Bugün : 27 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ramus nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

ramus : n. (pl. rami). Dal (sinir, ven veya arter).

ramus ad pontem : anat. Köprüyü besleyen dal.


ramus afferentis : anat. Autonom sinir sistemi getirgen dal.


ramus articularis : anat. Çene oynağı.


ramus auricularis anterioris : anat. Kulak kepçesine ve dış kulak yoluna giden çok sayıda küçük dal.


ramus calcaneus lateralis : anat. Topuğa giden dışyan dal.


ramus calca nei medialis : anat. İçyanda konumlanmış olarak topuğa giden dal.


ramus capsularis : anat. Kabukatn koruncağa uzanan küçük atardamarlar.


ramus cardiaci inferior : anat. Kalb alt dalları.


ramus cardiaci recurrentis : anat. Kalb orta dalı.


ramus caridaci superiores nervi vagi : anat. Kalb üst dalı.


ramus communicantis : anat. Birleştirici dal (sinirler arasında)


ramus cutaneus cruris medialis : anat. Bacak derisi iç dalı.


ramus dorsalis : anat. Boyun, göğüs, bel ve kuyruksokumu sinirlerinin arak adlı.


ramus efferentis : anat.autonom sinir sistemi götürgen dalı.


ramus isthmi faucium : anat. Yumuşak damağın ön kemeri.


ramus parotideus : anat. Parotis bezi.


ramus pharyngei : anat. Yutak adlcıkları.


ramus profundus : anat. Ulnar ve radial sinirlerinin derin uçdalı.


ramus superficialis : anat. Ulnar ve radial sinirlerinin yüzeyel uçdalı.


ramus tonsillaris : anat.Bademcik dalı.


ramus vasorum : anat. Damar dalcığı.


ramus ramusentrales nervorum spinalium : anat. Omurilik sinirlerinin ön dalı.


ramus anterior : anat. Önkol derisi iç sinirinin ve obturator sinirin ön dalı, Sylvius yarığı horizontal (ön) kolu.


ramus ascendens : anat. Sylvius yarığı yükselen kolu.


ramus carpeus dorsalis : anat. El bileği sırtında enine uzanarak uzun açıcı kirişlerine giden dal.


ramus centralis : anta. İmiğin derinlerine sokulan dal.


ramus communicantis, : anat. Sargın kaytana giden ve oradan gelen bağlantı dal.


ramus corticalis : anat. Aşağıda sunulan ve imik kabuğunu besleyen üç dal topluluğu.


ramus digastricus : anat. Yüz siniri (n. facialis) nin iki karınlı kas dalı.


ramus doralis, : anat. Sırt kaslarını ve sırt derisini besleyen arka dal.


ramus dorsalis nervi coccygici : anat. Koksiks sinirinin arka dalı.


ramus epiploici : anat. Bağır büyük askıcını besleyen uzun dal.


ramus externus : anat. Birleşik omural kök telleri.


ramus frontalis : anat. Lobus frontalisin iç yüzüne ve dış yüzeyinin bazı bölümlerine giden dal.


ramus gingivalis superior : anat. Diş etini uyaran dal.


ramus hepaticus : anat. Karabağır kapısına giden dal.


ramus inferior : anat. Boyun inen siniri.


ramus inferior ansa cervicalis : anat. Boyun sinirağının inen (alt) siniri.


ramus infrahyoideus : anat. Dil kemiğinin üzerinde uzanarak karşıtıyla ağızlaşır.


ramus interganglionaris : anat. Sargın kaytan boğumalrı arasında ak ve boz tellerden oluşan bağlantılar.


ramus labialis anterior : anat. Labialara giden dal.


ramus labialis inferiores : anat. Al dudağı uyaran dal.


ramus labialis superior : anat. Üst dudağın derisini ve sümükdokusunu uyaran dal.


ramus lingualis : anat. Dile giden değişken dal.


ramus lobi medii : anat. Orta lopa giden ana dal.


ramus mammarii lateralis : anat. Emcek bezine giden dallar.


ramus mandibulae : anat.Altçene kolu.


ramus membranae tympani : anat. Kulak zarına giden ince dal.


ramus mentalis : anat. Eyeği uyaran dal.


ramus muscularis : anat. İlye alt sinirinin kas dalı.


