Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radioresistant nedir?

radioresistant : a. Radyoaktif ışınlara karşı dirençli, ışın tedavisine karşı duyarlı olmayan (Tümörün niteliği hakkında).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodshot : n. Kanlanmış, kızarmış.


bronchodilatation : n. Bronş lümeninin genişlemesi, bronş genişlemesi.


centiliter : n. Litre'nin yüzde biri, santilitre.


dermatologist : n. Cildiye (deri hastalıkları) mütehassısı, dermatolog.


embryoma : n. Embriyonlu elementler ihtiva eden bir tümör.


endopelvic : a. Leğen (pelvis) içi, endopelvinus.


folly : n. Delilik hali, psikoz.


hemoposia : n. Kan içme.


hemothorax : n. Göğüs (plevra) boşluğuna kan dolamsı, hemotoraks.


hexylamine : n. biochem. Bira mayasından ve balıkyağından çıkarılan zehirli bir esas (C6H15N).


hypobilirubinemia : n. Kanda bilirubin miktarının ileri derecede azalışı.


isosexual : a. 1. Aynı cinsten; 2. Aynı cinse mensup olan.


lalopathy : n. Konuşma bozukluğu, lalopati.


lordoma : n. See: Lordosis.


melanoma : n. Koyu pigmantasyonla vasıflı habis tümör, melanom.


nycterine : n. Gece oluşan.


ophthalmodesmitis : n. Göz kirişlerinin iltihabı.


perienteron : n. İlkel ahşa boşluğu.


pessimist : n. Herşeyi fena gören vya fenaya yoran kimse, bedbin kişi, kötümser, pesimist.


poliomyelencephalitis : n. Beyin ve omurilik boz cevherlerinin müştere kiltihabı, polyomiyelit ve polyoensefalit'in beraer oluşu, polyomiyelensefalit.