Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiometer nedir?

radiometer : n. Enerji ışınlarının kuvvetini ölçme aleti, radyoaktif ışınlarının nüfuz gücünü ölçmeğe yarayan alet, radyometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesterolemia : n. Kanda kolesterol bulunması


dexamphetamine : n. Amphetamine etkisinde merkezi bir uyarıcı.


empathy : n. Bir kimsenin kendisini başka birisi ile veya bu kimsenin davranıları ile yakın olarak görmesi.


flagellation : n. 1. Protozoon'un yüzeyinde kamçı şeklinde uzantının oluşması; 2. Kendisini kamçılatmak veya başka birisini kamçılamaktan cinsel zevk alma.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


hemangiectasis : n. Kan daarlarının genişlemesi, hemanjiyektazi.


hypermetaplasia : n. Aşırı metaplazi.


hypochondrium : n. Merak nahiyesi, karnın kaburga kemikleri kıkırdağı ve kısa kaburgalar altında olan sağ ve sol bölgelerinden iri, geğrek, hipokondr.


hypogenesis : n. Kusurlu oluşan, oluşum anomalisi, hipojenez.


injury : n. 1.Yara; 2. Zedelenme, yaralanma, bozulma.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


maidism : n. See: Pellagra.


neuroskeleton : n. İskelet sisteminin beyin ve omuriliği çevreleyen, kranium ve columna vertebralis'ten oluşan kısmı.


nidus : n. (pl. Nidi). Kuşuyvası (beyinciğin altyüzünün iki tarafındaki çukurlardan biri), nidus avis.


pupil : n. Gözbeğei, pupilla (irisi tarafından çevrilmiş delik).


quiescent : n. Sakinleşmek, canlılığını kaybetmek.


socia parotidis : n. Parotis bezine tutunmuş, adacık halinde küçük bez kitlesi, ek parotis parçası.


sheno : pref. 1. Kama şeklinde, kaması, hançersi; 2. Kaması kemikle ilgiil.


sphenoparietal : a. Sfenoid ve paryetal kemiklerle ilgili.


sulfuret : v. biochem. Kükürtle karıştıramk, içine kükürt katmak.