Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radion nedir?

radion : n. Radyoaktif maddeden açığa çıkan parçacık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diaper : n. Bebek bezi.


Dwarfishness, Dwarfness : n. Boyun 100 cm. den aşağı olması, cücelik, nanizm.


ectocornea : n. korneanın dış tabakası.


eczema : n. Ekzema, deride kaşıntı şişme, kızarma, vezikül oluşu gibi belirtilerle görülen akut ve kronik hastalık (ya şveya kuru olabilir).


teratomatous : a. teratom'a benzer, teratom gibi.


heroic : a. Gözü pek, cesurcasına, tehlikeyi göze alarak yapılan (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


hydroxyurea : n. Ağız yoluyla kullanılan bir ilaç.


innocent : a. Zararsız.


lalonosis. : n. 1. Konuşulanları anlama veya anlayabilme; 2. Konuşma bozuklukları gösterenlerin konuşmalarını anlama, bu konu ile ilgili bilim dalı.


lipophilic : a. Yağ tutan, yağ emen.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


myoid : a. kassı, kasa benzeyen, mioid.


myringa : n. Timpan zarı.


oculus : n. (pl. oculi). Göz.


pampinocele : n. See:Varicocele.


panesthesia : n. Duyarlığın tamamen kaybolması, panestezi.


pathogeny : n. Hastalık belirtisi, marazın meydana gelmesi, patojeni.a. Patojeni veya patojeneze ait.


purpuric : a. 1. Purpura hastaığına ait, 2. Erguvan renkli aside ait.


radiation : n. Işık saçma, ışınım, radyasyon, radiatio.


redox : n. biochem. Oksidasyon-redüksiyon reaksiyonu.