Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

radiosensibility nedir?

radiosensibility : n. Işınıma hassasiyet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisexuality : n. İki cinse karşı cinsel arzuya sahip olma, biseksüalite.


bolus : n. Yumuşak, çiğnenmiş durumdaki yiyecek kütlesi.


calcareous : a. Kireçli, kalsiyumlu.


carbonate : n.&v. biochem. Karbonat, karbon asidi ile bir esansın bileşiminden hasıl olan bir tuz, kömür haline koymak, kömürleştirmek, yakmak.


demyelinate : v. Sinir lifleri çevresini saran miyelin tabakasını ortadan kaldırmak.


dipeptide : n. biochem. İki aminoasidden müteşekkil cisim, dipptid.


dysbasia : n. Yürümede güçlük, disbazı.


flexure : n. 1. Dirsek, flexura; 2. Eğrilme.


henogenesis : n. See: Ontogenesis.


kaligenous : a. Potas yapan, potas meydana getiren, kalijen.


lump : n. 1. Yumru, topak, şiş; 2. Hareketleri ağır ve kaba kimse hantal adam.


odontorrhagia : n. Diş çıkarıldıktan (çekildikten) sonra kanama yapması, odontoraji.


operation : n. 1. Ameliyat, operasio, operasyon; 2. Bir ilacın spesifik etkisi.


optics : n. Görme ve ışıkbilimi, optik.


peritonealgia : n. Periton ağrısı.


pexy : suff. 1. Yerinden oynamış bir kısmın tekrar yerine tesbiti; 2. Sabitleştirme, hareketsizleştirme.


pleuropericarditis : n. Plevra ve plevra iltihabı (özellikle sığırlar arasıda görülen buşalıcı bir hastalık).


progenitor : n. Ata, cet.


prostatitis : n. Prostat iltihabı.


putrescible : a. Çürüme ihtimaliolan, çürüyebilme yeteneğine saihp olan.