Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radiology nedir?

radiology : n. röntgen ışınlarına ve onların tesirlerini inceleyen fizik dalı, radyoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butylaminobenzoate : n. Lokal anestezik bir madde.


concentrate : v. biochem. Teksif etmek, koyulaştırmak.


confinement : n. Loğusalık.


cryptococcus : n. Bir mantar türü.


cystiform : a. Kist şeklinde, kiste benzeyen.


desmectasia : n. Herhangi bir bağın gerilmesi.


douche : n. Duş, vücudun herhangi bir kısmının veya boşluğunun yıkanıp temizlenmesi.


encephalomere : n. Embriyonik beyini oluşturan segmentlerden biri.


euplasia : n. Dokunun normal oluşu, hücrelerin ait olduğu dokuya has yapı ve şekil göstermesi, öplazi.


gastropancreatitis : n. Mide ve pankreasın iltihabı.


physiopathological : a. 1. Fizyopatoloji ile ilgili; 2. Hastalığın organ veya sistem'de yarattığı görev bozukluğu ile ilgili, bu nitelikte görev bozukluğuna bağlı.


laryngologist : n. Boğaz hastalıkları müteahassısı, larengolog.


lissotrichy : n. See: Leiotrichy.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


lupiform : a. Lupusa benzer.


mesolylmphocyte : n. Orta büyüklükte lenfosit


osetoplast : See: Osteoblast.


perceptible : a. Farkına varılabilir, hissedilebilir, seçilebilir, algılanabilir.


periarteritis : n. Arter dış gömleğinin iltihabı, periarterit.


polarizer : n. Işığı polaran bir alet.