Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiolucent nedir?

radiolucent : a. Maruz kaldığı ışının enerjisini içeren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephaly, brachycephalism : n. Kısa kafalılık.


bromomenorrhea : n. Adet kanının tiksindirici kokuda oluşu.


cellula : n. (pl. Cellulae). See: Cell.


chill : n. Titreme, üşüme, ürperme, vücudunda soğukluk hissetme, titreme ve üşüme hissi ile belirgin geçici nöbet.


defibrination : n. Fibrinsizleşme.


dormancy : n. Hareketsizlik, uyuşukluk, uyku hali.


emepronium bromide : n. İdrar kesesinin kasılmasını önleyen atroin benzeri bir madde.


encopresis : v. İstemsiz olarak gaita çıkarmak, irade dışı defekasyon.


endemiology : n. Andemik ahstalıkların vukuuna sebep olan faktör (etken)'leri inceleyen bilim, andemyoloji.


endochondral : a. kıkırdak içinde (yerleşmiş veya gelişmiş).


endophlebitis : n. Bir ven intimasının iltihabı, endoflebit.


enteroantigen : n. biochem. Dışkı (feçes)'den çıkarılan bir antijen.


epistropheus : n. Eksenkemik, ikinci boyun omuru.


faint(ing) : n. defayyans, beynin kansız kalmasından ileri gelen bilinçsizlik hali, baygınlık, bayılma.


gynatreisa : n. Konjenital olarak vagina deliğinin yoluğu, jinatrezi.


holorachischisis : n. Omurga arkasının seyri boyunca doğuştan yarıklık gösterişi hali.


laparohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uteurs'un çıkarılması, abdominal histerektomi, laparohisterektomi.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


placentography : n. Plasentanın röntgenle muayensi.


pyelic : a. Böbrek pelvisi (pelvis renalis) ile ilgili.