Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

radion nedir?

radion : n. Radyoaktif maddeden açığa çıkan parçacık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephaloplegia : n. Baş ve yüz hareketlerini sağlayan kasların felci.


circumflex : n. Kıvrık, dönük, circumflexus.


cleptomania : n. See: Kleptomania.


counterpoison : n. diğer zehiri etkisiz hale getirmek üzere kullanılan zehir.


emmission : n. Dışarı verme, çıkarma, ihraç inzal: Özellikle uykuda semen (belsuyu)'in akması, emisyon.


ephebogenesis : n. Ergenlik çağında, bu devreye has değişikliklerin oluşması, ergenlik belirtilerinin meydana gelmesi.


iatrology : n. Tababet, hekimlik, tıp.


intra-articular : a.Eklemiçi.


inulase : n. İnulin'i levüloz'a çeviren enzim.


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


leukocytoblast : n. Lökosit yapan hücre, lökositoblast.


mication : n. Devamlı ve çabuk göz kırpma, mikasyon.


nanus : n. See: Dwarf.


Paget's disease : n. Osteitis deformans.


paramnesia : n. Geçirmekte olduğu bir tecrübeyi, yanlış olarak daha önce de geçirmiş olduğunu zannetme.


pervert : n. Normalden uzaklaşmış kişi, sapık.


phosgenic : a. Işık oluşturan, ışık veren.


photosensitization : n. 1. Işığa karşı duyarlık, derinin ışığa karşı hassasiyet gösterişi hali; 2. Herhangi bir şey (canlı, kimyasal madde v.s.)'i ışığa karşı duyarlı kılma.


pogonion : n. Çenenin ön-orta noktası.


poli(o) : pref. Gri madde.