Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

radiosensibility nedir?

radiosensibility : n. Işınıma hassasiyet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Blast : n. 1. Patlama sonucu meydana gelen iç organlarda yırtılma v.b. ağır harabiyet yaratan yüksek basınçlı hava dalgası; 2. Herhangi bir cins hücrenin olgunlaşmamış (genç) şekli.


clinotherapy : n. Hastayı yatak istirahatine sevketme suretiyle tedavi, yatak tedavisi.


colpomicroscopy : n. Serviks uteri yüzeyini histolojik bir boya ile boyayarak hücrelerin, vaginadan uygulanan kolpomikroskop ile muayenesi, kolpomikroskopi.


concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


craniometry : n. Kafataslarını ölçme bilimi.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


dextroduction : n. Gözün sağa doğru dönme hareketi.


diataxia : n. Vücudun her iki tarafını tutan ataksi.


diplobacillus : n. Çift halde bulunna basil, birbirine tutunmuş çift basil.


electronic : a. Elektronlara ait, elektronlu, elektronik.


end-organ : n. Hissi sinirin dallanma gösteren uç kısmı.


foraminal : a. Deliğe ait.


fortuitous : a. Tesadüfi.


intelligible : a. Anlaşılır, idrak edilebilir, seilebilir.


inborn : a. Doğuştan, doğmadan evvel kazanılmış, konjenital.


insomnia : n. Uykusuzluk.


ischiosacral : a. İschium ve sakrum'la ilgili.


lotio : n. See: Lotion.


mimic : a. 1. Konuşurken yapılan yüz hareketi; 2. Taklit amacıyla yapılna yüz hareketi, mimik.


nephredema : n. 1. Böbreğin pelvis renalis'te idrar birikimi nedeniyle şişmesi, böbrek ödemi; 2. Böbrek hastalığına bağlı olarak vücudun muhtelif bölgelerinde gelişen ödem.