Bugün : 28 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

rate nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

rate : n. Hız, sür'at, oran, bir olayın belli bir zaman süresi içindeki oluş hızı veya görülüş sıklığı.

Abortion rate : Miadında sonlanan gebeliklere oranla binde olarak ifade edilen düşük sayısı, düşük oranı;


Attack rate : Bulaşıcı nitelikte bir hasatlığın yayılma hızı;


Basal metabolic rate : Kalori olarak ifade edilen bazıl metabolizma hızı;


Birth rate : Genel nüfusa göre, binde olarak ifade edilen doğum sayısı, doğum oranı;


Death rate : Toplumda belli bir zaman süresi içinde, binde olarak ifade edilen ölüm sayısı, ölüm oranı;


Erythrocyte sedimentation rate : Eritrositlerin tüp içindeki çöküş hızı (Normalde saatte 5-10 mm'dir. Enfeksiyon durumlarında yükselme gösterir);


Heart rate : Kalb karıncıklarının dakikadaki kontraksiyon sayısı, kalbin atım hızı;


Infant mortality rate : Bir yaşının altındaki bebek ölümlerinin bir canlı doğuma oranla sayısı;


Maternal mortality rate : Gebelki veya doğuma bağlı bir sebep dolayısıyla görülen anne ölümlerinin, bin doğuma oranla sayısı;


Metabolic rate : See: Basal metabolic rate;


Sedimentation rate : See: Erythrocyte sedimentation rate.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crenocyte : n. Kenarları yıldız şekli gösteren eritrosit (Hemoliz sonucu oluşur).


dichorionic : a. Birbirinden ayrı iki koryon tabakası gösteren.


fasciitis : n. Fasya iltihabı.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


hyperephidrosis : n. Aşırı terleme.


hyponychium : n. Tırnakaltı.


hysterotraumatism : n. Herhangi bir travma (kaza, yaralanma vs)'yi takiben gelişen histerik gösterilerle belirgin durum, histerotravmatizm.


iimbibition : n. Bir sıvının dokular tarafından emilmesi, embibisyon.


immunogenic : a. See:Immunifacient.


imperception : n. İdrak edememe, duyu organları ile alınan herhangi bir uyarıyı zihinde manalandırmama, algılayama.


hyperthermalgesia : n. Sıcaklığa karşı anormal duyarlık.


lash : n. 1. Kirpik; 2. Hareketli uzantı, kamçı (bazı mikroorganizmalarda).


magneto-electricity : n. Mıknatıs vasıtasıyle meydana getirilen elektrik.


maidenhood : n. Bakirelik, kızlık.


meato : pref. Geçit veya geçit ağzı anlamına önek.


meningioma : n. Meninks tümörü, meninjiyom.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


microparasite : n. Parazit halinde yaşayan mikro-organizma, mikroparazit.


myoclonic : a. Klonik kasılmalar gösteren, klonik kasılmalarla belirgin, miyoklonik.


platycoria : n. Gözbebeğinin genişlemiş hali.