Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

radion nedir?

radion : n. Radyoaktif maddeden açığa çıkan parçacık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crocus : n. biochem. koyu sarı maden tozu, demir peroksit.


dextran : n. Özel bakterilerin şekere etki etmeleri ile elde olunan ve geçici olarak plasma yerini tutabilen madde.


enterotomy : n. Barsakları kesme ameliyesi, enterotomi.


ferrosilicon : n. biochem. Silisyon ile demir katışığı.


hematoscopy : n. 1. Hematoskop aracılığıyla kanda eritrosit sayısının tesbiti; 2. Kanda hemoglobin yüzdesinin tayin edilmesi.


hygrophobia : n. Rutubetten aşırı korkma (Rutubetli yerde oturmaktan veya rutubetli bir şey giymekten aşırı çekinme gibi).


hysterocatalepsy : n. Kişinin zaman zaman katalepsi göstermesiyle belirgin ağır histeri.


ischiosacral : a. İschium ve sakrum'la ilgili.


nematosis : n. See: Nematodiasis.


odontologist : n. Diş hastalıkları uzmanı, diş hekimi, dişçi, odontolog.


oligomorphic : a. Büyümesi sırasında az şekil değişikliği gösteren (mikro-organizmalar hakkında söylenir).


oophoromalacia : n. Yumurtalıkların ileri derecede yumuşaması, ooforomalasi.


parrot's nodes : n. Konjenital sifilizde, frontal kemiklerin şişkin durumda olması.


phosphene : n. Göz küresine parmakla tazyik yapıldığı zaman, retinanın uyarılması sonucu kişinin kendisini aydınlık bir çevre içindeymişgibi hissedişi, bu durumla belirgin sübjektif his.


prosogaster : n. See: Foregut.


pterion : n. Frontal, paryetal, temporal ve sfenoidin birleştikleri antropolojik bir nokta, pteryon.


sanguification : n. Kan meydana gelmesi, kan oluşumu.


schwannoglioma : n. See: Schwannoma.


self-appreciation : n. Kendini beğenme, kendini beğenmişlik.


sickling : n. Kanda oraksı hücrelerin gelişimi.