Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radion nedir?

radion : n. Radyoaktif maddeden açığa çıkan parçacık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrocyte : n. Kıkırdak hücresi.


dacnomania : n. Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.


dietician : n. Diyet uzmanı.


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


epidermization : n. 1. Soyulmuş bir bölgenin yeniden epidermis'le örtülmesi; 2. Harabiyete uğramış bir deri bölgesine, canlı epidermis parçasının aktarılması, deri gref'i yerleştirme.


episcleral : n. 1. Episklera ile ilgili, 2. Sklera üzerinde (bulunan veya yerleşmiş).


episplenitis : n. dalak kapsülünün iltihabı, episplenit.


gastroenteroptosis : n. mideve barsakların aşağı düşmesi (sarkması).


glenoid : a. Oyuklu, çukursu.


physiology : n. Fizyoloji: 1. Vücuttaki dokuların nromal çalışma olaylarından bahseden bilim; 2. Hayvan ve nebatat organlarının vzaifelreinden bahseden bilgi; 3. Organik cisimlerin hayati tezahürlerini inceleyen bilim.


hydruria : n. Diabetes insipidus.


masseur : n. Masaj yapan adam, masör.


nanocephaly : n. Küçük kafalılık.


oreximania : n. Marazi iştah artması, zayıflama korkusu ile aşırı yeme.


periosteum : n. kemik dışzarı, periyost.


philoneism : n. Yeni şeylere, yeni görüş ve düşüncelere aşırı ilgi ve yakınlık gösterme, yenilik sevgisi.


phorometer : n. Göz ekseninin sapmasını ölçen alet.


professional : a. 1. Meslekle ilgili; 2. mesleki uğraşıya bağlı, mesleki çalışma sonucu oluşan.


rhinokyphosis : n. Burun sırtının kavis şeklinde çıkıntı gösterişi, burunda bu nitelikle belirgin şekil bozukluğu.


sialography : n. Salya kanalları ve bezlerinin radyografisi, siyalografi.