Bugün : 27 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

reacalcification nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

reacalcification : n. Dokularda, özellikle kemik dokusunda azalma gösteren kalsiyum'un takviyesi,kalsiyum miktarının normal hale getirilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

degenerate : v. Cinsi bozulmak, soysuzlaşmak.


dyscinesia : n. Harekette güçlük, diskinezi.


dysmnesia : n. 1. Hafıza zayıflığı, hatırda tutma yeteneğininazalması, unutkanlık; 2. Hafıza bozukluğu, bellekteki olayları birbirine karıştırarak hatırlama.


eupnea : n. Normal solunum.


fiber, fibre : n. İplik şeklinde ince uzun oluşum, lif (sinir veya kas lifi).


gilliams operation : n. Ligamentum rotundumların kısaltılması suretiyle ret roversio uteri vakalarının düzeltilmesini sağlayan bir ameliyat tekniği.


phthisiologist : n. Akciğer tüberkülozu üzerinde uzmanlaşmış kimse, tüberküloz uzmanı.


iatrology : n. Tababet, hekimlik, tıp.


kali : n. biochem. See: Potash.


kymoscope : n. Kan akımını müşahede etmekte kullanılan cihaz, kimoskop.


lymphadenectasis : n.Lenf düğümü genişlemesi.


mucinuria : n. İdrarda müsin bulunuşu.


myxadenoma : n. mukoza bezi yapısında epitelyal tümör.


nasoseptal : a. İki burun boşluğunu ayıran bölme ile ilgili, burun septumu'na ait.


olfactometry : n. Koklama duyusu bilgisi.


pachycephalic : a. Kalın kafataslı, pakisefal.


pancreatectomy : n. Pankreası kesip çıkarma ameliyesi, pankreatektomi.


pent (a) : pref. Beş.


polypragmasy : n. See: Polypharmacy.


postanaesthetic : a. Anesteziden sonra, anestezi sonrasına ait.