Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radioresistant nedir?

radioresistant : a. Radyoaktif ışınlara karşı dirençli, ışın tedavisine karşı duyarlı olmayan (Tümörün niteliği hakkında).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blunt : a. Hissetme yeteneği azalmış kimse, hissiz.


bradycardia : n. Kalbin dakikadaki vuruş sayısının azalması.


cavitas : n. Boşluk kavite.


chylemia : n. Kanda kilüs bulunuşu, kilüs'ün kana geçişi.


contrary : a. Ters, zıt, karşı.


dopamine : n. Merkezi sinir sisteminde ve özellikle bazal ganglion hücrelerinde bulunan sempathomimetik etkiye sahip kimyasal madde.


electrocoagulation : n. yüksek frekanslı ceryanla dokuların bazı kısımlarının pıhtılaştırılması.


envelope : n. 1. Herhangi bir şeyi dıştan saran oluşum, zar örtü; 2. Sarmak, örtmek, etrafını çevirmek.


galea : n. (pl. galeae). Takke


gastricism : n. Mide bozukluğu.


utricle : n. 1. Kırbacığa (içkulağın zar labirentine ait bir parça) utriculus.


homozygosity : n. Muayyen bir karakter bakımındaneş aleller ihtiva etme hali, homozigotluk.


intrathecal : a. Beyin zarlarının içinde.


kefir : n. biochem. Mayalanmış sütten elde edilen besleyici bir madde.


masto-occipital : a. Mastoid çıkıntı ile artkafa kemiğine ait.


obtundent : n. Teskin edici ilaç, müsekkin.


ophthalmocarcinoma : n. Göz kanseri.


parthenogenetic : a. Partenogenez şeklinde üreme gösteren.


patent : a. 1. İmtiyazlı, patentalı; 2. Açık (damar).


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.