Bugün : 28 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

rale nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

rale : n. Normal solunumla beraber duyulan ve hastalık belirtisi olan sesler, ral.

Dry rale : Nefes yolları mukozasının kalınlaşması sonucu ıslığa benzer bir sesin oskültasyonla duyulması, bronşit ve astmada rastlanır, Sibilan ral;


Romflan rale : Bronşitte ifrazatlı hava yolları sebebiyle (yaş ral) duyulur. Krepitan ve su krepitan raller yaş raller olup biri yalnız enspirasyonda diğeri hem enspirasyon ve hem de ekspirasyonda görülür;


Sibilant rale : Mukusla dolmuş bronşlara hava girişi esnasında duyulan, ıslığa benzer ses;


Skoda's rale : Pnömoni'de sertleşmiş akciğer dokusu üzerinde duyulan bronşiyal ses;


Subcrepitant rale : Mukus'la dolmuş kılcal bronşiyollere hava girişi ve çıkışı esnasında duyulan ses;


Vesicular rale : See: Crepitant rale.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacatory : a. 1. Şiddetli ishalle ilgili; 2. Şiddetli ishal gösteren, ağır ishalle belirgin.


cardiorator : n. Kalb seslerine ait gözle görülebilen kayıtların elde edilmesinde kullanılan aygıt.


centrifugal. : a. Merkezden uzaklaşan, merkezden çevreye doğru hareket gösteren, merkezkaç.


constitution : n. 1. Vücut yapısı, bünye, bir organizmanın dış görünüşü, çalışması, uyarılara davranışı, direnci bv. özelliklerin oluşturduğu bütün; 2. Herhangi bir maddeyi oluşturan unsurların tümü, maddenin yapısı; 3. Moleküldeki atom dizisi, moleküldeki atomların gösterdiği diziliş şekli.


depurant : n. 1. Temizleyici, temizleyici madde; 2. Yıkıntı ürünlerinin atılmasını hızlandırıcı madde.


duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


emergent : a. 1. Bir boşluk veya diğer bir kısımdan dışarıya çıkan; 2. Ansızın meydana gelen, ani olan.


ergotamine : n. Migren tedavisinde kullanılan bir ergot alkaloidi.


esophagectomy : n. Özofagusun ameliyatla çıkarılması, ezofagektomi.


sublimate : n. biochem. Tasfiye edilen maded, ak sülümen, süblime.


histiocytosis : n. Kanda fazla miktarda histiosit bulunuşu ile belrgin patolojik durum.


intracerebral : a. Beyniniçinde.


iodotyrosine : n. İyot ve tirozin'den oluşan bileşik, iyotlu tirozin.


liparthritis : n. Yumurtalık fonksiyonunun durması ile meydana gelen eklem iltihabı (bir çeşit romatizma).


noli me tangere : n. Bir çeşit cilt veremii.


oligomania : n. Hafif dereceli akıl hastalığı, hafif derecede manyaklık, oligomani.


orrhoreaction : n. Serum reaksiyonu.


otolith : n. 1. Orta kulakta oluşan taş; 2. See: Otoconia.


pathological : a. 1. Patoloi ile ilgili; 2. Normal dışı seyir gösteren, hastalık işareti olan, marazi, patolojik.


pelvic : a. Pelvise ait, pelvicus.