Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

raphe nedir?

raphe : n. Dikiş, simetrik bir organın iki yarısını birleştiren çizgi, rafe, rhaphe.

raphe alati : anat. Sağ ve sol damak kemiği çıkıntılarının birleştikleri yerde bulunan median sümükdoku izi.


raphe penis : anat. Kamışın alt yüzünde bulunan birol, kökenli deri dikişi.


raphe scorit : anat. Erbezi torbasının bireyoluşsal kökenli median deri dikişi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephaly, brachycephalism : n. Kısa kafalılık.


burnisher : n. Dişçilikte, dişin üzerini düzeltip parlatmakta kullanılan alet.


cephalhaematoma : n. Kafatasının periostalt dokularında oluşan kan birikintisi.


cystinosis : n. Vücutta kristal halinde sistin depolandığı metabolik hastalık.


egest : v. Sindirilemeyen gıda artıklarını barsaklar yoluyla dışarı atmak.


exsorption : n. Bir maddenin zar aracılığıyla dışarıya doğru hareketi.


phycochrome : n. Deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi, fikokrom.


teres : n. Yuvarlak kas.


hemotympanum : n. Timpan boşluğunda kan toplanması.


jejunostomy : n. Jejunumun fistülizasyonu.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


pancreatectomy : n. Pankreası kesip çıkarma ameliyesi, pankreatektomi.


peptidase : n. biochem. Peptid veya peptonları aminoasitlere parçalayan enzim sınıflarından biri, peptidaz.


phorocyte : n. Bağ dokusu hücresi.


pneumolysis : n. Akciğerlerde kollaps meydana getirmek amacıyla her iki plevra yaprağının birbirinden veya dıştaki yaprağın göğüs cidarından ayrılması.


polytocous : a. Aynı zamanda çeşitli çocuklar doğuran.


rouget du porc : n. Domuzlarda yılancık (eripizel) hastalığı.


seromuscular : a. Barsağın seröz ve kas tabakasına ait.


shaft : n. 1. Uzun kemiğn sütün şeklindeki gövde kısmı, kemik diafizi; 2. Silindirik şekil gösteren ismin orta kısmı.


spasmodic : a. Spazma ait, spazma bağlı, spazmlı, spazmodik, spazmalrda olan.