Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiomimetic nedir?

radiomimetic : n. Radyoterapi ile alınan neticelere benzer sonuç veren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

branny : a. Kepek gibi, kepekli.


centroplasm : . Sentrozom'un protoplazması, sentroplazma.


cephalopelvic : a. Fetüs başı ve anne pelvisi ile ilgili.


contusion : n. Ezik, çürük, bere


dentin(e) : n. Dişin oluştuğu asıl madde.


desensitization : n. 1. Nevrastenik halden muaf kılma (alerjik hastalıklarda bir çeşit tedavi yolu); 2. Duyarlığını azaltmak.


dissonance : n. Ahenksizlik, uygunsuzluk.


doraphobia : n. Hayvanların derisine dokunmaktan aşırı tiksinme, hayvan kılı veya tüyüne değmekten aşırı ürkme.


flatulent : a. Mide veya barsakta yel (gaz) hasıl eden, bu yele ait.


frenzy : n. Delicesine taşkınlık, çılgınlığa yaklaşan aşırı heyecan ve coşku hali.


friedreich's ataxia : n.Çocuklarda görülen ilerleyici tipte ailevi bir hastalık.


hemorrhoidolysis : n. İlaç enjeksiyonu veya diyatermi ile basuların ortadan kaldırılması.


hyperdactiylsim : n. See: hyperdactylia.


idiot : n. Doğuştan aptal, idyo.


immaturity : n. 1. Tam gelişmeme; 2. Olgunlaşmama.


iodoventriculography : n. İyotlu radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben beyin karıncıklarının röntgen filminin alınması.


keratogneous : a. Boynuzsu madde meydana getiren, keratojen.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


normoblast : n. Normal eritrosit çapında (5-10) olan çekirdekli eritrosit, eritroblast (normoblast).


oligocythemia : n. 1. Kanın hücresel elementlerinin azalması, oligositemi; 2. Kanda alyuvar yokluğu.