Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radiology nedir?

radiology : n. röntgen ışınlarına ve onların tesirlerini inceleyen fizik dalı, radyoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butamin : n. See: Butocaine.


circuit : n. 1. Daire, çember; 2. İçinden elektrik akımı geçen devre, elektrik devresi.


dermovascular : a. Cilt ve kan damarlarına ait, dermovasküler.


doublet : n. Gözdeki kırma hatalarını düzletmek için yapılmış iki mercekten oluşan bir nevi gözlük.


dysoxidizable : a. biochem. Kolaylıkla asitleşemeyen.


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


exchanger : n. Herhangi bir şeiy diğer bir şeyle değiştirmede kullanılan aygıt, değiştirici aygıt.


hyperemic : a. Kan hücumuna ait.


iatrology : n. Tababet, hekimlik, tıp.


ischiobulbar : a. İskiyum ve uretra bulbusuna ait.


laminar, laminated : a. 1. Lama (laminarya) ait; 2. Lamlı; 3. Lamsı.


laryngofisusre : n. Larenks'in orta çizgi üzerinde ameliyatla çılması.


limophoitas : n. Açlığın sebep olduğu çılgınlık hali.


manipulation : n. El ile işleme veya işletilme, idare, manipülasyon.


mastadenoma : n. Meme bezinden gelişen iyi huylu tümör, meme adenomu.


neurotoxic : a. sinir hücreleri üzerine toksik etki gösteren sinir hücrelerini tahrip eden, nörotoksik.


obsolescent : a. Eskimeket olan, nadir kullanılan (terim v.s.).


proctomenia : n. Adet'e uyan zamanlarda rektum'dan kanama oluşu, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, proktomein.


racephedrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü beyaz billüri toz (C10H15NO.HCI).


restoration : n. Onarılma, düzelme, normal haline gelme.