Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

radion nedir?

radion : n. Radyoaktif maddeden açığa çıkan parçacık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

byssaceous : a. İnce liflerden yapılmış.


chronograph : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden alet.


citral : n. biochem. Limondan elde edilen yağlarda mevcut bir aldehid (C10H16O).


collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


cytometer : n. Hücrelerin, özellikle kan hücrelerinin sayılmasında kullanılan alet, sitometre.


durematoma : n. Dura mater'in hematomu.


esophagitis : n. Özofagus iltihabı, özofajit.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


herpetism : n. Herpes ve herpes'e benzer derilezyonlarının oluşmasına karşı yapısal eğilim taşıma hali.


hyalin : n. biochem. Amiloid dejenerasyonda meydana gelen bir madde.


hypernitremia : n. kanda nitrojen fazlalığı.


ichthyismus : n. Balık zehirlenmesi.


ischolochia : n. Lohusalık devresindeki kanla karışık akıntı (loşi)'nın kesilmesi.


leukocytolysis : n. Lökositlerin parçalanması ayrılıp dağılması, lökositoliz.


lint : n. Gevşek dokunmuş pamuktan ibaret, yüzü düz diğer yüzü tüylü bez (Cerrahi'de sargı amacıyla kullanılır).


lymphocytic : a. Lenfosite ait.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


oocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


osseo-aponeurotic : a. Kemik ve kas aponevrozuna ait.


periomphalic : a. Göbek çevresinde bulunan, göbeği saran.