Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

raphe nedir?

raphe : n. Dikiş, simetrik bir organın iki yarısını birleştiren çizgi, rafe, rhaphe.

raphe alati : anat. Sağ ve sol damak kemiği çıkıntılarının birleştikleri yerde bulunan median sümükdoku izi.


raphe penis : anat. Kamışın alt yüzünde bulunan birol, kökenli deri dikişi.


raphe scorit : anat. Erbezi torbasının bireyoluşsal kökenli median deri dikişi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatology : n. Gıdalar ve beslenmeyi konu alan bilim dalı.


colpophotography : n. Bir kamera ve kolposkop kullanılarak serviks fotoğraflarının çekilmesi.


dehydrocorticosterone : n. biochem. Böbreküstü korteksinden çıkarılan bir steroid.


deoxycorticosterone : n. biochem. Kortikosterine benzeyen fakat 11 numaralı karbonda OH yerine H ihtiva eden billur steroid.


dysgalactia : n. Lohusalık devresinde meme bezlerindne yetersiz veya dengesiz süt salgılanması, memelerden yetersiz süt gelişi.


factor : n. biochem. Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen.


lacus : n. Göl.


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


inertia : n. 1. Atalet, süredurum; 2. Bir organın veya bir kasın işlemez hale gelmesi.


ischogalactia : n. Lohusalık devresinde süt salgılanmasının durması.


lienectomy : n. Dalağın ameliyatla çıkarılması, liyenektomi, splenektomi.


ophthalmolith : n. Gözyaşı taşı.


pleural : a. Plevraya ait, plevral.


pneograph : n. Solunum hareketlerini kaydeden cihaz.


pruritus : n. Deri hastalıklarıda veya tamamen asabi sebeplerl meydana gelen kaşıntı.


psychasthenia : n. Ruhi veya akli zafiyet, psikasteni.


rima : n. (pl. rimae). Çatlak, yarık, aralık.


ruga : n (pl. rugae). Kırışık, kırışıklık, kıvrım.


septectomy : n. Burun bölmesini kısmen çıkarma ameliyatı.