Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

radiometer nedir?

radiometer : n. Enerji ışınlarının kuvvetini ölçme aleti, radyoaktif ışınlarının nüfuz gücünü ölçmeğe yarayan alet, radyometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


cholangiocarcinoma : n. Intrahepatik safra yolları epitelinden gelişen adenokarsinom.


corrective : a. 1. Düzeltici, uygun hale getirici, 2. bir ilacın hoşa gitmeyen tadını, kokusunu veya rengini düzeltici madde, diğer bir ilacın zararlı etkisini ortadan kaldıran ilaç.


fahrenheit : Bir çeşit ısı ısı lendirme sisteim.


histological : a. Histoloji ile ilgili, histoloji'ye ait.


hypotensive : a. n. Düşük tansiyonlu (şahıs), tansiyonu anormal derecede düşük olan (şahıs).


hyzone : n. biochem. Üç atomlu hidrojen (H3).


lent : pref. Mercek anlamına önek.


machine : n. 1. Makina; 2. Mekanizma.


narco-analysis : n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.


ophthalmus : n. Göz.


osteopetrotic : a. Osteopetroz'la ilili.


perichondrial : a. Perikondrium'la ilgili, perikondrium'a ait.


polyoma : n. Tümör meydana getiren bir çeşit virus.


prehyoid : a. Hiyoid kemiği önünde bulunan, hiyoid kemik önü.


pseudoparesis : n. Yalancı parazi (histeride görülür).


rabid : a. & n. 1. Kudurmuş; 2. Kuduza ait.


sacrum : n. Sağrı kemiği kuyruksokumu kemiği, sakrum (bel omurları ile kuyruk sokumu arasındaki eklemsiz belomuru kısmı).


sarapus : n. Düztabanlık gösteren kimse, düztaban.


semen : n. Ersuyu, sperma, meni, tohum, bel.