ramus musculi quadriceps femoris : anat. Uyluk dörtbaşlı kasının siniri.


ramus nasalis externi : anat. Burun kanadının dış yüzüne giden dal.


ramus nasalis interni : anat. Burun eşiğinin derisini uyaran dal.


ramus nasalis lateralis : anat.Burnun yanal çitinin ön bölümünü uyaran dal.


ramus nasalis medialis : anat. Burun septumunun ön bölümünü uyaran dal.


ramus nasalis posterioris inferioris : anat. Burnun orta ve alt geçeneklerinin yanısıra alt boynuzcuğu da uyaran dal.


ramus nasalis posterioris superioris lateralis : anat. Sayıları çoğun on olan ince dal.


ramus nasalis posterioris superioris medialis : anat. İki ila üç dal.


ramus nasalis externus : anat. Burun ucu ve burun kanatlarının derisini uyaran dal.


ramus pancreaticus : anat. Uykuluğa giden çok sayıda ufakça ve birkaç büyükçe dal.


ramus parietalis : anat. Çit lopunun iç yüzüne ve üst dışlağına giden dal.


ramus parotiddeus : anat. Kulakaltı tükürük bezine giden dal.


ramus perforantis : anat. Olağanda ikişer ayak tarağı kemikleri arasından ayak sırtına çıkan kan damar.


ramus pericardiacus : anat. Bürgenin arka çitine gidenküçükdal.


ramus pharyngeus : anat. Yutak çitine giden dal.anat. Bürgenin arka çitine gidenküçükdal.


ramus posterior : anat. Önkol derisi iç sinirinin ve obturator sinirin arka dalı.anat. Yutak çitine giden dal.anat. Bürgenin arka çitine gidenküçükdal.


ramus sternalis : anat. Sternuma giden dal.


ramus sternocleidomastoideus : anat. Aynı adı taşıyan kasa giden dal.


ramus superior ansae cervicalis : anat. Hipoglossus'un inen dalı.


ramus temporales : anat. Şakak lopunun yanal dış düzeyini beslerler.


ramus temporalis superficialis : anat. Kulağın önünde ve üzerindeki şakak derisini uyaran dal.


ramus tentorii : anat. İmikçik çadırı ve imik orağını uyarang eri uzanımlı dal.


ramus thymicus : anat. Özdeni besleyen dal.


ramus thyrohyoideus : anat.Aynı adı taşıyan kasa giden dal.


ramus uretericus : anat. Uretere giden küçük dal.


ramus ventralis : anat. Bir omural sinirin adha kalınl olan ön dalı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellemia : n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


colpoptosis : n. Vaginanın düşmesi (sarkması), kolpoptoz.


drainage : n. Patolojik sııların bir lastik boru konarak akıtılması, drenaj (fitil veya tüple cerahat çekme).


echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.


excrete : v. Çıkarmak, ifraz etmek, lüzumsuz maddeleri atmak (defetmek).


front : n. Alın, frons.


lacrimase : n. Gözyaşı salgısından elde edilen bir enzim.


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


illegitimacy : n. 1. Kanuna uygun olmama hali; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğma hali, piçlik durumu.


lutetium : n. biochem. Lu sembolü ile bilinen, atom no: 71 ve atom ağırlığı: 174.99 olan kimyasal element.


neurectomy : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması, nevrektomi.


notalgia : n. Sırt ağrısı.


odontoplerosis : n. Diş dolgusu yapma, diş çukurlarını doldurma ameliyesi, odontopleroz.


pebrine : n. İpek böceklerinin sebep olduğu bir hastalık.


photobacterium : n. Bazı balık ve benzeri hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ışıldama özelliğine sahip bir bakteri cinsi (Bu cins bakterilerin kültür yüzeyleri de fosfor gibi ışıldama gösterir).


pore : n. Küçücük delik, mesamat, ağızcık, porus.


psychodynamics : n. Zihin faaliyetini inceleyen bilim, psikodinami.


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).


scopolamine : n. biochem. Solanacea familyasından elde edilen müsekkin ve gözbebeği genişletici özellikelre sahip zehirli bir alkaloid.


social : a. 1. Toplumsal, sosyal; 2. Kümeler halide büyüyen veya yetişen, toplu halde yaşayan.