Weinberg reaction : See: Ghedini-Weinberg reaction;


Widal reaction : See: Gruber-Widal reaction.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchocele : n. 1. Gırtlak iltihabı, bademcik şişkinliği; 2. See: Goiter.


diastole : n. Kalbin ritmik genişlemesi, diyastol.


entero : pref. Barsak, içorgan, bağır.


euphoriant : a. 1. Öfori'ye sebep olan; 2. Öfori'ye sebep olan ilaç.


febrifugal : n. Yükselmiş vücut ısısını düşüren, ateş düşürücü.


feeling : n. 1. Hissetme, duyma; 2. Dokunma, dokunma duyusu; 3. Herhangi bir his, duygu; 4. Duygulu, hassas.


laciniate : a. Püskül şeklinde uzantılar gösteren, saçaklı.


lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.


phrenosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


submuscular : a. Yarı kaslı.


hepaticolithotomy : n. Safra yolundan taş çıkarma ameliyesi.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


lipoclasis : n. Yağın erimesi, yağın çözülerek parçalanması.


metamorphopsia : n. Cisimlerin çarpık algılanması, bu nitelikle belirgin görme bozukluğu.


myiasis : n. Sinek larvalarının sebep olduğu hastalıklar.


necr (o) : pref. Ölüm.


orchidotherapy : n. Testis ekstrelerinin hastalık tedavisinde kullanılışı.


phosphorus : n. biochem. P sembolü ile bilinen, atom no: 15 ve atom ağırlığı: 30.975 olan kimyasal element, fosfor.


phosphotransferase : n. Fosfat gruplarının diğer bir bileşiğe geçişini kolaylaştıran enzim, fosfotransferaz.


sclerous : a. Katı, sert.